De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en Israël

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en Israël"— Transcript van de presentatie:

1 De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en Israël
Deze PowerPointpresentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk en Israël. Eerst gaan wij in op de naam Israël. Daarmee wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de bijbel en van daaruit in de geschiedenis tot op vandaag. Deze PowerPointpresentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk en Israël. Over onze verbondenheid met het Joodse volk én onze verbondenheid met de Palestijnen. Eerst gaan wij in op de naam Israël. Daarmee wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de bijbel en van daaruit in de geschiedenis tot op vandaag.

2 De kerk is geroepen gestalte te geven
Kerkorde (Artikel 1,7) De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God. Hier liggen de wortels van ons geloof, aldus de Kerkorde. Voorlezen Als Protestantse Kerk zijn wij dus onopgeefbaar verbonden met het volk Israël. Het Joodse volk.

3 Waarom zijn we eigenlijk verbonden met het Joodse volk / het Jodendom?
Dat is eigenlijk vrij logisch: … wij komen (theologisch en historisch) voort uit het Jodendom. Evenals de Islam trouwens. Eventueel lezen Romeinen 11: 17v (afbeelding: olijfboom met drie takken / vertakkingen) Rom. 11: 17v

4 De kerk is het nieuwe Israël
Maar zo vanzelfsprekend is dat inzicht niet. Eeuwenlang dacht de kerk dat zij het nieuwe Israël was, het nieuwe volk van God. De Joden hadden immers afgedaan. (foto: de stam – Israël / het Joodse volk – houdt op te bestaan, de kerk neemt haar plaats in) De kerk is het nieuwe Israël

5 De synagoge (het jodendom) is als een geblinddoekte vrouw
De synagoge (het jodendom) is als een geblinddoekte vrouw. Zij is het spoor bijster… De Joden hebben Christus vermoord (Mat. 27:25: zijn bloed kome over ons en onze kinderen) en zij weigeren Hem aan te nemen!

6 Antisemitisme. Jodenhaat. Pogroms.
Ook – of juist – theologisch onderbouwd.

7 Deze theologie der verguizing heeft mede geleid tot Auschwitz.
De Shoah… (foto van Auschwitz)

8 schuld(besef) theologie na Auschwitz
Na de oorlog kwam er langzamerhand een besef van schuld. Theologisch probeerde men deze verschrikking ook te doordenken, wat betekent het om te geloven na de gebeurtenissen van Auschwitz?

9 nieuwe inzichten bestudering Joodse bronnen ontdekking Joodse Jezus
In de theologie kwam men tot nieuwe inzichten. Om iets te begrijpen van onze eigen oorsprong moeten we juist te rade gaan bij het Jodendom. Allerlei Joodse bronnen worden bestudeerd en we ontdekken dat Jezus een Jood was. Zonder kennis van het jodendom begrijpen we eigenlijk niets van ons christelijk geloof.

10 Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël en … de staat Israël?
We zijn dus als Protestantse Kerk onopgeefbaar verbonden met het volk Israël. Maar hoe zit dat nu met de staat Israël??

11 Het land Israël – Eretz Israël – is volgens veel Joden (en christenen) het land door God aan het Joodse volk gegeven. Het beloofde land voor de kinderen van Abraham, Izaäk en Jacob, met als centrum Jeruzalem. Ook niet-religieuze Joden voelen zich sterk verbonden met het land Israèl, het is een onderdeel van hun identiteit.

12 1948 – de stichting van de staat Israël – werd en wordt door veel christenen gezien als een ingrijpen van God. Gods heilsplan met Zijn volk, na eeuwen van ballingschap (70 na Chr.) … eindelijk thuis!

13 Maar…. het land is niet leeg
Begin 20e eeuw: Palestina is Brits mandaatgebied. Er wonen Palestijnen en een kleine minderheid Joden, de eerste Joodse immigranten vestigen zich. 1947: Het verdelingsplan volgens de Verenigde Naties, niet aanvaard. 1948: Stichting van de Joodse staat: ongeveer ¾ miljoen Palestijnen gevlucht of verdreven. Nieuwe verdeling volgens de ‘groene lijn’ 78% voor de staat Israël, 22% Palestijns gebied 1967: Zesdaagse oorlog: Israël bezet het Palestijns gebied t.w. Gaza en Westelijke Jordaanoever

14 Het Palestijns perspectief:
1948 is de Naqba = de ramp, gevlucht uit eigen land Sinds 1967 bezet de staat Israël ons land In Israël zijn we tweederangs burgers Palestijnen wonen al eeuwen in het land Israël; de ervaring is die van verdreven worden (1948) en bezetting (sinds 1967). Foto: checkpoint bij de muur in Bethlehem; alleen toegankelijk met vergunning

15 De situatie: verkleining van Palestijns gebied
Door de muur en de nederzettingen wordt het Palestijns grondgebied steeds kleiner en raakt versnipperd. Mensen raken (landbouw) grond kwijt of kunnen er niet meer heen.

