De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Bespreking Plan van aanpak accountantscontrole 2012 Gorinchem, 23 oktober 2012 Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Bespreking Plan van aanpak accountantscontrole 2012 Gorinchem, 23 oktober 2012 Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus."— Transcript van de presentatie:

1 ©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Bespreking Plan van aanpak accountantscontrole 2012 Gorinchem, 23 oktober 2012 Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus Naima Wakrim 1

2 ©Deloitte Controleproces Gemeente Gorinchem Najaar 2012 23 oktober 2012 April/mei 2013 Controle- verklaring

3 Gemeenteraad bepaalt de accountantscontrole Inrichting controle: - Keuze 1: posten, processen, organisatieonderdelen, producten - Keuze 2: extra controles Rapportering en communicatie: - Keuze 3:controletoleranties = wettelijke % - Keuze 4: rapporteringstolerantie - Keuze 5:frequentie, inrichting, adressering rapporten - Keuze 6: besprekingen Overig: - Keuze 7: kaders rechtmatigheid - Keuze 8:overige opdrachten

4 ©Deloitte Speerpunten controle 2012 1. Stand van zaken en uitwerking aanpak inzake grondexploitaties Verkopen, waardering van de onder handen werk positie en positie niet in exploitatie genomen gronden; Landelijke tendens: Voorjaar 2012: € 15 miljard nog uit te geven gronden, +/- € 3 miljard wordt niet terugverdiend en is tot en met 2011 als verlies genomen

5 ©Deloitte Speerpunten controle 2012 2. Financiële positie Aandacht voor beheersing van de financiële positie. 3. Verbijzonderde Interne Controle Kwaliteit uitgevoerde verbijzonderde interne controle. 4. Follow-up 2011 Overzicht met de follow-up van bevindingen uit 2011 Specifieke wensen gemeenteraad ???

6 ©Deloitte (Externe) actuele ontwikkelingen Wetsvoorstel Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) - Toegestaan EMU-saldo tekort voor decentrale overheden 0,5% van BBP (= € 3 miljard) Hiervan toegedeeld aan Gemeente Gorinchem € 6.121.000 (= op kasbasis) Schatkistbankieren Wetsvoorstel Wet gemeenschappelijke regelingen -Positie gemeenteraden wordt nadrukkelijker geregeld Aanpassing Besluit begroting en verantwoording (Bbv) -kleine aanpassingen in woorden en teksten -meer aandacht voor structurele mutaties in de reserves -meer aandacht voor incidentele baten en lasten Notities Commissie-BBV -Rechtmatigheids (bestuurs) verklaring door het college van B&W -Rente -Erfpacht -Verbonden partijen Rapport Ministerie van Infrastructuur inzake grondexploitaties Nieuwe modelverordening voor de financiële verordening (art. 212 Gemeentewet) Plannen voor Vennootschapsbelasting op overheidstaken Decentralisatie van taken (jeugdzorg, arbeidsmarkt en sociale zekerheid, AWBZ) Regionale samenwerking (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) Modernisering bedrijfsvoering (ICT, Lean, horizontaal toezicht)

7 ©Deloitte Vragen


Download ppt "©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Bespreking Plan van aanpak accountantscontrole 2012 Gorinchem, 23 oktober 2012 Rein-Aart van Vugt Chantal Wemmerus."

Verwante presentaties


Ads door Google