De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoering van het Deltaprogramma (waterveiligheid) Richard Jorissen Programmadirectie HWBP 22 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoering van het Deltaprogramma (waterveiligheid) Richard Jorissen Programmadirectie HWBP 22 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoering van het Deltaprogramma (waterveiligheid) Richard Jorissen Programmadirectie HWBP 22 januari 2015

2 Inhoud Infratech 2015 - HWBP Onze opgave Onze opgave Werkwijze 1)Programmering 2)MIRT-systematiek 3)Innovatie 4)Samenwerking Werkwijze 1)Programmering 2)MIRT-systematiek 3)Innovatie 4)Samenwerking Uw kansen

3 Opgave HWBP - kilometers Infratech 2015 - HWBP Toetsronde 2011 (en verlengde toetsronde 2013) Totaal 725 kilometer (en 232 kunstwerken)

4 Opgave HWBP - financiën Infratech 2015 - HWBP Totaal 177 projecten Financieel volume (obv kentallen) : 5,9 miljard €

5 Huidige opgave Inschatting nieuwe opgave Afgekeurd na 3 e toetsronde (2011) Omvang ±725 km Afgekeurd na 3 e toetsronde (2011) Omvang ±725 km Inschatting na 4 e toetsronde (2017) Omvang ±2000 km Inschatting na 4 e toetsronde (2017) Omvang ±2000 km Infratech 2015 - HWBP

6 Opgave HWBP – nieuwe normen Infratech 2015 - HWBP Huidig areaal/randvoorwaarden: 5,9-7,9 miljard € Doorkijk naar 2050: 5,1-6,5 miljard € extra Sterke concentratie op het rivierengebied: 30% van de opgave

7 Andere opgaven HWBP Infratech 2015 - HWBP Tempo: van 26 km/jaar naar 50 km/jaar Kosten: van 10 M€/km naar 6 M€/km Anticiperen op nieuwe normen DP Anticiperen op voordeurstrategieën DP Waterschappen verantwoordelijk (risico’s)

8 Is daar geld voor? Infratech 2015 - HWBP

9 Werkwijze HBWP Afgekeurde kering komt op basis van urgentie op het programma Financiering vanuit dijkrekening: 50% Rijk – 50% Waterschappen MIRT werkwijze inclusief brede gebiedsgerichte aanpak Voorkeurstrategie Deltaprogramma is kader Infratech 2015 - HWBP programmeren project uitvoeren

10 Werkwijze HWBP – voortrollend programma Infratech 2015 - HWBP 2014- 2019 2015- 2020 2016- 2021 2017- 2022 Nieuwe projecten 1e1e 2e2e 3e3e 4e4e Uitgevoerde of afgevallen projecten

11 Stand van zaken HWBP Infratech 2015 - HWBP

12 Werkwijze HWBP – MIRT-achtig Infratech 2015 - HWBP Verkenningfase –Voorkeursalternatief –Deltabeslissing als kader –Inclusief nieuwe normen Planuitwerkingfase –Aanbestedingsontwerp Realisatiefase –Project gereed Voor eenvoudige projecten –‘light’ aanpak Initiatie Verkenning Planuitwerking Realisatie Beheer

13 Innovatiekeuzes HWBP Infratech 2015 - HWBP Innovatie alleen in projecten –Beheerders zijn opdrachtgever voor markt –HWBP doet zaken met beheerders Stimuleren door positieve prikkels –Financieel: 100% HWBP-financiering (90%) –Risico’s: voor programma ipv project –Veiligheid: duidelijkheid toetsregels (WTI, ENW) Benutten bedrijfsleven en kennisinfrastructuur –Jaarlijkse innovatiescan –Inzet Taskforce Deltatechnologie Beoordeling op basis van LCC-kosten

14 Taskforce Deltatechnologie (TFDT) Initiatief van bedrijven met ondersteuning van Bouwend Nederland, NL-ingenieurs en Vereniging van Waterbouwers Focus op maatschappelijke meerwaarde door: –Kosteneffectief aanbestedingstraject –Beperking van overhead –Ruimte voor innovatie en waardecreatie Pre-competitieve inzet gericht op vroege marktbenadering Kennisambassadeur verbindt met kennisinfrastructuur Samenwerkingovereenkomst Topsector Water – HWBP begin 2015 Infratech 2015 - HWBP

15 Jaarlijkse innovatiescan Infratech 2015 - HWBP Brede uitvraag (markt, beheerders, kennis) Beoordeling zowel op project als op programma 2014: 35 kansen beoordeeld Slimmere maatregelen piping en macro- stabiliteit scoren hoog

16 Voorbeelden innovaties Infratech 2015 - HWBP POV Piping en Macro-stabiliteit: –Verkleinen scope –Slimmere maatregelen (vervolg op RvR) POV Waddenzee: –Grootschalige beproeving bekleding –Kleidijken Praktijkproef zettingsvloeiing Rekenregels hoge voorlanden Geavanceerd toetsen: –Reststerkte bekledingen (en dijk) –Piping

17 Infratech 2015 - HWBP Kansen genoeg in het HWBP Volg het programma Zoek de waterschappen op Benut de Taskforce


Download ppt "Uitvoering van het Deltaprogramma (waterveiligheid) Richard Jorissen Programmadirectie HWBP 22 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google