De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus Politiek Actief Bijeenkomst 3: De gemeenteraad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus Politiek Actief Bijeenkomst 3: De gemeenteraad"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus Politiek Actief Bijeenkomst 3: De gemeenteraad

2

3 Krachtenveld Gemeente Gastspreker: Anne Mulder
Programma Krachtenveld Gemeente Gastspreker: Anne Mulder Over de gemeenteraad

4 Bijeenkomst 3 Taken en rollen van de gemeenteraad U krijgt inzicht in de drie rollen van de gemeenteraad. De gereedschapskist van het raadslid U krijgt inzicht in de verschillende instrumenten die een raadslid tot zijn beschikking heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren.

5 Krachtenveld gemeente

6 Zelf beleid maken en uitvoeren (autonomie)
Wat doet de gemeente? Artikel 124 van de Grondwet 1.Voor provincies en gemeenten wordt de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake hun huishouding aan hun besturen overgelaten. 2.Regeling en bestuur kunnen van de besturen van provincies en gemeenten worden gevorderd bij of krachtens de wet. Zelf beleid maken en uitvoeren (autonomie) Uitvoeren taken van het Rijk (medebewind)

7 Bijeenkomst 3 De drie rollen van de gemeenteraad Volksvertegenwoordiger het vertegenwoordigen van inwoners 2. Kadersteller het vaststellen van de algemene beleidskaders 3. Controleur het controleren van het beleid van het college

8 De gereedschapskist van een raadslid
Bijeenkomst 3 De gereedschapskist van een raadslid Wat zijn de instrumenten van een raadslid?

9 - een verklaring over een onderwerp waarmee een Amendement
Bijeenkomst 3 Vragenrecht - schriftelijke en mondelinge vragen Motie - een verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Amendement - een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorgesteld raadsbesluit Initiatiefrecht - een initiatiefvoorstel is een vorm van actieve kaderstelling

10 - het indienen van een verzoek om het college te
Bijeenkomst 3 Interpellatie - het indienen van een verzoek om het college te bevragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Recht van onderzoek - het indienen van een verzoek om onderzoek te doen naar het door het college gevoerde beleid. Raadsenquête - onderzoek naar het door het college gevoerde beleid waarbij de enquêtecommissie getuigen en specialisten in het openbaar verhoort (zonodig onder ede).

11 Budgetrecht De bevoegdheid van de raad om financiële middelen beschikbaar te stellen. Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet ziet de raad erop toe of de begroting in evenwicht is en of dit evenwicht de eerstvolgende jaren wordt gerealiseerd.

12 Bijeenkomst 3 Verordenende bevoegdheid Verordeningen > voorschriften voor beleid en beheer. Op grond van art. 149 van de Gemeentewet heeft de raad het recht om verordeningen te maken die hij in het belang van de gemeente nodig acht. Sommige verordeningen zijn wettelijk verplicht, bijvoorbeeld de inspraakverordening.

13 Volgende bijeenkomsten
Donderdag 27 november Bijwonen Raadsvergadering Woensdag 3 december Invloed op besluitvorming


Download ppt "Cursus Politiek Actief Bijeenkomst 3: De gemeenteraad"

Verwante presentaties


Ads door Google