16 De Kerkorde De kerk is onopgeefbaar verbonden met het volk Israël (Kerkorde art. I-7). De kerk weet zich verbonden met de kerken in het Midden-Oosten (Kerkorde art. XVI lid 1). De kerk weet zich, ook in haar diaconale arbeid, geroepen om recht te doen aan slachtoffers van onrecht en geweld (Kerkorde ord ). Wat hebben we als kerk hier mee te maken? Laten we kijken in de Kerkorde: Behalve de verbondenheid met het volk Israël beschrijft de Kerkorde ook onze verbondenheid met de kerken in het Midden-Oosten, zoals de Palestijnse. Daarnaast heeft de kerk de diaconale roeping om recht te doen aan slachtoffers van onrecht en geweld.

17 Onrecht en geweld Doorgaande bouw van nederzettingen. De muur.
Checkpoints en vergunningenbeleid. Verslechtering economische situatie. Intimidatie en geweld door kolonisten en het Israëlische leger. Door de bouw van de nederzettingen en de Muur wordt het grondgebied van Palestijnen steeds kleiner. Mensen raken hun eigen stukjes grond kwijt. De checkpoints in de muur en op de wegen maken vrij verkeer onmogelijk. Foto’s: checkpoint in de muur bij Bethlehem (naar Jeruzalem); geweld door kolonisten in een Palestijns dorp, vastgelegd door internationale waarnemers

18 Verbonden met de kerken in het Midden-Oosten
De meeste Palestijnen zijn moslim. Een klein percentage is christen. We vereenzelvigen Palestijnen vaak met moslims. Er zijn echter ook christenen: Oosters Orthodox, Katholiek, Protestant. Hun aantal neemt af door emigratie.

19 Het Kairos- document De Palestijnse kerken boden eind 2009 het Kairosdocument aan. Een theologisch antwoord op de bezetting door Israël. De oproep tot verbondenheid en solidariteit aan alle kerken. Kairos = uur van de waarheid. De gezamenlijke Palestijnse kerken bieden dit document aan ons als kerken in Nederland. Om ons te bezinnen op de situatie, op onze theologie. En als oproep tot solidariteit.

20 De Protestantse Kerk en Israël / Palestina
Het beleid is beschreven in de door de synode aanvaarde IP-nota (2008). De Protestantse Kerk nam het Kairosdocument officieel in ontvangst (2009). Het beleid van de kerk aangaande Israël en de Palestijnse gebieden is door de Synode vastgelegd in de zgn. IP-nota. In de lijn daarvan nam de Protestantse Kerk, samen met andere kerken, het Kairosdocument in ontvangst. Kerk in Actie ondersteunt mede namens de Protestantse Kerk een aantal projecten in Israël en Palestijns gebied

21 Kerk en Israël Onderdeel landelijke Dienstenorganisatie: - Israëlzondag - Kerk & Israël Onderweg Er zijn plaatselijke en provinciale K&I-groepen ‘Kerk en Israël’ houdt zich in de brede zin van het woord bezig met onze verbondenheid met Israël. Het is een onderdeel van de landelijke Dienstenorganisatie (LDC = Landelijk Dienstencentrum). Het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg is een uitgave van onze kerk. Verschijnt vier maal per jaar. Provinciaal en plaatselijk zijn veel Kerk en Israël-groepen actief, bijvoorbeeld in leerhuizen.

22 Kerk in Actie ondersteunt
Organisaties in Israël en Palestijns gebied: Dialoog en verzoening Mensenrechten Welzijn en gezondheid Conform de diaconale opdracht van de kerk richt Kerk in Actie zich op het meewerken aan het herstel van onrecht, van verzoening en van het welzijn van mensen Zie Foto: Palestijnse jongeren in Nazareth (Kerk in Actie)

23 De Protestantse Kerk ondersteunt diverse organisaties:
Stichting Ziqna Sabeel (uitgezonden medewerker) en andere projecten in Israël / Palestina Nes Ammim Kerk in Actie en Kerk en Israël (de Protestantse Kerk in Nederland) ondersteunen allerlei organisaties, zoals: Stichting Ziqna: pastoraat aan Joodse ouderen in Nederland. Sabeel, door het uitzenden van een medewerker (Meta Floor), en diverse andere projecten in Israël / Palestina Website … Nes Ammim: Iets vertellen over Nes Ammim (voor informatie over Sabeel en Nes Ammim: zie elders)

24


Download ppt "De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en Israël"

Verwante presentaties


Ads door Google