De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evolutieschets doorheen de tijd: van toen en nu …

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evolutieschets doorheen de tijd: van toen en nu …"— Transcript van de presentatie:

1 Evolutieschets doorheen de tijd: van toen en nu …
De zusters van Sint-Jozef Evolutieschets doorheen de tijd: van toen en nu …

2 HISTORIEK Een gedurfde erfenis

3 Père Jean-Pièrre Medaille s.j.
De stichter van de congregatie van de zusters van Sint-Jozef

4 De 17de eeuw, de gouden eeuw, bracht ook diepe ellende, zowel materieel als geestelijk
Jean-Pierre Medaille trachtte de mensen hoop te geven; hij ontmoette bezielde vrouwen

5 De kloostergemeenschappen waren gesloten gemeenschappen
Op 15 oktober 1650 legden de eerste zusters hun geloften af in Le Puy en Velay, na kerkelijke goedkeuring In 1792 werden de orden en kloostergemeenschappen opgeheven, in gevolge de franse revolutie

6 Na de franse revolutie moesten er kloostergemeenschappen worden gevormd met een algemene overste, meestal per bisdom Op het einde van de 19de eeuw kwamen de zusters naar België om zich te wijden aan onderwijs en gezondheidszorg

7 Onopvallend, bescheiden, in hartelijke liefde, vreugde brengend
SPIRITUALITEIT Onopvallend, bescheiden, in hartelijke liefde, vreugde brengend

8 De zusters van Sint-Jozef
De richtlijnen voor morgen

9 De zusters zien hun leven als
toegewijden vanuit het diepe besef dat God, Vader van alle leven, zelf aan de oorsprong ligt van hun congregatie.

10 "Geboren uit het verlangen van God, werden de congregaties van de Zusters van Sint-Jozef gesticht, in de Kerk, om het leven dat zij van Hem ontvangen hebben aan de mensen mee te delen" (Constitutie nummer 1)

11 Onopvallend en bescheiden zoals Sint-Jozef "De geest van eenvoud en hartelijke genegenheid onder elkaar en in de omgang met allen kenmerkt de bescheiden congregatie van Sint-Jozef" (Constitutie nummer 10).

12 In hartelijke liefde "Ter ere van Sint-Jozef zullen de zusters één zijn en heel liefdevol onder elkaar, en tegenover elke naaste, die zij proberen hartelijk lief te hebben, zoals Jozef Jezus en Maria liefhad“.

13 Dit alles brengt vruchten voort en vooral vreugde "De zusters zullen proberen in alles, de blijheid van geest en de diepe vreugde mee te dragen als heel eigen aan hun bestaan”

14 ENGAGEMENT Actievelden

15 Betrokkenheid Gericht naar onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg en pastorale beschikbaarheid

16 Ingaand op de plaatselijke noden en problemen, richtten de zusters zich vooral naar onderwijs en gezondheidszorg Momenteel zijn er leden, over de verschillende werelddelen verspreid

17 De zusters van Sint-Jozef, ook nu gedreven door de Geest, willen toekomstgericht samen op weg gaan met leken, die bezield door dezelfde spiritualiteit dienstbaar in het leven staan Verbonden door het Woord van God, staan de zusters ten dienste van elke mens De dubbele verbondenheid vormt de kern van de spiritualiteit

18 Het wonen tussen mensen
GEMEENSCHAPPEN Het wonen tussen mensen

19 Een open huis Door de aanwezigheid van de zusters ontstaat er een brug tussen religieuzen en leken

20 Het wonen tussen de mensen maakt het mogelijk om hen te ontmoeten in hun dagelijks leven en te delen in hun vreugde en hun pijn. Als gemeenschap zijn wij gezonden om door onze aanwezigheid een open huis te zijn voor jongeren, volwassenen en ouderen.

21 Gedragen door een leven van verbondenheid met de Heer in gebed, zijn wij dankbaar nog apostolisch actief te kunnen zijn. Het partnerschap met leken heeft een grote openheid bevordert naar de wereld, terwijl het ook heeft doen loslaten.

22 Leken en zusters, samen op weg, samen in de geest van Pater Médaille, dit is de uitdaging voor de volgende decennia.

23

24

25

26

27

28

29 Samen op weg van gisteren naar morgen
LEKENWERKING Samen op weg van gisteren naar morgen

30 Hand in hand naar de toekomst
Leken en religieuzen vanuit éénzelfde spiritualiteit

31 Door de aandacht voor elke naaste, door de relaties verweven met elke medemens, krijgen de zusters, als genade, het brood van de weg te delen. Wonend in Hem die gave is van de Vader, zijn de zusters uitgenodigd om zoals Hij hun eigen leven te offeren door:

32 samen het Woord te delen
ziekenbezoek palliatieve zorgen encouter Vlaanderen jongerenpastoraal catechese bezoek aan medezusters contacten met anderen

33 De eenmaking van gemeenschappelijke erfenissen
HET INSTITUUT De eenmaking van gemeenschappelijke erfenissen

34 Het kleine zaadje Groeide uit tot één grote boom

35 Bewust geworden van hun gemeenschappelijke erfenis zetten de zusters hun weg naar eenheid voort. Het nam hen mee in een dynamiek van intenser leven. De "onderscheiding" in hun regelmatige samenkomsten rond het bevorderen van het apostolisch religieuze leven van de Zusters van Sint-Jozef, leidde tot een nieuw elan en een nieuwe weg. Een nieuwe weg ... naar nog meer eenheid!

36 Na een jaar intense bezinning, gebed en bevraging van alle zusters, heeft het Algemeen Kapittel van Clermont-Ferrand gekozen voor een Unie - een één worden. Ongeveer tegelijkertijd gebeurde hetzelfde in de andere takken van de congregatie. De weg lag open voor de eenmaking ...

37 Het decreet voor de eenmaking werd door Rome goedgekeurd op Kerstdag 1993.
Het Instituut van de Zusters van Sint-Jozef was geboren! Tijdens de eerste drie jaren van het bestaan van het Instituut van de Zusters van Sint-Jozef, vroeg de Congregatie van Sint-Jozef van Rodez ook om toe te treden tot het Instituut. Dit werd aanvaard door het Algemeen Kapittel van 1997 en goedgekeurd door Rome in februari 1998.

38 Eén grote familie, waarvan de zusters dienstbaar zijn in
België, Frankrijk, Algerije, Ivoorkust, Senegal.

39 De richtlijnen voor de toekomst
Samen op weg naar morgen

40 Laten wij luisteren naar de dringende oproep van de Geest
om de dynamiek van de stichting die de Zusters van St.-Jozef bezielt sedert het allereerste begin, in het hart van de wereld tot ontplooiing te brengen. Deze dynamiek spoort ons aan om ons door deze wereld te laten bezielen als plaats van groeikracht van elke mens, als ontmoetingsplaats met God en als plaats waarin wij heel onze energie kunnen ontplooien.

41 Vandaar ontluikt de dringende oproep om:
het leven en de kreet van de mannen en vrouwen van onze tijd te horen; ons te laten hervormen door het beluisteren van het Woord van God en zijn weerklank in ons leven; een houding als ‘waker’ aan te nemen om met durf en creativiteit in de Kerk en in de wereld te staan; ons te bekleden met dienstbaarheid in de ontmoeting met elke mens; onze roeping ‘zielen redden’ te beantwoorden door de menselijke en geestelijke ervaring van elke persoon te helpen duiden en begeleiden.

42


Download ppt "Evolutieschets doorheen de tijd: van toen en nu …"

Verwante presentaties


Ads door Google