De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiële rapportering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiële rapportering"— Transcript van de presentatie:

1 Financiële rapportering
Gemeente Merelbeke

2 Gemeentedecreet Art. 165 : louter financieel (3-mndl)
Art. 166 : visum (6-mndl) Art. 167 en 168 : budgethouderschap (3 – mndl) ! Evenwicht input/output

3 Gemeentedecreet (2) Artikel 165
De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per kwartaal Aan de gemeenteraad en het college van B&S Dat rapport omvat minstens : Een overzicht van de thesaurietoestand De liquiditeitsprognose De beheerscontrole De evolutie van de budgetten Afschrift aan de gemeentesecretaris en de externe auditcommissie

4 Verschil gemeente t.o.v. ocmw
Geen “nakomingsaudit” Wett & regelm uitgaven Procedures interne controle Uitgaande facturatie Inventarislijsten activa Betrouwbaarheid informatica Geen verslaggeving over uitvoering budgethouderschap Geen “operationele audit” Wel beheerscontrole !

5 Wat gebeurt in Merelbeke ?
Maandelijkse rapportering Afdruk uit de boekhouding Excel – document met evolutie kassen Kort commentaar van de evolutie LIQ Aandachtspunt(en) Standopgave (synthese) Driemaandelijkse rapportering Basis-excelbestand Kort verslag

6 Maandelijks syntheserapport

7 Standopgave (uitgave)

8 Standopgave (ontvangsten)

9 Driemaandelijkse rapportering
Driemaandelijkse afsluiting Basisdocument (excel) + commentaar Aandacht voor prognose en “beheer”

10 Liquiditeitenevolutie

11 Verslag driemaandelijks
Liquiditeitenevolutie : commentaar U/O Liquiditeitenprognose Besluit + grafiek Max 2 blz. ! + 2 blz overzicht + 2 blz gesynth standopgave = 6 blz Evtl debiteurenbeheer / ratio’s / evolutie nettowerkkapitaal / betaalagenda …

12 Beheerscontrole ? (1) Prof. J. Christiaens :
de managementactiviteiten nodig om gegeven de doelstellingen van de organisatie te maken dat deze doelstellingen worden uitgewerkt zoals gepland en bijgestuurd waar nodig = “ management control” Belang van “Strategie/planning/actie” !!!

13 Beheerscontrole ? (2) Financieel = budget versus gerealiseerd
Operationeel = realisatie doelstelling: m.n. vgl. reële waarde met streef- en aanvangswaarde/nulmeting => Beheerscontrole = wat is er gerealiseerd en hoeveel middelen hebben we hieraan besteed ?


Download ppt "Financiële rapportering"

Verwante presentaties


Ads door Google