De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés AANGESLOTEN LEDEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés AANGESLOTEN LEDEN."— Transcript van de presentatie:

1 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés AANGESLOTEN LEDEN

2 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Het kapittel verlangt dat de roeping tot aangesloten leden zou begrepen en bevorderd worden (promulgatie Kapittel 2000)

3 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés 1. EVEN SITUEREN

4 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Momenteel denken veel congregaties na over het delen van spiritualiteit. Niet doorgeven, maar delen

5 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Zoeken naar (nieuwe) vormen van betrokkenheid op de congregatie. Nieuw ? Impulsen ? Vita Consecrata (aangesloten leden, Lumen Gentium ( roeping van de leek) Tijdsgeest in de westerse wereld

6 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés 2. WAAROVER GAAT HET ?

7 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés CHARISMA - Als sterk aangrijpende uitnodigingen uit het evangelie dat de H. Geest aan gelovigen schenkt. - is een dynamisch begrip en is dus niet beperkt tot een gave aan strikt religieuze leden van een congregatie (uit de eerste hand).

8 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés “ Vaak heeft de deelname van de leken tot gevolg dat bepaalde aspecten van het charisma op onverwachte en vruchtbare wijze worden verdiept. “ Synode-werktekst

9 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés 3. BIJ DE BROEDERS VAN LIEFDE ?

10 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés “ In je roeping sta je niet alleen. Met ons zijn er mensen die dezelfde bewogenheid van Caritas als Gods gave in hun hart dragen. Samen met je gemeenschap verlangen ze Gods liefde bij de armen aanwezig te houden. “ Leefregel 14 “Bij de Congregatie aangesloten leden leven volgens een eigen statuut, goedgekeurd door de Heilige Stoel. Daar ze geen religieuzen zijn, zijn ze niet gebonden aan dezelfde verplichtingen als Broeders. Toch delen ze als aangesloten leden in de geestelijke voordelen van de Congregatie. “ Leefregel 84

11 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés 4. IN BELGIË

12 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Kernen van Hoop (Triestvrienden) 1996 : ontwerpstatuten open uitnodiging en appel vanuit de congregatie mond aan mond, publicaties, folders,...

13 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés 1997 : start eerste groep van 9 personen 1998 : 8 personen leggen hun belofte af 1999 : 7 personen leggen hun belofte af 2000 : 8 personen leggen hun belofte af 2001 : 4 personen leggen hun belofte af in België en 3 in Roemenië 2002 : 5 kandidaten in België en 1 in Roemenië

14 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés VORMINGSPERIODE - informatie over de stichter, H. Vincentius, congregatie, apostolaat - eigen teksten van de congregatie : ethos, constituties,… - plaats van de leek in de kerk - gebed - de eigenheid van de aangesloten leden + eigen motivatie -praktische voorbereiding belofte-aflegging ( via gesprek, uitwisseling, zoektocht, video, teksten,…)

15 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés 5. NAAR EEN EIGEN IDENTITEIT

16 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Groeien naar een eigen definitie (Zelzate, mei 2000 + statuten augustus 2001)

17 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés “ Aangesloten Leden bij de Broeders van Liefde zijn christen- gelovigen, van alle levensstaten, die hun leven willen heiligen door hun levensstaat te radicaliseren vanuit het charisma van Petrus Jozef Triest. Een intense godsrelatie vormt de basis van hun leven. Samen met de broeders hechten zij een groot belang aan het ontwikkelen van een diep gebedsleven. Een bijzondere gevoeligheid om liefde door te geven aan armen en kleinen kenmerkt hun handelen. Tevens willen ze ‘zuurdeeg’ zijn voor elkaar en voor de ruimere gemeenschap. “

18 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Enkele elementen uit de definitie - hun leven heiligen

19 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Enkele elementen uit de definitie - binnen de congregatie

20 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Enkele elementen uit de definitie - levensstaat radicaliseren

21 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Enkele elementen uit de definitie - vanuit het charisma van de Stichter P.J. Triest

22 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Enkele elementen uit de definitie - een intense godsrelatie

23 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Enkele elementen uit de definitie -Hiertoe ontwikkelen zij een bijzondere gevoeligheid om liefde door te geven aan armen en kleinen.

24 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Enkele elementen uit de definitie - en willen ze ‘zuurdeeg’ zijn voor elkaar en voor de ruimere gemeenschap.

25 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Identiteit is nooit af

26 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés 6. AANDACHTSPUNTEN BIJ VERDERE ONTWIKKELING VAN DE AANGESLOTEN LEDEN

27 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Grote waardering voor de openheid van de congregatie

28 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés accent op de eigen individuele zoektocht en de zoektocht van de congregatie.

29 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Relatie met de plaatselijke broedercommuniteit.

30 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Aanwezigheid van broeders bij het vormingsprogramma en contacten met de aangesloten leden.

31 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Nood aan structuur en begeleiding : organische groei. Statuten : erkenning door Rome definitie juridische band, beheer van goederen, vorming, proces van aanvaarding, einde, bestuur, etc.

32 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Respect voor culturele verschillen.

33 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Regionale overste als eindverantwoordelijke.

34 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés Broeders en aangesloten leden : wederzijdse inspiratie.

35 Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés


Download ppt "Associated Members - Aangesloten Leden - Membres Associés AANGESLOTEN LEDEN."

Verwante presentaties


Ads door Google