De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de cursus Oriëntatie raadslidmaatschap 18 mei 2013 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Zit u straks in de raadszaal als gemeenteraadslid voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de cursus Oriëntatie raadslidmaatschap 18 mei 2013 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Zit u straks in de raadszaal als gemeenteraadslid voor."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de cursus Oriëntatie raadslidmaatschap 18 mei 2013 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Zit u straks in de raadszaal als gemeenteraadslid voor het CDA?

2 De cursus in vogelvlucht Programma: Onderdeel 1: Kennismaking Onderdeel 2: Hoe werkt de gemeente Onderdeel 3: De gemeenteraad: drie rollen van het raadslid en raadsinstrumenten Onderdeel 4. Het CDA en speeddaten met raadsleden Afsluiting: Gezamenlijke lunch Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap 18 mei 2013

3 Kennismaking Vragen om kennis te maken met elkaar:  Naam, Woonplaats, etc.  Wat zijn op dit moment uw bezigheden?  Bent u politiek actief (geweest)? Zo ja, hoe?  Bent u op een andere manier maatschappelijk actief, bijvoorbeeld, in een bestuur of commissie? Zo ja, hoe?  Wat wilt u in deze cursus leren? Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap 18 mei 2013

4 De gemeente Hoe functioneert de gemeente? Door Karin Wagt, raadslid in Eindhoven 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

5 De gemeente Gemeenteraad College van B&W Commissies / voorbereidende vergadering 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

6 Ambtenaren Gemeentesecretaris Griffie(r) Rekenkamer(commissie) Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap 18 mei 2013 De gemeente

7 Van invloed op de gemeente/besluiten: -Media -Adviesraden -Maatschappelijke organisaties -Verenigingen/Stichtingen -Burgers Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap 18 mei 2013 De gemeente

8 Ook van invloed op de gemeente/besluiten: -Provinciale Staten -Tweede Kamer -Europees Parlement Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap 18 mei 2013 De gemeente

9 De Gemeente: Krachtenveld Deelnemersmap: Blz. 26 + 27 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap 18 mei 2013

10 De gemeenteraad Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Taken en rollen van de gemeenteraad U krijgt inzicht in de drie rollen van de gemeenteraad. Door Marcel van den Hoven, fractie- voorzitter in Tilburg 18 mei 2013

11 De gemeenteraad Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap De drie rollen van de gemeenteraad 1.Volksvertegenwoordiger het vertegenwoordigen van inwoners 2. Kadersteller het vaststellen van de algemene beleidskaders 3. Controleur het controleren van het beleid van het college 18 mei 2013

12 De gemeenteraad Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap De gereedschapskist van een raadslid Wat zijn de instrumenten van een raadslid? Door Fons D’Haens, fractievoorzitter in Bergeijk 18 mei 2013

13 De gemeenteraad 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Vragenrecht - schriftelijke en mondelinge vragen Motie - een verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Amendement - een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorgesteld raadsbesluit Initiatiefrecht - een initiatiefvoorstel is een vorm van actieve kaderstelling

14 De gemeenteraad 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Interpellatie - het indienen van een verzoek om het college te bevragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Recht van onderzoek - het indienen van een verzoek om onderzoek te doen naar het door het college gevoerde beleid. Raadsenquête - onderzoek naar het door het college gevoerde beleid waarbij de enquêtecommissie getuigen en specialisten in het openbaar verhoort (zonodig onder ede).

15 De gemeenteraad Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Budgetrecht De bevoegdheid van de raad om financiële middelen beschikbaar te stellen. Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet ziet de raad erop toe of de begroting in evenwicht is en of dit evenwicht de eerstvolgende jaren wordt gerealiseerd. 18 mei 2013

16 De gemeenteraad Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Verordenende bevoegdheid Verordeningen > voorschriften voor beleid en beheer. Op grond van art. 149 van de Gemeentewet heeft de raad het recht om verordeningen te maken die hij in het belang van de gemeente nodig acht. Sommige verordeningen zijn wettelijk verplicht, bijvoorbeeld de inspraakverordening. 18 mei 2013

17 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap – politieke stromingen & CDA 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Zit u straks in de raadszaal als gemeenteraadslid voor het CDA?

18 Politieke stromingen 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap SocialistischAlgemeen Liberaal KatholiekProtestant Sociaal-Democratisch Christen-Democratisch SDAP VDB Vrijheidsbond KVP CHU ARP SGP CPN PvdA VVD CDA GPV,RPF PSP, PPR D66

19 Verkiezingen:politieke partijen 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Nieuwe partijen:

20 Geschiedenis: politieke partijen 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap CHU ARP KVP

21 Geschiedenis CDA 1980 oprichting CDA 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

22 Geschiedenis CDA 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Op 11 oktober 1980 wordt het CDA opgericht na een lang (fusie)proces. De voorlopers van het CDA zijn ARP, CHU en KVP.

23 Geschiedenis CDA 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Dries van Agt is de eerste CDA-premier. Hij is premier van 1977 tot 1982. In 1976 spreekt hij legendarische woorden over het CDA: “Wij maken geen buigingen naar links en wij maken geen buigingen naar rechts”.

24 De vier uitgangspunten (Publieke) Gerechtigheid Solidariteit Gespreide verantwoordelijkheid Rentmeesterschap 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

25 De vier uitgangspunten: Publieke Gerechtigheid 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

26 De vier Uitgangspunten: Publieke Gerechtigheid 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. De overheid respecteert in haar optreden altijd de vrijheid en rechten van burgers. De overheid zorgt voor basisvoorzieningen, zoals onderwijs, zodat ieder mens gelijke kansen heeft.

