De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sterkte & Belastingen Waterkeringen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sterkte & Belastingen Waterkeringen"— Transcript van de presentatie:

1 Sterkte & Belastingen Waterkeringen
2 maart 2008 Sterkte & Belastingen Waterkeringen Programmering SBW Proces en prioriteiten SBW dag voor ENW, 19 november 2009 Remco Schrijver, Frans Hamer Frans Hamer, 16 september 2008

2 Inhoud Proces Planning Stand van zaken per 1 nov 2009
2 maart 2008 Inhoud Proces Planning Stand van zaken per 1 nov 2009 Onderwerpen Vragen aan ENW Remco Frans

3 Welke onderwerpen, ideeën?
2 maart 2008 Proces Bronnen: - ENW / onderzoeksagenda - Waterkeringbeheerders - Experts - VNK - Helpdesk Water - PL’ers lopende SBW en WTI programma Welke onderwerpen, ideeën? Voorselectie Prioriteren Wachtkamer Programma

4 Planning (globaal) 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e k Inventarisatie Voorselectie Uitw. voorstellen Prioriteren Programmaplan Advies ENW Beslissing DGW Voorbereiding uitvoering Uitvoer. 19 nov 2009 Tijdige beslissing DGW in april 2010?

5 Stand van zaken per 1 nov 2009 68 onderwerpen voor SBW 2011-2016
26 onderwerpen voorlopig geselecteerd 19 maart 2009 ENW Kerngroep geinformeerd 14 april 2009 SBW Adviesgroep geinformeerd 26/19 onderwerpen uitgewerkt tot globale voorstellen 1e prioriteringsslag ivm financiële randvoorwaarde

6 Onderwerpen 2011-2016 (1) Golfoverslag Levensduur asfaltbekleding
Microstabiliteit bij dijktaluds Erosie voorland en objecten Sterkte klei en veen bij macrostabiliteit Stabiliteit grondlichamen bij verweekte ondergrond Uniformering partiële veiligheidsfactoren Onder- en achterloopsheid bij waterkerende kunstwerken Piping

7 Onderwerpen 2011-2016 (2) Toetsen niet waterkerende objecten
Toetsen waterkerende kunstwerken Toetsing duinafslag complexe duingebieden Zettingsvloeiing Waterspanningsverloop in zee- en meerdijken Maatgevende hoogwaters Rijntakken en Maas Geintegreerde en tijdsafhankelijke hydr randvoorwaarden Reststerkte van dijken Geotechnische onzekerheden bij waterkeringen Bresgroei bij rivierdijken

8 Onderwerpen 2011-2016 (3) Clusters: Hydraulische randvoorwaarden
Reststerkte en toetsen nieuwe stijl Piping en microstabiliteit Macrostabiliteit en zettingsvloeiing Golfoverslag en Bekledingen Kunstwerken en bijzondere constructies Duinen

9 Vragen aan ENW Hoe ENW informeren en consulteren over prioriteren?
Op welk abstractie niveau? Werken in clusters? Target: Tijdige beslissing DGW over april 2010?  Officieel advies ENW over programma in mrt 2010?


Download ppt "Sterkte & Belastingen Waterkeringen"

Verwante presentaties


Ads door Google