De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 december 2004 Marjolein van Wijngaarden Planning en produkten Werkzaamheden PT1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 december 2004 Marjolein van Wijngaarden Planning en produkten Werkzaamheden PT1."— Transcript van de presentatie:

1 1 december 2004 Marjolein van Wijngaarden Planning en produkten Werkzaamheden PT1

2 1 december 2003 Planning en produkten2

3 1 december 2003 Planning en produkten3 Planning 2003-2004 : PT1 December 2003 – Voorstel voor indeling in waterlichamen (PT1) – Referenties en biologische maatlatten (WG DO) voor 22 van de 42 natuurlijke typen – Methodiek aanwijzing sterk veranderde wateren (WG DO/ expgr 5) – Plan van aanpak (vervolg) hydromorfologische belastingen (WG Do en WG MBE) – Uitgangspunten voor opstellen maatlatten niet-natuurlijke wateren (PT1 en WG Do) Februari 2004 – Globale referenties overige 20 natuurlijke typen (WG DO) – Kwantitatieve invulling kwaliteitselementen voor de referenties (WG DO) Maart 2004 – Status toekenning waterlichamen (PT1) – Toestandsbeschrijving (biologie, chemie PT2) – Resultaten inventarisatie hydromorfologische belastingen (eventueel taak van PT2) – Nadere uitwerking doelstellingen en maatlatten niet-natuurlijke wateren (PT1??) – Methodiek voor risico-analyse en beoordeling (WG DO en WG MBE) – Werkwijze (doelstellingen en begrenzing) beschermde gebieden (landelijk) Juni 2004 – Referenties en maatlatten van alle natuurlijke watertypen (WG DO) – Concept produkten a.d.h.v. inhoudsopgave tekst en kaarten (PT1)

4 1 december 2004 Marjolein van Wijngaarden Waterlichamen in Nederland Werkwijze en resultaten Regionaal  nationaal

5 1 december 2003 Planning en produkten5 Werkwijze 1.Volgen KRW + guidance Handboek+ toelichting inhoudsopgave CRM Eerste resultaten waterlichamen in regio 2. Oprekken guidance voor specifieke NL situatie Clusteren (kleine) waterlichamen Voorlopige resultaten RBO’s december 2003 Vastleggen kaders door LBO-W december 2003 3. Rapporteren in rapportage-eenheden Schaal conform landelijke richtlijn Begrenzing + uitwerking door regio

6 1 december 2003 Planning en produkten6 Waterlichamen, aggregatie & rapportage 2005 aanwijzen van waterlichamen als werkeenheid werkzaamheden t.b.v. beschrijving/art 5 mogelijkheid tot aggregeren inschatting haalbaarheid doelen per waterlichaam rapportage Brussel: mogelijkheid tot aggregeren tot rapportage-eenheden eind 2003medio 2004eind 2004 1.Begrenzing waterlichamen conform KRW 2.Aggregatie is mogelijk t.b.v. doelstelling, menselijke belasting, risico-analyse, monitoring en rapportage

7 1 december 2003 Planning en produkten7 Begrenzing waterlichamen (uit sessies: regio 14-10; landelijk 6-11) Conform de systematiek van de KRW/guidance 1.een waterlichaam is een oppervlaktewater in de fysieke zin van het woord, maar kan verschillende grootte hebben; 2.een waterlichaam is van één categorie en één type, dus één referentietoestand; 3.een waterlichaam heeft een min of meer homogene belasting en (dus) toestand ; 4.beschermde gebieden hoeven niet als apart waterlichaam te worden aangewezen; zij kunnen, als beschermd gebied, onderdeel zijn van een waterlichaam. Een beschermd gebied mag als apart waterlichaam worden aangewezen indien zinvol. Specifieke Nederlandse keuzes 5.samenhangende (grotere) vlakvormige elementen mogen samen één waterlichaam vormen (b.v. de Loosdrechtse Plassen = één waterlichaam); 6.een waterlichaam kan bestaan uit een ‘virtueel vlak’, a)bestaande uit losstaande elementen (b.v. groepen vennen of slotenstelsels) b)waarbinnen minimaal 80% van de waterlopen tot eenzelfde type behoort.

8 1 december 2003 Planning en produkten8 Consequenties waterlichamen: 1.GROTERE waterlichamen: –Doelstellingen en dus maatregelen passen niet, want meerdere types! –Te veel variatie voor uitvoeren risico-analyse –Niet conform KRW + guidances 2. KLEINERE waterlichamen: –Maatwerk voor doelen / beter passend op beheer –Meer werk & administratie

9 1 december 2003 Planning en produkten9 LBO-W 11-12-03 T.a.v. het schaalniveau van waterlichamen wordt het LBO gevraagd: kennis te nemen van de voorlopige resultaten uit regio de lijst van randvoorwaarden voor het aanwijzen van waterlichamen als landelijk kader vast te stellen. Deze lijst dient te zorgen voor (een grotere mate van) landelijke uniformiteit. De stroomgebiedcoördinatoren worden gevraagd om binnen de stroomgebieden hierop te toetsen. te bevestigen dat het bestuur van de waterbeheerders de (voorlopige) begrenzing en omvang van de waterlichamen in de regio vaststelt. deze begrenzing wordt voorgelegd aan de Staatssecretaris van V&W, als eindverantwoordelijke.

10 1 december 2003 Planning en produkten10 LBO-W 11-12-03 T.a.v. schaalniveau van rapporteren (rapportage-eenheden) wordt het LBO gevraagd : Een voorkeur uit te spreken over drie mogelijke rapportage-eenheden: a) de waterlichamen (ordegrootte 1000) b) WB21-gebieden en rijkswateren (ordegrootte 40) c) een tussenniveau tussen a en b (ordegrootte 200)

11 1 december 2003 Planning en produkten11 Waterlichamenkaart van NL Presentatie Paul Latour


Download ppt "1 december 2004 Marjolein van Wijngaarden Planning en produkten Werkzaamheden PT1."

Verwante presentaties


Ads door Google