De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor: - jeugdzorg, - werk en inkomen en - zorg aan langdurig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor: - jeugdzorg, - werk en inkomen en - zorg aan langdurig."— Transcript van de presentatie:

1 1. Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor: - jeugdzorg, - werk en inkomen en - zorg aan langdurig zieken en ouderen.

2 1. Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten Gemeenten krijgen er de komende jaren belangrijke taken bij of de huidige taken worden uitgebreid. Het gaat om: - zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen; - hulp bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken); - de jeugdzorg.

3 2. Samenhang 3 decentralisaties Wie als sociale dienst nog iets wil betekenen voor kwetsbare groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, moet op zoek naar de dwarsverbanden tussen de Participatiewet, de Wmo en de jeugdzorg.

4 3. Positieve gevolgen van de decentralisaties naar gemeenten 1.Er is winst te halen - in geld, maar ook in prestaties en menselijk geluk - als maatschappelijke professionals bij het uitvoeren van verschillende regelingen intensiever samenwerken voor klanten met meervoudige problematiek. Denk aan een gezamenlijke diagnose en aanpak. 2.Gemeenten moeten vaker een beroep doen op de eigen kracht van mensen.

5 3. Positieve gevolgen van de decentralisaties naar gemeenten 3.Er zit een overlap in de doelgroep van de arbeidsmatige Awbz-dagbesteding en de sw-beschut werk. De decentralisaties bieden gemeenten de ruimte om dit beter in te richten. 4.Gemeenten kunnen mensen met een uitkering als vrijwilliger inzetten voor het voorzieningenpakket van de Wmo. Zo betekenen ze iets voor anderen en leveren een tegenprestatie voor hun uitkering. 5.Gemeenten kunnen aanbieders van zorg- en welzijnsactiviteiten en andere diensten vragen om leerwerkplekken of banen voor mensen met een uitkering (social return on investment).

6 4. Vorm geven aan de samenhang Kernwoorden bij de samenhang tussen de drie decentralisaties zijn: eigen kracht, zelfredzaamheid, sociale samenhang, participatie en integraliteit. Ook veel gehoord: 1 mens, 1 plan, 1 hulp- verlener en: van indiceren naar vraaggericht werken.

7 5. Standpunten FNV m.b.t. de decentralisaties 5.1 Nullijn en loonsombenadering 5.2 Secundaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren 5.3 Ambtelijke rechtspositie: normaliseren? 5.4 Kwaliteit van dienstverlening 5.5 Decentralisatie van bestuurstaken gemeenten 5.6 Decentralisatie van bestuurstaken provincies 5.7 Decentralisatie van bestuurstaken waterschappen 5.8 Veiligheidsregio en regionalisering brandweer

8 6. Rapport bevestigt: kwaliteit en werkgelegenheid jeugdzorg op het spel Door de decentralisatie van en de bezuinigingen in de jeugdzorg staan de kwaliteit van de sector én de werkgelegenheid onder druk. Onderzoek in opdracht van Abvakabo FNV is uitgevoerd.: Gemeenten amper een idee hoe ze de jeugdzorg gaan inrichten. En hoe ze kwaliteit moeten waarborgen. Duizenden banen staan op het spel door de Rijksbezuiniging van 15 procent Door de enorme onzekerheid geen investeringen meer worden gedaan Tijdelijke contracten worden niet meer verlengd Risico op verlies van de kwaliteit, ervaring en expertise

9 7. FNV is tegen verkorten en het decentraliseren van de uitvoering WW- uitkering naar gemeenten De WW-uitkering niet bekort tot één jaar. En ook de uitvoering niet overhevelen naar de gemeenten: Voorstel van de vier grote steden (G-4): re- integratie van werkzoekenden door de gemeenten laten regelen. Niet wachten tot een werkzoekende in de bijstand belandt. Reactie FNV: beter centraal regelen vanwege de rechten van werknemers Anders gaan vierhonderd wethouders erover.

10 8. Landelijke actie op 30 november De FNV richt zich op zaterdag 30 november voor een landelijke actie. De thema’s zijn daarbij: 1. Investeren in economie: Geen 6 miljard bezuinigen: investeren, in plaats van kapot bezuinigen 2. Sociaal akkoord: Niet het sociaal akkoord onderuit halen: geen nullijn en aanpassing huidige pensioenplannen 3. Schrijnende effecten van de bezuinigingen: Te weinig geld voor gemeenten en dus voor (arbeids)gehandicapten en chronisch zieken


Download ppt "1. Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor: - jeugdzorg, - werk en inkomen en - zorg aan langdurig."

Verwante presentaties


Ads door Google