De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerwaarde accountant voor de gemeenteraad bij het financieel toezicht “Het dichten van het gat”: meer benutten bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerwaarde accountant voor de gemeenteraad bij het financieel toezicht “Het dichten van het gat”: meer benutten bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten."— Transcript van de presentatie:

1 Meerwaarde accountant voor de gemeenteraad bij het financieel toezicht “Het dichten van het gat”: meer benutten bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten m.b.t. beleid en begroting

2 2 Uitgangspunt Rol van de gemeenteraad in het kader van financieel toezicht 1.Vaststellen uitgangspunten financiële beleid, financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie 2.Vaststellen regels voor controle financiële beheer en inrichting administratie 3.Aanwijzen een of meer accountants aan voor de controle van de jaarrekening 4.Vaststelling begroting die in evenwicht is 5.Vaststelling jaarrekening en jaarverslag

3 3 Vraagstelling Het “dichten van het gat”: hoe kan de gemeenteraad meer en gerichter informatie krijgen door de accountant meer/beter in te zetten bij het financieel toezicht op beleid, begroting, jaarrekening en jaarverslag?

4 4 Bestaande activiteiten meer benutten Bestaande activiteiten 1.Accountantsverklaring bij de jaarrekening 2.Verslag van bevindingen inzake financieel beheer, financiële organisatie en onrechtmatigheden Hoe meer te benutten? 1.Toelichtingen kwaliteit cijfers in jaarrekening en jaarverslag 2.Assurance rapportage bij de financiële en niet-financiële informatie in het jaarverslag (o.m. weerstandsvermogen) 3.Actievere rol audit committee in aansturen accountantscontrole en communicatie over de bevindingen 4.Profiteren van innovatie in het accountantsberoep

5 5 Nieuwe activiteiten m.b.t. beleid en begroting 1.Benchmarks t.o.v. begrotingen andere gemeenten bijv. m.b.t. overhead etc 2.Toelichten impact begrotingscijfers aan gemeenteraad of het audit committee 3.Assurance rapportage m.b.t. kwaliteit begrotingscijfers 4.Communicatie over de kwaliteit van de governance met het audit committee 5.Advisering m.b.t. financiële beleid, financieel beheer, inrichting van de financiële organisatie en financiële controle 6.Rapport van bevindingen m.b.t. effectiviteit en efficiency management control, risicomanagement en interne beheersing 7.Opstellen analyses financiële positie en realisatie beleid 8.Assurance rapportages bij voortgangsrapportages programma’s en projecten

6 6 Aandachtspunten bij de inzet van accountants 1.Communicatie 2.Verantwoordelijkheidsverdeling 3.Deskundigheid 4.Kosten


Download ppt "Meerwaarde accountant voor de gemeenteraad bij het financieel toezicht “Het dichten van het gat”: meer benutten bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten."

Verwante presentaties


Ads door Google