De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma Richard Jorissen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma Richard Jorissen"— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma Richard Jorissen
ENW dag 13 juni 2013 Wijk bij Duurstede

2 Onderwerpen Trendbreuken Programma 2014-2019 Doelmatigheid
Omgaan met nieuwe normering Aan de slag

3 Wet op de waterkering (1996)
Toetsing van de primaire waterkeringen (elke 5 jaar) Handhaven bereikte veiligheid Vinger aan de pols Focus op beheer en onderhoud Begin Onderzoeksprogramma Marsroute Art 3.2: Overstromingskansen ter vervanging van en in overeenstemming met de huidige normen Aanloop naar VNK (formele start in 2001)

4 Bij nader inzien Toetsing van de primaire waterkeringen
Aanleiding tot grote investeringsprogramma’s (steenzettingen, vervolgens HWBP2 ruim 3 miljard € en nu nHWBP 360 M€ per jaar) Grote projectmatige opgaven voor de beheerders Deltaprogramma/Aprilbrief waterveiligheid Nieuwe normen uitgedrukt in overstromingskansen afgeleid van basisveiligheid met ‘pluspakket’ voor kwetsbare gebieden Vergroting doelmatigheid (meer veiligheid per €)

5 Opzet nieuw Hoogwaterbeschermingsprogamma
Fase 0 Toetsing 3e landelijke rapportage toetsing Fase 1 Bestuursakkoord Water en Wetsvoorstel 50%-50% waterschappen-Rijk gedeelde zeggenschap gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Fase 2 2012 – 2013 Programmering eerste programma beheersing (regeling en kaders) kennis & innovatie Fase 3 vanaf 2014 Projecten voortrollend programma innovatiestrategie uitvoering eerste verkenningen

6 Opgave nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma
Deltaplan Grote rivieren (gerealiseerd) HBWP-2 (1/3 gerealiseerd) nHWBP (nog te realiseren) Opgave (km dijk) 300 (waarvan helft Maaskade) 370 778 Budget (M€) 600 3.200 4.300 Productievolume (km/ jaar) 23 26 Circa 50 Kosten per km (M€/km) 2 9 Circa 5

7 Selectie uit Trendbreuken
Onderwerp Van Naar Samenwerking Ieder voor zich Samen de schouders eronder Commitment Ambtelijk Bestuurlijk Financiering Subsidie Gezamenlijk betalen Risicoverdeling Alles Rijk Endogene risico’s bij beheerder Ontwerpen Conform leidraad Doelmatigheid Prioriteiten Wie eerst komt Urgentie Markt Traditioneel/RAW Nieuwe contractvormen

8 Voortrollend karakter programmering
Uitgevoerde of afgevallen projecten Programma nHWBP 1e 2e 3e 4e 2014- 2019 2015- 2020 2016- 2021 2017- 2022 Nieuwe projecten

9 Afwegingskader voor 1e programma
Bepalende elementen Urgentie (kans*gevolg) Prioriteit beheerders (ruim 400 kilometer) Budget (350 M€ beschikbaar voor 6 jaar) Overige elementen Organisatiecapaciteit Marktcapaciteit / innovatie Handelingsperspectief

10 Resultaten toepassing afwegingskader
Groslijst: 778 km Concept-programmavoorstel op basis urgentie en overstijgende verkenningen: 180 km en 352 M€ (waarvan 64 km na verkenning wellicht niet meer nodig) Areaal (LRT3): 731 km Projectdefinities door beheerder: 415 km Tweede tranche vanaf 2020: 140 km Bestuurlijke opgave door beheerder: 320 km Startklaar: 49 km HWBP2: 10 km Overig: 81 km

11 Programma 2014-2019 28 projecten op grond van urgentie
projecten op grond van be-stuurlijke afspraken Maas 3 projectoverstijgende verken-ningen: Piping Centraal-Holland Waddenzee

12 Doelmatigheid door optimalisatie programma
Groslijst voor het programma kan worden geoptimaliseerd Centraal-Holland C-keringen dijkringgebieden 14, 15, 44 afwaarderen ?? Piping: Extra opgave voor nHWBP door nieuwe inzichten ?? Grote onzekerheid: 65 tot 540 kilometer!! Meer grondmechanische informatie en slimmere maatregelen Waddenzee: Integrale opgave (Eco-engineering) en technische optimalisatie

13 Doelmatigheid in werkwijze (MIRT-achtig)
Verkenningfase (2 jaar) Voorkeursalternatief Planuitwerkingfase (2 jaar) Aanbestedingsontwerp Uitvoeringfase (2 jaar) Project gereed Voor eenvoudigere projecten ‘light’ aanpak Initiatie Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

14 Doelmatigheid in werkwijze (samenwerking)
Taskforce Deltatechologie: markt-benadering, LCC, toetsbaarheid innovaties en inzet in verkenningen Deltares actief betrokken bij programma en projecten Beheerder aan zet (ook in project-overstijgende verkenningen) Proefvakken (met HWBP2) en verbinding ontwerpen en WTI2017

15 Doelmatigheid door innovaties
Stabiliteit Piping

16 Doelmatigheid door slimmere maatregelen
Type maatregelen Maatregelen Integraal Gebiedsgerichte maatregelen Maatregelen in voorland en/of watersysteem Sectoraal Klassieke dijkversterking Partiële dijkversterking Maatwerk Aanvullend onderzoek Beheer en onderhoud Keuze o.a. op basis van LCC

17 Voorbeeld van maatwerk voor piping
Keuze o.a. op basis van LCC Keuze voor maatwerk vraagt meer van beheerder (ook tijdens hoogwater)

18 Omgaan met nieuwe normering
Voortrollend programmeren Programmeren op urgentie (in elk geval goede projecten doen) Nieuwe normen scenariogewijs in de verkenning meenemen (projecten goed doen) Veel kennis (o.a. VNK, ENW) nodig om verkenning te ondersteunen

19 Betrokkenheid ENW Nieuwe generatie ontwerpinstrumenten nodig
LCC: aanleg, beheer, monitoring Grotere verscheidenheid aan maatregelen Passend bij nieuwe veiligheidsnormen Goed anticiperen op toetsing 2017 en verder Toetsregels ook voor innovatieve oplossingen Volwaardig beheerdersoordeel Deskundigheid voor advisering en beoordeling van projecten

20 Aan de slag Wie? Wat? Beheerders Plannen van aanpak verkenning
Programmadirectie Regeling en kaders Handreiking verkenning Opleidingsplan (proces en inhoud) Programmering 2015 en verder (778+ km) 27 maart 2013


Download ppt "Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma Richard Jorissen"

Verwante presentaties


Ads door Google