De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie t.b.v. gemeenteraad1 Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader = GTK “Zichtbaar Toezicht”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie t.b.v. gemeenteraad1 Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader = GTK “Zichtbaar Toezicht”"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie t.b.v. gemeenteraad1 Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader = GTK “Zichtbaar Toezicht”

2 Presentatie t.b.v. gemeenteraad2 Onderwerpen Algemeen Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) “Zichtbaar toezicht” Werkwijze beoordeling/toezichtbeslissing Jaarthema 2008 DFE Uw gemeente Beoordeling (meerjaren)begroting in het licht van DFE

3 Presentatie t.b.v. gemeenteraad3 GTK “Zichtbaar toezicht” Waarom? Effecten dualisering gemeentebestuur; Andere invulling financieel toezicht; Wetsvoorstel duurzaam financieel evenwicht. In werking GTK “Zichtbaar Toezicht” vanaf begrotingscyclus 2009; “Duurzaam Financieel Evenwicht (DFE) afhankelijk van aanpassing Gemeente- en Provinciewet (verwachting 2011).

4 Presentatie t.b.v. gemeenteraad4 Van: “materieel evenwicht” naar: “duurzaam financieel evenwicht” Materieel evenwicht Structurele lasten gedekt door structurele baten; Incidentele lasten gedekt door incidentele baten; Structureel begrotingsevenwicht.

5 Presentatie t.b.v. gemeenteraad5 Van: “materieel evenwicht” naar: “duurzaam financieel evenwicht” Duurzaam financieel evenwicht Reëel sluitende begroting en meerjarenraming; Samenhang tussen risico’s en benodigd/beschikbaar weerstandsvermogen (= Algemene reserve); Beperktere inzet reserves:  dekking voor incidentele uitgaven: akkoord;  dekking begrotingstekort: niet akkoord (1/30 e regel + varianten hierop);  GTK biedt alternatieven. Kwaliteitseisen aan informatie.

6 Presentatie t.b.v. gemeenteraad6 Werkwijze beoordeling en toezichtbeslissing begroting Beoordeling Beleidskader Financieel Toezicht 2004 en GTK “Zichtbaar Toezicht”/DFE Toezichtbeslissing 2 e helft december 2008 Nieuw Beoordelingsresultaat Wordt medegedeeld aan de gemeenteraad (afschrift aan College B&W):  Jaarrekening :4 e kwartaal 2008  (Meerjaren)begroting: 1 e kwartaal 2009

7 Presentatie t.b.v. gemeenteraad7 Jaarthema 2008 DFE Nulmeting Meest opvallende punten Staat van incidentele lasten en baten ontbreekt; Inzet algemene- en bestemmingsreserves voor het sluitend maken van de begroting; In onvoldoende mate kwalificeren en kwantificeren van de risico’s.

8 Presentatie t.b.v. de gemeenteraad8 Beoordelingsaspecten in het licht van DFE: Score: Incidentele baten/lasten Beschikking over algemene- en bestemmingsreserves Vervangingsinvesteringen Onderhoudsramingen beheerplannen Nieuw beleid Bezuinigingen/ombuigingen/taakstellingen Ramingen loon- en prijspeil Paragrafen conform BBV (paragraaf weerstandsvermogen)

9 Presentatie t.b.v. de gemeenteraad9 Uw gemeente Beoordelingsaspecten in het licht van DFE: Score: Incidentele baten/lasten Beschikking over algemene- en bestemmingsreserves Vervangingsinvesteringen Onderhoudsramingen beheerplannen Nieuw beleid Bezuinigingen/ombuigingen/taakstellingen Ramingen loon- en prijspeil Paragrafen conform BBV (paragraaf weerstandsvermogen)


Download ppt "Presentatie t.b.v. gemeenteraad1 Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader = GTK “Zichtbaar Toezicht”"

Verwante presentaties


Ads door Google