De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoering van het Deltaprogramma (waterveiligheid)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoering van het Deltaprogramma (waterveiligheid)"— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoering van het Deltaprogramma (waterveiligheid)
Richard Jorissen Programmadirectie HWBP 22 januari 2015

2 Inhoud Werkwijze Onze Programmering opgave MIRT-systematiek Innovatie
Samenwerking Onze opgave Uw kansen Infratech HWBP

3 Opgave HWBP - kilometers
Toetsronde 2011 (en verlengde toetsronde 2013) Totaal 725 kilometer (en 232 kunstwerken) Infratech HWBP

4 Opgave HWBP - financiën
Totaal 177 projecten Financieel volume (obv kentallen) : 5,9 miljard € Infratech HWBP

5 Inschatting nieuwe opgave
Huidige opgave Inschatting nieuwe opgave Inschatting na 4e toetsronde (2017) Omvang ±2000 km Afgekeurd na 3e toetsronde (2011) Omvang ±725 km Infratech HWBP

6 Opgave HWBP – nieuwe normen
Huidig areaal/randvoorwaarden: 5,9-7,9 miljard € Doorkijk naar 2050: ,1-6,5 miljard € extra Sterke concentratie op het rivierengebied: 30% van de opgave Infratech HWBP

7 Andere opgaven HWBP Tempo: van 26 km/jaar naar 50 km/jaar
Kosten: van 10 M€/km naar 6 M€/km Anticiperen op nieuwe normen DP Anticiperen op voordeurstrategieën DP Waterschappen verantwoordelijk (risico’s) Infratech HWBP

8 Is daar geld voor? Infratech HWBP

9 Werkwijze HBWP Afgekeurde kering komt op basis van urgentie op het programma Financiering vanuit dijkrekening: 50% Rijk – 50% Waterschappen programmeren project uitvoeren MIRT werkwijze inclusief brede gebiedsgerichte aanpak Voorkeurstrategie Deltaprogramma is kader Infratech HWBP

10 Werkwijze HWBP – voortrollend programma
Uitgevoerde of afgevallen projecten 1e 2e 3e 4e 2014- 2019 2015- 2020 2016- 2021 2017- 2022 Nieuwe projecten Infratech HWBP

11 Stand van zaken HWBP Infratech HWBP

12 Werkwijze HWBP – MIRT-achtig
Verkenningfase Voorkeursalternatief Deltabeslissing als kader Inclusief nieuwe normen Planuitwerkingfase Aanbestedingsontwerp Realisatiefase Project gereed Voor eenvoudige projecten ‘light’ aanpak Initiatie Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer Infratech HWBP

13 Innovatiekeuzes HWBP Innovatie alleen in projecten
Beheerders zijn opdrachtgever voor markt HWBP doet zaken met beheerders Stimuleren door positieve prikkels Financieel: 100% HWBP-financiering (90%) Risico’s: voor programma ipv project Veiligheid: duidelijkheid toetsregels (WTI, ENW) Benutten bedrijfsleven en kennisinfrastructuur Jaarlijkse innovatiescan Inzet Taskforce Deltatechnologie Beoordeling op basis van LCC-kosten Infratech HWBP

14 Taskforce Deltatechnologie (TFDT)
Initiatief van bedrijven met ondersteuning van Bouwend Nederland, NL-ingenieurs en Vereniging van Waterbouwers Focus op maatschappelijke meerwaarde door: Kosteneffectief aanbestedingstraject Beperking van overhead Ruimte voor innovatie en waardecreatie Pre-competitieve inzet gericht op vroege marktbenadering Kennisambassadeur verbindt met kennisinfrastructuur Samenwerkingovereenkomst Topsector Water – HWBP begin 2015 Infratech HWBP

15 Jaarlijkse innovatiescan
Brede uitvraag (markt, beheerders, kennis) Beoordeling zowel op project als op programma 2014: 35 kansen beoordeeld Slimmere maatregelen piping en macro-stabiliteit scoren hoog Infratech HWBP

16 Voorbeelden innovaties
POV Piping en Macro-stabiliteit: Verkleinen scope Slimmere maatregelen (vervolg op RvR) POV Waddenzee: Grootschalige beproeving bekleding Kleidijken Praktijkproef zettingsvloeiing Rekenregels hoge voorlanden Geavanceerd toetsen: Reststerkte bekledingen (en dijk) Piping Infratech HWBP

17 Kansen genoeg in het HWBP
Volg het programma Zoek de waterschappen op Benut de Taskforce Infratech HWBP


Download ppt "Uitvoering van het Deltaprogramma (waterveiligheid)"

Verwante presentaties


Ads door Google