De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de cursus Oriëntatie raadslidmaatschap"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de cursus Oriëntatie raadslidmaatschap
Zit u straks in de raadszaal als gemeenteraadslid voor het CDA? 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

2 De cursus in vogelvlucht
Programma: Onderdeel 1: Kennismaking Onderdeel 2: Hoe werkt de gemeente Onderdeel 3: De gemeenteraad: drie rollen van het raadslid en raadsinstrumenten Onderdeel 4. Het CDA en speeddaten met raadsleden Afsluiting: Gezamenlijke lunch 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

3 Kennismaking Vragen om kennis te maken met elkaar:
Naam, Woonplaats, etc. Wat zijn op dit moment uw bezigheden? Bent u politiek actief (geweest)? Zo ja, hoe? Bent u op een andere manier maatschappelijk actief, bijvoorbeeld, in een bestuur of commissie? Zo ja, hoe? Wat wilt u in deze cursus leren? 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

4 De gemeente Hoe functioneert de gemeente?
Door Karin Wagt, raadslid in Eindhoven 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

5 De gemeente Gemeenteraad College van B&W
Commissies / voorbereidende vergadering 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

6 De gemeente Ambtenaren Gemeentesecretaris Griffie(r)
Rekenkamer(commissie) 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

7 De gemeente Van invloed op de gemeente/besluiten: Media Adviesraden
Maatschappelijke organisaties Verenigingen/Stichtingen Burgers 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

8 De gemeente Ook van invloed op de gemeente/besluiten:
Provinciale Staten Tweede Kamer Europees Parlement 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

9 De Gemeente: Krachtenveld
Deelnemersmap: Blz 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

10 De gemeenteraad Taken en rollen van de gemeenteraad
U krijgt inzicht in de drie rollen van de gemeenteraad. Door Marcel van den Hoven, fractie- voorzitter in Tilburg 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

11 De gemeenteraad De drie rollen van de gemeenteraad
Volksvertegenwoordiger het vertegenwoordigen van inwoners 2. Kadersteller het vaststellen van de algemene beleidskaders 3. Controleur het controleren van het beleid van het college 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

12 De gemeenteraad De gereedschapskist van een raadslid Wat zijn de instrumenten van een raadslid? Door Fons D’Haens, fractievoorzitter in Bergeijk 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

13 De gemeenteraad Vragenrecht - schriftelijke en mondelinge vragen Motie
- een verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Amendement - een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorgesteld raadsbesluit Initiatiefrecht - een initiatiefvoorstel is een vorm van actieve kaderstelling Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

14 De gemeenteraad Interpellatie
- het indienen van een verzoek om het college te bevragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Recht van onderzoek - het indienen van een verzoek om onderzoek te doen naar het door het college gevoerde beleid. Raadsenquête - onderzoek naar het door het college gevoerde beleid waarbij de enquêtecommissie getuigen en specialisten in het openbaar verhoort (zonodig onder ede). Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

15 De gemeenteraad Budgetrecht De bevoegdheid van de raad om financiële
middelen beschikbaar te stellen. Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet ziet de raad erop toe of de begroting in evenwicht is en of dit evenwicht de eerstvolgende jaren wordt gerealiseerd. 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

16 De gemeenteraad Verordenende bevoegdheid
Verordeningen > voorschriften voor beleid en beheer. Op grond van art. 149 van de Gemeentewet heeft de raad het recht om verordeningen te maken die hij in het belang van de gemeente nodig acht. Sommige verordeningen zijn wettelijk verplicht, bijvoorbeeld de inspraakverordening. 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

17 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap – politieke stromingen & CDA
Zit u straks in de raadszaal als gemeenteraadslid voor het CDA? Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

18 Christen-Democratisch
Politieke stromingen Socialistisch Algemeen Liberaal Katholiek Protestant Christen-Democratisch Sociaal-Democratisch SDAP VDB Vrijheidsbond KVP CHU ARP SGP CPN PvdA VVD CDA PSP, PPR GPV,RPF D66 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

19 Verkiezingen:politieke partijen
Nieuwe partijen: Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

20 Geschiedenis: politieke partijen
CHU ARP KVP Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

21 Geschiedenis CDA 1980 oprichting CDA
Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

22 Geschiedenis CDA Op 11 oktober 1980 wordt het CDA opgericht na een lang (fusie)proces. De voorlopers van het CDA zijn ARP, CHU en KVP. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

23 Geschiedenis CDA Dries van Agt is de eerste CDA-premier. Hij is premier van 1977 tot In 1976 spreekt hij legendarische woorden over het CDA: “Wij maken geen buigingen naar links en wij maken geen buigingen naar rechts”. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

24 De vier uitgangspunten
(Publieke) Gerechtigheid Solidariteit Gespreide verantwoordelijkheid Rentmeesterschap Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

25 De vier uitgangspunten: Publieke Gerechtigheid
Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

26 De vier Uitgangspunten: Publieke Gerechtigheid
De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. De overheid respecteert in haar optreden altijd de vrijheid en rechten van burgers. De overheid zorgt voor basisvoorzieningen, zoals onderwijs, zodat ieder mens gelijke kansen heeft. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

27 De vier uitgangspunten: Solidariteit
Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

28 De vier uitgangspunten: Solidariteit
Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid hoort een bestaansminimum te garanderen, bijvoorbeeld door sociale uitkeringen. Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. De sterkste schouders horen de zwaarste lasten te dragen. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

