De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Augustus 2007 BEZET PALESTIJNS GEBIED Fragmentatie van de Westbank.

Verwante presentaties


Presentatie over: "United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Augustus 2007 BEZET PALESTIJNS GEBIED Fragmentatie van de Westbank."— Transcript van de presentatie:

1 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Augustus 2007 BEZET PALESTIJNS GEBIED Fragmentatie van de Westbank

2 De Westbank wordt alsmaar meer gefragmenteerd: Israëlische nederzettingen zijn verspreid over de hele Westbank; ze zijn in strijd met het internationaal recht. Kolonistenwegen verbinden de nederzettingen met Israël. Palestijnse toegang tot de meerderheid van deze wegen wordt verhinderd of beperkt door: •Controleposten •Wegversperringen •Een pasjessysteem voor voertuigen die er op willen rijden. De wegen dienen als veilige doorgangen voor de kolonisten, maar als barrières voor Palestijns vervoer. Samen met de nederzettingen en andere Israëlische infrastructuur fragmenteren ze de Westbank in een groot aantal kleine enclaves voor Palestijnen. Veel van deze enclaves zijn enkel via controleposten of tunnels onder de kolonistenwegen verbonden met naburige gemeenten. De Israëlische regering houdt vol dat deze beperkingen van de bewegingsvrijheid noodzakelijk zijn voor de bescherming van haar bevolking. Volgens de Wereldbank is de beperking van de Palestijnse bewegingsvrijheid de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de Palestijnse economie. Fragmentatie van de Westbank

3 A en B Gebieden (Oslo Akkoorden) 149 Israëlische kolonies, 96 ‘outposts’ Israëlische gesloten militaire zones en 27 militaire bases Natuurparken Muur Westbank en zones tussen de Muur en de Groene Lijn Kolonistenwegen Afsluitingen Het effect van de afsluitingen Fragmentatie van de Westbank Permanente checkpoints Tijdelijke checkpoints Tunnels (Maart 2007) Please wait while slide is loading Noot: Groene Lijn (bestandslijn van 1949) Noot: Interim akkoord van het Oslo-proces van 1994 A- en B-gebieden (40% van het gebied) onder Palestijns bestuur C-gebied onder Israelisch bestuur Noot: De Israelische kolonies groeien met 5,5% per jaar Ze zijn in strijd met het internationaal recht Noot: Natuurreservaten zijn meestal niet toegankelijk voor Palestijnen Veeteelt en landbouw zijn er verboden Noot: Pasjes zijn vereist voor de toegang tot de gebieden achter de Muur Een pasje is moeilijk te verkrijgen (behalve voor Gush Etzion) Noot: Wegen hoofdzakelijk voor kolonisten De Palestijnse toegang is verboden of beperkt op het gros van deze wegen Noot: Wegversperringen en checkpoints belemmeren de toegang tot de kolonistenwegen voor Palestijnse voertuigen Noot: Wegen, kolonies en andere infrastructuur fragmenteren de Westbank Noot: Checkpoints schermen de kolonistenwegen af Palestijns verkeer van één enclave naar een andere via checkpoints of tunnels onder de kolonistenwegen. Noot: A- en B-gebieden (Palestijnse controle) gespiegelde fragmentatie. Noot: Israelische militaire bases – niet toegankelijk voor Palestijnen Noot: Het effect is een reeks corridors voor de kolonisten, maar barrières voor de Palestijnen

4 Humanitarian Response  Het vraagstuk van de kolonies is cruciaal voor een leefbare toekomst: ze breiden uit met 5,5% per jaar.  De kolonies staan centraal in de bewegings- en toegangsbeperkingen.  Volgens de Oslo-kaart kunnen enkel A- en B- gebieden door Palestijnen worden ontwikkeld.  Palestijnen krijgen zo goed als geen toelatingen om te bouwen in C-gebied.  Vernielingen van huizen zonder bouwvergunning zijn toegenomen.  De kloof tussen de politieke retoriek en de feiten op het terrein groeit. Sleutelpunten Voor meer informatie zie www.ochaopt.org


Download ppt "United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Augustus 2007 BEZET PALESTIJNS GEBIED Fragmentatie van de Westbank."

Verwante presentaties


Ads door Google