De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sterkte & Belastingen Waterkeringen Programmering SBW 2011-2016 Proces en prioriteiten SBW dag voor ENW, 19 november 2009 Remco Schrijver, Frans Hamer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sterkte & Belastingen Waterkeringen Programmering SBW 2011-2016 Proces en prioriteiten SBW dag voor ENW, 19 november 2009 Remco Schrijver, Frans Hamer."— Transcript van de presentatie:

1 Sterkte & Belastingen Waterkeringen Programmering SBW 2011-2016 Proces en prioriteiten SBW dag voor ENW, 19 november 2009 Remco Schrijver, Frans Hamer Frans Hamer, 16 september 2008

2 Inhoud 1.Proces 2.Planning 3.Stand van zaken per 1 nov 2009 4.Onderwerpen 2011-2016 5.Vragen aan ENW Remco Frans

3 Proces Welke onderwerpen, ideeën? Bronnen: - ENW / onderzoeksagenda - Waterkeringbeheerders - Experts - VNK - Helpdesk Water - PL’ers lopende SBW en WTI programma Voorselectie Prioriteren Wachtkamer Programma

4 Planning (globaal) 200920102011 1e kw2e kw3e kw4e kw1e kw2e kw3e kw4e kw1e kw2e k Inventarisatie Voorselectie Uitw. voorstellen Prioriteren Programmaplan Advies ENW Beslissing DGW Voorbereiding uitvoering Uitvoer. 19 nov 2009 Tijdige beslissing DGW in april 2010?

5 Stand van zaken per 1 nov 2009 68 onderwerpen voor SBW 2011-2016 26 onderwerpen voorlopig geselecteerd 19 maart 2009 ENW Kerngroep geinformeerd 14 april 2009 SBW Adviesgroep geinformeerd 26/19 onderwerpen uitgewerkt tot globale voorstellen 1e prioriteringsslag ivm financiële randvoorwaarde

6 Onderwerpen 2011-2016 (1) 1.Golfoverslag 2.Levensduur asfaltbekleding 3.Microstabiliteit bij dijktaluds 4.Erosie voorland en objecten 5.Sterkte klei en veen bij macrostabiliteit 6.Stabiliteit grondlichamen bij verweekte ondergrond 7.Uniformering partiële veiligheidsfactoren 8.Onder- en achterloopsheid bij waterkerende kunstwerken 9.Piping

7 Onderwerpen 2011-2016 (2) 10.Toetsen niet waterkerende objecten 11.Toetsen waterkerende kunstwerken 12.Toetsing duinafslag complexe duingebieden 13.Zettingsvloeiing 14.Waterspanningsverloop in zee- en meerdijken 15.Maatgevende hoogwaters Rijntakken en Maas 16.Geintegreerde en tijdsafhankelijke hydr randvoorwaarden 17.Reststerkte van dijken 18.Geotechnische onzekerheden bij waterkeringen 19.Bresgroei bij rivierdijken

8 Onderwerpen 2011-2016 (3) I.Hydraulische randvoorwaarden II.Reststerkte en toetsen nieuwe stijl III.Piping en microstabiliteit IV.Macrostabiliteit en zettingsvloeiing V.Golfoverslag en Bekledingen VI.Kunstwerken en bijzondere constructies VII.Duinen Clusters:

9 Vragen aan ENW Hoe ENW informeren en consulteren over prioriteren? Op welk abstractie niveau? Werken in clusters? Target: Tijdige beslissing DGW over 2011-2016 april 2010?  Officieel advies ENW over programma in mrt 2010?


Download ppt "Sterkte & Belastingen Waterkeringen Programmering SBW 2011-2016 Proces en prioriteiten SBW dag voor ENW, 19 november 2009 Remco Schrijver, Frans Hamer."

Verwante presentaties


Ads door Google