De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HWBP en de nieuwe normen Richard Jorissen/Erik Kraaij Regiosessie nieuwe normen juni 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HWBP en de nieuwe normen Richard Jorissen/Erik Kraaij Regiosessie nieuwe normen juni 2015."— Transcript van de presentatie:

1 HWBP en de nieuwe normen Richard Jorissen/Erik Kraaij Regiosessie nieuwe normen juni 2015

2 29 mei 2015 Inhoud: 1.Nieuwe normen in programma HWBP 2.Effecten op programma 3.Nieuwe normen in projecten 4.Verwachting LRT4-opgave Rijn en Maas 5.Rivierverruiming

3 1. Nieuwe normen (1)  Samenhang nieuwe normen en HWBP  Effecten nieuwe normen op de opgave  Programma  P2016-2021  P2017-2022  Projecten Regiosessie nieuwe normen juni2015

4 Samenhang nieuwe normen en HWBP (2) Programma: voorbereiden op nieuwe instroom obv nieuwe normen Projecten: nu al rekening mee houden, instrumenten beschikbaar Regiosessie nieuwe normen juni 2015

5 Nieuwe normen bij programmering (3) Regiosessie nieuwe normen juni 2015 Huidig programma: –Urgentie is leidend (Risico=Kans*Gevolg) –Kans obv toetsing (ipv VNK2): landelijke dekking C-keringen –Gevolgen obv WV21 (Deltaprogramma)

6 Nieuwe normen bij programmering (4) Regiosessie nieuwe normen juni 2015 Eindbeeld (na 2023) –Faalkansen per traject zijn bekend –Prioritering van trajecten obv afstand tot de norm Overgangsfase (2017-2023) –Gebruik VNK2 als indicator voor nieuwe toetsingen: Inmiddels wel landelijk dekkend Veel minder C-keringen (groot deel verliest primaire status; LRT3- opgave nog eenmalig gefinancierd uit HWBP) –Gevoeligheidsanalyse op P16-21: effecten en keuzeopties –P17-22 (september 2016) omzetten naar nieuwe systematiek: Herschikking huidige opgave in licht nieuwe normering (niet- bevroren projecten) Voorbereiding instroom nieuwe afkeuringen vanaf 2018/2019

7 2. Effect overstap op huidige LRT3-areaal (1) Regiosessie nieuwe normen juni 2015 Huidige prioriteringPrioritering obv nieuwe norm (VNK2) pm

8 Top 100 LRT3 (≈50 projecten bevroren in P16-21) Top 100 LRT3 (≈50 projecten bevroren in P16-21) 5 bevroren projecten dalen sterk: Mastenbroek (2x), Kampen, Werkendam en Holwerd (wel uitvoeren) Effect op programma 2017-2022 (2) 13 niet bevroren projecten dalen sterk (dus wisselen) Regiosessie nieuwe normen juni 2015 Na 4 e toetsing: -6 trajecten zullen erg prioritair zijn, waarbinnen nu nog niks is afgekeurd -Ook enkele trajecten met flinke toename (bv. 600m > 18 km (financiële reservering?) Na 4 e toetsing: -6 trajecten zullen erg prioritair zijn, waarbinnen nu nog niks is afgekeurd -Ook enkele trajecten met flinke toename (bv. 600m > 18 km (financiële reservering?) 25 nieuwe projecten komen in Top 100 (dus wisselen) Anticiperen op LRT4 areaal Consequenties huidig areaal

9 Regiosessie nieuwe normen juni 2015 Top 50 Top 100 Bevroren

10 3. Nieuwe normen in projecten (1) Regiosessie nieuwe normen juni 2015 Overstromingskanseis per traject Faalkanseis per mechanisme per doorsnede Voorlopige veiligheidsfactoren Voorlopige ontwerpbelasting in Hydra modellen Ontwerpen per doorsnede

11 Nieuwe normen in projecten (2) Regiosessie nieuwe normen juni 2015 Nieuwe normen meenemen in projectscope: –Reeds afgekeurde keringen –Anticiperen op nieuwe norm –Rekening houden met LCC –Gezond verstand gebruiken Anticiperen (tussenvak, aansluitend vak, nieuwe, urgente keringen…)?: –Mogelijkheid nagaan (fin.regeling, terugwerkende kracht); –Criteria ontwikkelen (toets, ILT, urgentie…); –Maatwerk dus per project beoordelen (CWK, stuurgroep); –Opgave beheerders t.b.v. P17-22; –In elk geval de nieuwe, urgente projecten als eerste toetsen (P18).

12 Nieuwe normen in projecten (3) Regiosessie nieuwe normen juni 2015 OI2014 is nog niet af: –Beperkte set hydraulische randvoorwaarden (Rijn: juni 2015, Maas later) –Weinig ervaring met faalkansbegroting en nieuwe faalcriteria –Volgende update OI2015 in juni 2015 Bundelen van schaarse kennis: –Per project (gezamenlijk) afleiden van technische uitgangspunten –Betrekken Kennisplatform Risicobenadering, WVL/Deltares en HWBP –Delen van kennis via vakdagen en opleidingsprogramma –Combineren kennis voor toetsen en ontwerpen Actuele voorbeelden van technische uitgangspunten: –Eemshaven-Delfzijl: relevant voor dijken in ZW Delta (grote golven) –IJsseldelta: relevant voor dijken in benedenrivierengebied

13 Huidige opgave Inschatting nieuwe opgave Afgekeurd na 3 e toetsronde (2011) Omvang ±725 km Afgekeurd na 3 e toetsronde (2011) Omvang ±725 km Inschatting na 4 e toetsronde (2017) Omvang ±1900 km Blauw voldoet wel!! Inschatting na 4 e toetsronde (2017) Omvang ±1900 km Blauw voldoet wel!! Regiosessie nieuwe normen juni 2015 pm

14 4.Verwachting LRT4 - Rijn Regiosessie nieuwe normen juni 2015

15 Verwachting LRT4 - Maas VNK2 nog niet beschikbaar dus geen inschatting mogelijk Relatieve urgentie: –Meest urgente traject NL factor 1000 verschil tussen actuele kans (VNK2) en nieuwe norm –Factor bij normtrajecten Maas? Regiosessie nieuwe normen juni 2015 pm

16 5. Samenhang voorkeurstrategie irt programma Regiosessie nieuwe normen juni 2015 Programmering landelijk (o.b.v. urgentie = afstand norm) –Kijkt 6 tot 12 jaar vooruit; –Nu ook beeld van verwachting LRT4 benutten; –Dus: anticiperen. Waterschappen nemen reacties mee in consultatie jaarlijkse programmering Programma via HWBP-DP in Deltaprogramma

17 5. Samenhang voorkeurstrategie irt projecten Regiosessie nieuwe normen juni 2015 Werkwijze HWBPFinanciering DijkrekeningOverig Inpassing Landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit onderdeel verkenning Meekoppelen Benutten kansen meekop-pelen in verkenning en bij programmering Indien nodig Uitwisselen Tijdig agenderen mogelijke ruimtelijke maatregelen obv voorkeurstrategie Naar rato van effect op dijkverbetering


Download ppt "HWBP en de nieuwe normen Richard Jorissen/Erik Kraaij Regiosessie nieuwe normen juni 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google