27 De vier uitgangspunten: Solidariteit 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

28 De vier uitgangspunten: Solidariteit 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid hoort een bestaansminimum te garanderen, bijvoorbeeld door sociale uitkeringen. Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. De sterkste schouders horen de zwaarste lasten te dragen.

29 De vier uitgangspunten: Gespreide verantwoordelijkheid 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

30 De vier uitgangspunten: Gespreide verantwoordelijkheid Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. Verantwoordelijkheden en besluiten horen dicht bij burgers te liggen. En zij moeten de ruimte krijgen om hun doelen na te streven. 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

31 De vier uitgangspunten: Rentmeesterschap 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

32 De vier uitgangspunten: Rentmeesterschap We hebben als mensen de taak om goed te zorgen voor de wereld om ons heen, voor nu en voor de toekomst. Dit houdt in: het goed beheren van onze natuur, cultuur en historische gebouwen. Maar ook: het toekomstbestendig maken van zaken zoals onze financiën, de zorg en het onderwijs. 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

33 Vragenspel Uitgangspunten CDA Waar of niet waar? 1. Het CDA toets alle politiek die ze bedrijven aan de Bijbel. 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

34 Vragenspel Uitgangspunten CDA 1. Het CDA toets alle politiek die ze bedrijven aan de Bijbel. Niet waar 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

35 Vragenspel Uitgangspunten CDA Waar of niet waar? 2. Het CDA hanteert de Bijbel als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

36 Vragenspel Uitgangspunten CDA 2. Het CDA hanteert de Bijbel als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen. Waar 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

37 Vragenspel Uitgangspunten CDA Waar of niet waar? 3. Het CDA is een christendemocratische volkspartij. 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

38 Vragenspel Uitgangspunten CDA 3. Het CDA is een christendemocratische volkspartij. Waar 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

39 Vragenspel Uitgangspunten CDA Waar of niet waar? 4. In de christendemocratie staat het individu centraal. 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

40 Vragenspel Uitgangspunten CDA 4. In de christendemocratie staat het individu centraal. Niet waar: in de christendemocratie staat de gemeenschap/samenleving centraal. Een mens leeft niet alleen, maar samen, bijvoorbeeld in gezinnen, wijken en steden. We zijn geen losstaande individuen, maar met elkaar verbonden. Mensen en hun talenten komen het beste tot hun recht wanneer ze worden ingezet voor en met anderen. 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

41 Vragenspel Uitgangspunten CDA Waar of niet waar? 5. Typisch CDA is denken vanuit de kracht van de samenleving. 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

42 Vragenspel Uitgangspunten CDA 5. Typisch CDA is denken vanuit de kracht van de samenleving. Waar 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

43 Vragenspel Uitgangspunten CDA Waar of niet waar? 6. De klassieke uitgangspunten van het CDA zijn: Publieke gerechtigheid Eigen verantwoordelijkheid Solidariteit Rentmeesterschap 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

44 Vragenspel Uitgangspunten CDA 6. De klassieke uitgangspunten van het CDA zijn: publieke gerechtigheid, eigen verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Niet waar: ‘eigen verantwoordelijkheid’ moet zijn ‘gespreide verantwoordelijkheid’: Verantwoordelijkheden en besluitvorming horen dicht bij burgers te liggen. 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

45 Waar of niet waar? 7.Publieke gerechtigheid betekent dat mensen zelf mogen beslissen wat rechtvaardig is. Vragenspel Uitgangspunten CDA 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

46 Vragenspel Uitgangspunten CDA 7.Publieke gerechtigheid betekend dat mensen zelf mogen beslissen wat rechtvaardig is. Niet Waar: Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

47 Waar of niet waar? 8. Solidariteit betekent dat de overheid een bestaansminimum garandeert. 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Vragenspel Uitgangspunten CDA

48 8. Solidariteit betekent dat de overheid een bestaansminimum garandeert. Waar 12-7-2014 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

49 18 mei 2013 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Vragenspel Uitgangspunten CDA Waar of niet waar? 9. Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat je als overheid organisaties richtlijnen geeft over hoe ze het meeste bijdragen aan de samenleving.

50 18 mei 2013 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Waar of niet waar? 9. Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat je als overheid organisaties richtlijnen geeft over hoe ze het meeste bijdragen aan de samenleving. Niet waar: De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. Verantwoordelijkheden en besluiten horen dicht bij burgers te liggen. En zij moeten de ruimte krijgen om hun doelen na te streven. Vragenspel Uitgangspunten CDA

51 Waar of niet waar? 10. Goed rentmeesterschap betekent dat je de staatsschuld mag laten oplopen. 18 mei 2013 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Vragenspel Uitgangspunten CDA

52 Waar of niet waar? 10. Goed rentmeesterschap betekent dat je de staatsschuld mag laten oplopen. Niet waar: Rentmeesterschap is het toekomstbestendig maken van zaken zoals onze financiën, de zorg en het onderwijs. 18 mei 2013 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Vragenspel Uitgangspunten CDA

53 Wat staat je te wachten tijdens de campagne? Door John Bankers, Raadslid Asten 18 mei 2013 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

54 Speeddaten met raadsleden Weet u al of het raadslid worden iets voor u is? Stel uw onbeantwoorde vragen aan de raadsleden! 18 mei 2013 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap

55 Einde 18 mei 2013 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Raadsleden bedankt voor jullie medewerking! Cursisten bedankt voor uw komst!


Download ppt "Welkom bij de cursus Oriëntatie raadslidmaatschap 18 mei 2013 Cursus Ori ë ntatie raadslidmaatschap Zit u straks in de raadszaal als gemeenteraadslid voor."

Verwante presentaties


Ads door Google