De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zaankerk: Zaanse Gereformeerde Kerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zaankerk: Zaanse Gereformeerde Kerk"— Transcript van de presentatie:

1 Zaankerk: Zaanse Gereformeerde Kerk
De weg naar eenheid

2 De aanloopfase 1980 tot 1990 – tien jaar lang brieven schrijven!
Verdeeldheid Wat scheidt ons? Emotie! Confrontatie…

3 De aanloopfase Wat gaf de doorslag in 1990?
Wat verbindt ons? Christus! Johannes – “ Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden”.

4 Samensprekingen 12 jaar lang! “Commissie Zonder Naam”:
(2xNGK) + (2xGKV) Wat scheidt ons? Wat verbindt ons? Focus van gesprekken: Belijdenis Kerkorde vs AKS Formulieren Liturgie Bijbelklas…

5 Samensprekingen Gezamenlijke vergaderingen van 2 kerkenraden
Eerst apart Na de pauze samen Gemeenteleden goed geïnformeerd! Altijd gezamenlijk afstemmen

6 De pijn van het verleden
Voor gezamenlijke verklaring gedaan Zaandam zat in het hart van de scheuring (ds. Van Ommen) Gemeentevergadering: ho – er zit nog veel pijn! Pijn doorgesproken in gezamenlijke gemeentevergadering Excuses openlijk aangeboden Later nog een ronde nodig Gezamenlijk avondmaal vieren

7 Hobbels! Achterdocht van GKV richting NGK: “Daar kan alles!”
Onbekende weg: eerste GKV gemeente in gesprek met NGK Rol van classis en synode Beroepen van predikant? Kerkgebouw?

8 Hobbels! Gesprek, gesprek en nogmaals gesprek – met gemeente, DKE, DOE, classis… Lef hebben om gewoon dingen te doen wanneer de gemeente daar gereed voor is

9 Hobbels! Laat niet alles in gemeente opgaan in proces van eenheid: een stevige commissie laat kerkenraad vrij om aandacht aan gemeente te geven Communicatie: houd gesprek met gemeente(n) open en transparant

10 Daadwerkelijke eenheid
Beleidsplan 1-2-3… 2002: veel diensten samen Samen een predikant beroepen en samen verdergaan in alle diensten Hobbel: afvaardiging naar classis/regio Zaankerk: 1 + 1 = 1

11 Daadwerkelijke eenheid
Wijkindeling in elkaar geschoven, ook wijkouderlingen Wel voorlopig nog in koppels GKV+NGK huisbezoek doen Rol van kringen (ook een hobbel) “Smoelenboek” Zaankerk: 1 + 1 = 1

12 Tips Neem de tijd! Wees open naar beiden gemeenten en betrek zoveel mogelijk mensen Je kunt niet altijd allen op één lijn krijgen/houden “Begin with the end in mind” (Joh 17) Zoek naar persoonlijke ontmoetingen dmv bewust opgezette actviteiten!

13 Tips Geef ruimte aan het verhaal van mensen!
Maak ruim gebruik van DKE en DOE (website: kerkelijkeeenheid.nl) Zoek een weg naar gezamenlijke avondmaalsviering Gezamenlijke diensten afspreken – niet uit verlegenheid, maar structureel! Bid en werk!

14 Samenwerken anno 2013 We zijn echt één gemeente geworden
Weinig over van “bloedgroepen” Voordeel: kleine gemeente – mensen kennen elkaar goed Eerst GKV predikant, nu NGK (ook nog uit ZA) Nieuw beleid: afwisseling niet meer dwingend (wat heeft de gemeente nu nodig?)

15 Samenwerken anno 2013 Houd de eenheid in Christus expliciet op de voorgrond en vier die eenheid regelmatig Niet omdat het moet Niet omdat we elkaar aardig vinden Niet omdat het iemands stokpaardje is Alleen omdat we elkaar in Christus ontmoeten… …en samen zijn lichaam zijn

16 Samenwerken anno 2013 Afvaardiging naar classis/regio van predikant en ouderlingen Positief Negatief Voorgaan in kerken van ander kerkverband Ledenbestand steeds per kerkverband (twv statistiek en financiën)

17 Samenwerken anno 2013 Pijnpunten:
We willen als één gemeente ambtsdragers kiezen, maar… Soms nog verwijt dat één kerkverband overheerst Jongere generatie en kerkverband “Ik wil een vrijgemaakte ouderling!” Predikant niet overal welkom Classis blijft kritisch

18 Samenwerken anno 2013 Praktische zaken: Welke kerkorde?
Voorrang: wat goed is voor deze gemeente Financiën Verschillende liturgische praktijken (zang, avondmaal, zegen…) Verschillende landelijke besluiten (man/vrouw)

19 Samenwerken anno 2013 We willen méér! Eigendommen? Rechtspersoon?
Attestaties naar andere kerken afgeven? Ooit weer scheiding of scheuring?

20 Zoek eenheid…voor de Heer!
“Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.  Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.” (Joh )


Download ppt "Zaankerk: Zaanse Gereformeerde Kerk"

Verwante presentaties


Ads door Google