De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Niets nieuws onder de zon

Verwante presentaties


Presentatie over: "Niets nieuws onder de zon"— Transcript van de presentatie:

1 Niets nieuws onder de zon
Jolanda Trijselaar

2 Achtergrond Directeur Risico- en Crisisbeheersing VRR
25 vaste medewerkers Ca. 15 multi-werkgroepen en secretariaten O.a. verantwoordelijk voor: Beleidsplan, incl. risicoprofiel Regionaal Crisisplan Rampbestrijdingsplannen

3 Samenhang Beleidsplan Visie-document Programmabegroting
Activiteitenplan Gemeenschappelijke Regeling Wet op de veiligheidsregio’s AmvB kwaliteit Input gemeenten & partners Dienstplannen

4 Visie Geeft richting Vormt toetsingskader
Zorgt voor effectieve communicatie Versterkt de teamgeest Eenheid in Verscheidenheid

5 Opbouw naar beleidsvelden

6 Project Bestuurlijke opdracht Projectstructuur/-plan
Brainstorm-/draagvlaksessies Wat, hoe en waar vragen beantwoorden Concept versie opstellen Commentaarronde(n) Vaststellen door bestuur

7 Proces Ongestructureerd probleem
Er is een netwerk met veel actoren en veel afhankelijkheden De wereld is dynamisch Open einden Window of opportunity zoeken

8 Uitgangspunten Beleidsplan
Landelijk model Voortborduren op Visiedocument Pas op de plaats Bestaande plannen en procedures Overzichtsdocument en naslagwerk Aansluiting bij P&C-cyclus

9 Besluitvormingstraject
Advies bij alle werkgroepen en adviesraden Positief advies Veiligheidsdirectie Dagelijks Bestuur Uitleggen waarom Voordeel aantonen

10 Gemeenteraden Wat is de veiligheidsregio Wat is het Beleidsplan
Het risicoprofiel Tijd geven voor schriftelijke reactie.

11 Tips voor de aanpak Maak een planning t.a.v. besluitvorming
Reken van achter naar voren Wat moet er aan het einde klaar zijn Waarom doe je het? Maak actorenscan (in- /extern)

12 Tips voor de aanpak Inventariseer wat je al hebt
Stem af met Bedrijfsvoering Leg een bestuurlijke opdracht voor Wees pragmatisch

13 Regionaal Crisisplan Niets nieuws onder de zon
Gevoelsmatig veel ingrijpender dan Beleidsplan Kosten gemeentelijke poolvorming

14 Tijdlijn 1 juli 2006 oprichting VRR
Voorjaar themasessie Visievorming management Mei 2007 eerste concept Landelijke Model Beleidsplan Medio 2007 schrijven visiedocument September start Beleidsplan

15 Tijdlijn Oktober input vragen bij partners t.a.v. Beleidsplan
Najaar 2007 bestuurssessie over visie December 2007 vaststellen visiedocument December start besluitvormingstraject Beleidsplan: Adviesraad Risico- en Crisisbeheersing, Multi-werkgroepen, ARB’s, Veiligheidsdirectie.

16 Tijdlijn Plan toegestuurd naar Rijksheren en buurregio’s
Maart 2008 Dagelijks Bestuur April 2009 Algemeen Bestuur ter informatie Mei – September 2008 ronde langs gemeenteraden Plan toegestuurd naar Rijksheren en buurregio’s Najaar vaststelling in Algemeen Bestuur


Download ppt "Niets nieuws onder de zon"

Verwante presentaties


Ads door Google