De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma Richard Jorissen 2-7-2014 ENW dag 13 juni 2013 Wijk bij Duurstede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma Richard Jorissen 2-7-2014 ENW dag 13 juni 2013 Wijk bij Duurstede."— Transcript van de presentatie:

1 1 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma Richard Jorissen 2-7-2014 ENW dag 13 juni 2013 Wijk bij Duurstede

2 2 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Onderwerpen  Trendbreuken  Programma 2014-2019  Doelmatigheid  Omgaan met nieuwe normering  Aan de slag 2-7-2014

3 3 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Wet op de waterkering (1996)  Toetsing van de primaire waterkeringen (elke 5 jaar) • Handhaven bereikte veiligheid • Vinger aan de pols • Focus op beheer en onderhoud  Begin Onderzoeksprogramma Marsroute • Art 3.2: Overstromingskansen ter vervanging van en in overeenstemming met de huidige normen • Aanloop naar VNK (formele start in 2001) 2-7-2014

4 4 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Bij nader inzien  Toetsing van de primaire waterkeringen • Aanleiding tot grote investeringsprogramma’s (steenzettingen, vervolgens HWBP2 ruim 3 miljard € en nu nHWBP 360 M€ per jaar) • Grote projectmatige opgaven voor de beheerders  Deltaprogramma/Aprilbrief waterveiligheid • Nieuwe normen uitgedrukt in overstromingskansen afgeleid van basisveiligheid met ‘pluspakket’ voor kwetsbare gebieden • Vergroting doelmatigheid (meer veiligheid per €) 2-7-2014

5 5 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Opzet nieuw Hoogwaterbeschermingsprogamma Fase 02005 - 2011Toetsing  3 e landelijke rapportage toetsing Fase 12011-2012Bestuursakkoord Water en Wetsvoorstel  50%-50% waterschappen-Rijk  gedeelde zeggenschap  gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Fase 22012 – 2013Programmering  eerste programma 2014-2019  beheersing (regeling en kaders)  kennis & innovatie Fase 3vanaf 2014Projecten  voortrollend programma  innovatiestrategie  uitvoering eerste verkenningen 2-7-2014

6 6 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Opgave nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma 2-7-2014 Deltaplan Grote rivieren (gerealiseerd) HBWP-2 (1/3 gerealiseerd) nHWBP (nog te realiseren) Opgave (km dijk) 300 (waarvan helft Maaskade) 370778 Budget (M€) 6003.2004.300 Productievolume (km/ jaar) 2326Circa 50 Kosten per km (M€/km) 29Circa 5

7 7 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma 2-7-2014 Selectie uit Trendbreuken OnderwerpVanNaar SamenwerkingIeder voor zichSamen de schouders eronder CommitmentAmbtelijkBestuurlijk FinancieringSubsidieGezamenlijk betalen RisicoverdelingAlles RijkEndogene risico’s bij beheerder OntwerpenConform leidraadDoelmatigheid PrioriteitenWie eerst komtUrgentie MarktTraditioneel/RAWNieuwe contractvormen

8 8 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Voortrollend karakter programmering 2014- 2019 2015- 2020 2016- 2021 2017- 2022 Nieuwe projecten Uitgevoerde of afgevallen projecten Programma nHWBP 1e1e 2e2e 3e3e 4e4e

9 9 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Afwegingskader voor 1 e programma 2-7-2014 Bepalende elementen • Urgentie (kans*gevolg) • Prioriteit beheerders (ruim 400 kilometer) • Budget (350 M€ beschikbaar voor 6 jaar) Overige elementen • Organisatiecapaciteit • Marktcapaciteit / innovatie • Handelingsperspectief

10 10 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Resultaten toepassing afwegingskader 2-7-2014 Areaal (LRT3): 731 km Projectdefinities door beheerder: 415 km Bestuurlijke opgave door beheerder: 320 km Concept-programmavoorstel op basis urgentie en overstijgende verkenningen: 180 km en 352 M€ (waarvan 64 km na verkenning wellicht niet meer nodig) Tweede tranche vanaf 2020: 140 km Startklaar: 49 km HWBP2: 10 km Overig: 81 km Groslijst: 778 km

11 11 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma 2-7-2014 Programma 2014-2019  28 projecten op grond van urgentie  projecten op grond van be- stuurlijke afspraken Maas  3 projectoverstijgende verken- ningen: • Piping • Centraal-Holland • Waddenzee

12 12 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Doelmatigheid door optimalisatie programma 2-7-2014 •Groslijst voor het programma kan worden geoptimaliseerd •Centraal-Holland –C-keringen dijkringgebieden 14, 15, 44 afwaarderen ?? •Piping: –Extra opgave voor nHWBP door nieuwe inzichten ?? –Grote onzekerheid: 65 tot 540 kilometer!! –Meer grondmechanische informatie en slimmere maatregelen •Waddenzee: –Integrale opgave (Eco-engineering) en technische optimalisatie

13 13 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Doelmatigheid in werkwijze (MIRT-achtig) •Verkenningfase (2 jaar) –Voorkeursalternatief •Planuitwerkingfase (2 jaar) –Aanbestedingsontwerp •Uitvoeringfase (2 jaar) –Project gereed •Voor eenvoudigere projecten –‘light’ aanpak 2-7-2014 Initiatie Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

14 14 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Doelmatigheid in werkwijze (samenwerking) •Taskforce Deltatechologie: markt- benadering, LCC, toetsbaarheid innovaties en inzet in verkenningen •Deltares actief betrokken bij programma en projecten •Beheerder aan zet (ook in project- overstijgende verkenningen) •Proefvakken (met HWBP2) en verbinding ontwerpen en WTI2017 2-7-2014 www.hoogwaterbescherming.nl

15 15 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Doelmatigheid door innovaties 2-7-2014 Piping Stabiliteit

16 16 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Doelmatigheid door slimmere maatregelen 2-7-2014 Type maatregelenMaatregelen IntegraalGebiedsgerichte maatregelen Maatregelen in voorland en/of watersysteem SectoraalKlassieke dijkversterking Partiële dijkversterking Maatwerk Aanvullend onderzoek Beheer en onderhoud •Keuze o.a. op basis van LCC

17 17 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Voorbeeld van maatwerk voor piping 2-7-2014 •Keuze o.a. op basis van LCC •Keuze voor maatwerk vraagt meer van beheerder (ook tijdens hoogwater)

18 18 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Omgaan met nieuwe normering •Voortrollend programmeren •Programmeren op urgentie (in elk geval goede projecten doen) •Nieuwe normen scenariogewijs in de verkenning meenemen (projecten goed doen) •Veel kennis (o.a. VNK, ENW) nodig om verkenning te ondersteunen 2-7-2014

19 19 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Betrokkenheid ENW •Nieuwe generatie ontwerpinstrumenten nodig –LCC: aanleg, beheer, monitoring –Grotere verscheidenheid aan maatregelen –Passend bij nieuwe veiligheidsnormen •Goed anticiperen op toetsing 2017 en verder –Toetsregels ook voor innovatieve oplossingen –Volwaardig beheerdersoordeel •Deskundigheid voor advisering en beoordeling van projecten 2-7-2014

20 20 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma 27 maart 2013 Aan de slag Wie?Wat? BeheerdersPlannen van aanpak verkenning ProgrammadirectieRegeling en kaders Handreiking verkenning Opleidingsplan (proces en inhoud) Programmering 2015 en verder (778+ km)


Download ppt "1 nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma Richard Jorissen 2-7-2014 ENW dag 13 juni 2013 Wijk bij Duurstede."

Verwante presentaties


Ads door Google