De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering vergadering 20 juni 2014. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau 2 stemopnemers Secretaris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering vergadering 20 juni 2014. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau 2 stemopnemers Secretaris."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering vergadering 20 juni 2014

2 Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau 2 stemopnemers Secretaris

3 Algemene Vergadering: opening Van de volgende deelnemers werd een ongeldige volmacht ontvangen omdat het besluit niet door de Gemeenteraad werd genomen: DiepenbeekGenk HalenHerk-de-Stad

4 Algemene Vergadering: opening Van de volgende deelnemers werd de volmacht laattijdig ontvangen: Dilsen-Stokkem MaasmechelenPeer

5 Algemene Vergadering: opening Aanvaarding van deze laattijdig neergelegde volmachten?

6 Algemene Vergadering: opening Controle van het statutair quorum Aantal aanwezige deelnemers is ten minste 22 van de 43 deelnemers Aantal vertegenwoordigde A-aandelen is ten minste 50% van het aantal A- aandelen

7 Algemene Vergadering: agenda (1) 1.Voorstelling van het verslag over het jaar 2013 van de Raad van Bestuur a.Werkingsverslag b.Financieel verslag 2.Verslag van de commissaris-revisor 3.Goedkeuring van balans en resultaten- rekening, en vaststelling van het saldo

8 Algemene Vergadering: agenda (2) 4.Kwijting aan bestuurders 5.Kwijting aan commissaris-revisor 6.Werkingstoelage 2014 Secretariaat

9 1. Jaarverslag 2013, werking 1.Ter Heide 2.AZERTiE 3.BuSO De Wissel 4.Secretariaat

10 1. Jaarverslag 2013, werking

11

12

13

14

15

16

17 SECRETARIAAT

18 1. Jaarverslag 2013, financieel Toelichting bij de jaarrekening 2013

19

20

21

22

23

24

25 Resultaatverdeling 2013

26 2. Verslag over 2013: revisor (1) Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

27 2. Verslag over 2013: revisor (2) Bijkomende verklaringen en inlichtingen.  Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening.  De financiële toestand van de verschillende activiteitencentra en de financiering en resultaten ervan, werden bijkomend opgesteld overeenkomstig artikel 52 van de statuten.  Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.  Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

28 Goedkeuringen? 3.Balans, resultatenrekening en saldo? 4.Kwijting aan de bestuurders? 5.Kwijting aan de commissaris?

29 6. Secretariaat, toelage 2014 (1) Financiering onafhankelijk van de drie instellingen Toelage van max. 0,25 EUR per inwoner per jaar Grootte = begroting / rekening Voorschot en afrekening

30 6. Secretariaat, toelage 2014 (2) 0,20 EUR per inwoner Aantal inwoners op 1 januari 2014 bedraagt 791 804 (Rijksregister) Het te financieren saldo Overgedragen resultaat 201314.254,47 Geraamde kosten 2014 (-)164.150,00 Geraamde opbrengsten 2014 (+)7.500,00 Te financieren saldo (-)142.395,53 Werkingstoelage 2014 (+)158.360,80 Over te dragen saldo15.965,27

31 6. Secretariaat, toelage 2013 (3) Goedkeuring van de werkingstoelage voor 2014: 0,20 EUR per inwoner?

32 Einde

33 Algemene Vergadering


Download ppt "Algemene Vergadering vergadering 20 juni 2014. Algemene Vergadering: opening Samenstelling van het bureau 2 stemopnemers Secretaris."

Verwante presentaties


Ads door Google