29 De vier uitgangspunten: Gespreide verantwoordelijkheid
Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

30 De vier uitgangspunten: Gespreide verantwoordelijkheid
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. Verantwoordelijkheden en besluiten horen dicht bij burgers te liggen. En zij moeten de ruimte krijgen om hun doelen na te streven. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

31 De vier uitgangspunten: Rentmeesterschap
Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

32 De vier uitgangspunten: Rentmeesterschap
We hebben als mensen de taak om goed te zorgen voor de wereld om ons heen, voor nu en voor de toekomst. Dit houdt in: het goed beheren van onze natuur, cultuur en historische gebouwen. Maar ook: het toekomstbestendig maken van zaken zoals onze financiën, de zorg en het onderwijs. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

33 Vragenspel Uitgangspunten CDA
Waar of niet waar? 1. Het CDA toets alle politiek die ze bedrijven aan de Bijbel. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

34 Vragenspel Uitgangspunten CDA
1. Het CDA toets alle politiek die ze bedrijven aan de Bijbel. Niet waar Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

35 Vragenspel Uitgangspunten CDA
Waar of niet waar? 2. Het CDA hanteert de Bijbel als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

36 Vragenspel Uitgangspunten CDA
2. Het CDA hanteert de Bijbel als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Waar Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

37 Vragenspel Uitgangspunten CDA
Waar of niet waar? 3. Het CDA is een christendemocratische volkspartij. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

38 Vragenspel Uitgangspunten CDA
3. Het CDA is een christendemocratische volkspartij. Waar Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

39 Vragenspel Uitgangspunten CDA
Waar of niet waar? 4. In de christendemocratie staat het individu centraal. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

40 Vragenspel Uitgangspunten CDA
4. In de christendemocratie staat het individu centraal. Niet waar: in de christendemocratie staat de gemeenschap/samenleving centraal. Een mens leeft niet alleen, maar samen, bijvoorbeeld in gezinnen, wijken en steden. We zijn geen losstaande individuen, maar met elkaar verbonden. Mensen en hun talenten komen het beste tot hun recht wanneer ze worden ingezet voor en met anderen. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

41 Vragenspel Uitgangspunten CDA
Waar of niet waar? 5. Typisch CDA is denken vanuit de kracht van de samenleving. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

42 Vragenspel Uitgangspunten CDA
5. Typisch CDA is denken vanuit de kracht van de samenleving. Waar Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

43 Vragenspel Uitgangspunten CDA
Waar of niet waar? 6. De klassieke uitgangspunten van het CDA zijn: Publieke gerechtigheid Eigen verantwoordelijkheid Solidariteit Rentmeesterschap Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

44 Vragenspel Uitgangspunten CDA
6. De klassieke uitgangspunten van het CDA zijn: publieke gerechtigheid, eigen verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Niet waar: ‘eigen verantwoordelijkheid’ moet zijn ‘gespreide verantwoordelijkheid’: Verantwoordelijkheden en besluitvorming horen dicht bij burgers te liggen. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

45 Vragenspel Uitgangspunten CDA
Waar of niet waar? 7.Publieke gerechtigheid betekent dat mensen zelf mogen beslissen wat rechtvaardig is. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

46 Vragenspel Uitgangspunten CDA
7.Publieke gerechtigheid betekend dat mensen zelf mogen beslissen wat rechtvaardig is. Niet Waar: Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

47 Vragenspel Uitgangspunten CDA
Waar of niet waar? 8. Solidariteit betekent dat de overheid een bestaansminimum garandeert. Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

48 Vragenspel Uitgangspunten CDA
8. Solidariteit betekent dat de overheid een bestaansminimum garandeert. Waar Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

49 Vragenspel Uitgangspunten CDA
Waar of niet waar? 9. Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat je als overheid organisaties richtlijnen geeft over hoe ze het meeste bijdragen aan de samenleving. 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

50 Vragenspel Uitgangspunten CDA
Waar of niet waar? 9. Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat je als overheid organisaties richtlijnen geeft over hoe ze het meeste bijdragen aan de samenleving. Niet waar: De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. Verantwoordelijkheden en besluiten horen dicht bij burgers te liggen. En zij moeten de ruimte krijgen om hun doelen na te streven. 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

51 Vragenspel Uitgangspunten CDA
Waar of niet waar? 10. Goed rentmeesterschap betekent dat je de staatsschuld mag laten oplopen. 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

52 Vragenspel Uitgangspunten CDA
Waar of niet waar? 10. Goed rentmeesterschap betekent dat je de staatsschuld mag laten oplopen. Niet waar: Rentmeesterschap is het toekomstbestendig maken van zaken zoals onze financiën, de zorg en het onderwijs. 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

53 Wat staat je te wachten tijdens de campagne?
Door John Bankers, Raadslid Asten 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

54 Speeddaten met raadsleden
Weet u al of het raadslid worden iets voor u is? Stel uw onbeantwoorde vragen aan de raadsleden! 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

55 Einde Cursisten bedankt voor uw komst!
Raadsleden bedankt voor jullie medewerking! Cursisten bedankt voor uw komst! 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap


Download ppt "Welkom bij de cursus Oriëntatie raadslidmaatschap"

Verwante presentaties


Ads door Google