De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw en Anders Subsidieveranderingen in het sociaal domein. Castellum – Alphen aan den Rijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw en Anders Subsidieveranderingen in het sociaal domein. Castellum – Alphen aan den Rijn."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw en Anders Subsidieveranderingen in het sociaal domein. Castellum – Alphen aan den Rijn

2 Het verhaal start in 2014  aankondiging verandering subsidiesystematiek  opzeggen alle bestaande subsidierelaties per 1 januari 2016  2 verschillende manieren van subsidieaanvragen: - tot 100.000 euro (individuele aanvragen) - boven 100.000 euro: subsidietenders

3 Wat is Nieuw en Anders? o alleen nog subidie boven 100.000 voor winnaars tenders, geen verdere subsidies o uitgangspunt is prestatiedenken: niet hoe, maar wat staat centraal o niet gesubsidieerd op output, maar op outcome o één subsidiesystematiek voor gehele sociale domein: sport, welzijn en cultuur

4 Doel gemeente  bevorderen samenwerking en innovatie  vraaggericht ipv aanbodgericht werken  sturen op het bereiken van maatschappelijke effecten  bezuiniging van 1 miljoen euro binnen sociaal domein

5 Vier verschillende tenders  Gezonde levensstijl  Opgroeien en ontwikkelen -9 mnd tot 12 jaar  Opgroeien en ontwikkelen 12 tot 27 jaar  Talentontwikkeling 27+

6 Uitwerking en voorwaarden Iedere tender heeft eigen uitvraag en specifieke gewenste maatschappelijke effecten effecten zijn alleen te bereiken in samenwerking voorwaarden voor inschrijving: - 100 % dekking op alle gewenste maatschappelijke effecten - 100 % dekking op alle wijken en kernen van Alphen a/d Rijn één subsidiebedrag per tender gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bereiken effecten individuele subsidiebeschikkingen

7 Voorbeelden gewenste effecten  Kinderen tot 12 jaar ontdekken en ontwikkelen talenten en vaardigheden, zodat ze als volwassene zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen deelnemen aan de maatschappij  Kinderen tot 12 jaar hebben een gezonde leefstijl  Jongeren tot 27 jaar ontwikkelen talenten en vaardigheden, ontdekken en ontwikkelen, zodat ze als volwassene zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen deelnemen aan de maatschappij

8 1. Talentontwikkeling draagt bij aan het terugdringen van ‘draaglast’ en het vergroten van het eigen vermogen om zelfstandig om te gaan met problemen (‘coping vermogen’). 2. Het ontwikkelen van vaardigheden en competenties draagt bij aan: a. Het behouden en vinden van werk b. Het onderhouden en ontwikkelen van netwerken c. Het voorkomen of opheffen van eenzaamheid d. Het behouden van zingeving en versterken van weerbaarheid e. Kunstzinnige vorming 3. Taalachterstand, laaggeletterdheid en het ontbreken van digi-vaardigheden bij volwassenen (23 – 60) wordt (h)erkend en neemt af. 4. Vrijwilligers leveren een zinvolle bijdrage aan talentontwikkeling en ontwikkelen hiermee zichzelf en/of anderen.

9 Tijdspad/opzet gemeentelijk traject  uitwerken uitvragen vier tenders – tot juni 2015  openbare inschrijving, ontwikkeling plan van aanpak tot 31 juli 2015 dit plan telt voor 40% mee voor de beoordeling van de inschrijving  plannen die voldoen aan uitvraag krijgen uitnodiging voor interview – half augustus interviews tellen voor 60% mee voor de beoordeling  interviews tussen half en eind augustus  uitslag interviews/ aankondiging tenderpartners: 18 september  vaststellen KPI’s ter beoordeling: tot half december  Tekenen uitvoeringsovereenkomsten: half december  start met uitvoering: 1 januari 2016

10 Aan de slag  Bestaande partijen zochten elkaar op vormden een coalitie lokaal handen in een, tegen externe partijen  er ontstond een samenwerkingsverband van 8 partijen: Theater Castellum, Kunsteducatie Parkvilla, Bibliotheek, Participe, JJMH, Streetlive TV, Sportspectrum, Junis (SPA)  Intensief traject van aftasten en elkaar leren kennen  Doorgronden van de vraag: wat wil men nu eigenlijk van ons

11 Aanpak ontwikkelen plannen o starten met praten vanuit de inhoud o Vanuit meerdere tenders o Externe begeleiding intensief traject o Hoe verdeel je het geld? o Interviewtrainingen prestatieinkoop

12 3 tenders gewonnen, en nu? o Vaststellen KPI’s per tender o onderlinge afspraken: wie draagt op welke wijze bij o opzetten prestatiegerichte netwerkorganisatie, structuur o locaties? Hoe bereik je alle kernen en wijken? o trainingen medewerkers, werkgroepen o hoe meten en registreren?

13 Taken/verantwoordelijkheden Castellum o Podium van de Stad in het kwadraat o inzetten podiumkunsten voor maatschappelijke problematiek, vraaggericht, zowel in de eigen locatie als in de wijken o faciliteren activiteiten voor en door inwoners Alphen aan den Rijn o partner voor cofinancieringstrajecten

14 BOO ST Bouwen aan Opgroeien Ontwikkelen Sport en Talent https://youtu.be/32nySOsm7lM

15 Knelpunten  korte doorlooptijd  onervaren gemeente  veel overleg met gemeente  veel te hoge verwachtingen voor kort tijdsbestek vanuit gemeente  weinig kennis meten maatschappelijke effecten  veel overlegtijd, tijdsinvestering organisaties  andere manier van werken voor organisaties, andere competenties en kennis nodig  en wat met de basisvoorziening: het theater

16 Positieve kanten o samenwerking vanaf de start o koppeling van projecten, vergroten effecten en slagkracht o dubbel werk voorkomen o gerichter werken aan betrekken inwoners bij sport, welzijn en cultuur o voorkomen van zorg voor 20% kwetsbaren in de samenleving

17 Wat deed het met de samenwerking met het Stadstheater? o stopzetten één directeur voor twee organisaties o te hoge belasting op managementniveau voor lean & mean organisaties o op operationeel niveau wel blijven samenwerken


Download ppt "Nieuw en Anders Subsidieveranderingen in het sociaal domein. Castellum – Alphen aan den Rijn."

Verwante presentaties


Ads door Google