De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtmatigheid en verantwoording na de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) Pieter Hooftman Ministerie van VWS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtmatigheid en verantwoording na de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) Pieter Hooftman Ministerie van VWS."— Transcript van de presentatie:

1 Rechtmatigheid en verantwoording na de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) Pieter Hooftman Ministerie van VWS

2 In deze workshop: Een toelichting op de Hervorming Langdurige Zorg We gaan met elkaar in onderhandeling over zorg Hoe pakt u het aan? (ervaringen uitwisselen) Huidige landelijke aanpak op rechtmatigheid

3 Voettekst 3 Hervorming Langdurige Zorg https://www.youtube.com/v/82c3WTrK99k Link2 Toelichting:

4 Hervorming Langdurige Zorg Langdurige zorg (care) en onverzekerbare medische risico’s. Uitgevoerd door zorgkantoren. 800.000

5 Hervorming Langdurige Zorg 280.000 70.000200.000 250.000

6 Verstrekkers na de HLZ 280.000 70.000200.000 250.000 Zorgverzekeraars Gemeenten Justitie Gemeenten Zorgkantoren

7 Wet- en regelgeving na de HLZ 280.000 70.000200.000 250.000 Gedetailleerde zorgverzekeringswet Gedetailleerde regelgeving Toezichthouder Nza Fondsbeheerder ZiNL Enkele wettelijke bepalingen Gemeentelijke verordeningen Gemeentefondsen Enkele wettelijke bepalingen Gemeentelijke verordeningen Gemeentefondsen Gedetailleerde Wet Langdurige Zorg Gedetailleerde regelgeving Toezichthouder NZa Fondsbeheerder ZiNL

8 Perspectief van de zorgaanbieder: wij krijgen voor ónze cliënten te maken met: 1.nieuwe producten, 2.nieuwe uitvoerders (betalers), 3.en nieuwe wetten, 4.en we moeten rechtmatig werken… Rechtmatigheid na de Hervorming Langdurige Zorg

9 Perspectief van de gemeente: wij krijgen voor ónze inwoners te maken met: 1.nieuwe taken, 2.nieuwe aanbieders, 3.en onbekende producten, 4.en we moeten rechtmatig werken… Rechtmatigheid na de Hervorming Langdurige Zorg

10 Om het zelf te ervaren…..vraag en aanbod Ik vraag als gemeente Zorghoek aan u: 1.een prijs om alle inwoners van de gemeente te helpen bij het voeren van een gestructureerd huishouden; 2.de inzet van deskundige beroepskrachten; 3.dat uw beroepskrachten zich duurzaam verplaatsen bij uitvoering van hun werk; 4.uw beroepskrachten hun zorg afstemmen op andere aanwezige zorg (waaronder mantelzorg). Ik kan u als zorgaanbieder aanbieden: 1.thuiszorgdiensten á € 16,50 per uur per cliënt; 2.onze zorgverleners zijn gediplomeerd verpleegkundigen niveau 4 en 5; 3.dankzij onze routeplanner wordt de reistijd van onze beroepskrachten tot een minimum beperkt; 4.onze beroepskrachten zetten zich volledig in om aan alle wensen van de cliënt te voldoen. Rechtmatigheid na de Hervorming Langdurige Zorg

11 Extra complicatie: de omvang https://www.youtube.com/v/DlkLG9x8bdQ Link2 Gemeente Zorgaan- bieder Gemeente Rechtmatigheid na de Hervorming Langdurige Zorg

12 Het nieuwe speelveld 1.nieuwe of aangepaste wetten, 2.393 gemeentelijke opdrachtgevers, 32 zorgkantoren, 9 / 35 zorgverzekeraars 3.nieuwe producten, 4.weinig tijd, 5.en toch rechtmatig werken.

13 Hoe zou u het aanpakken? - Als zorgaanbieder? - Als gemeente? - Als zorgverzekeraar of zorgkantoor?

14 Aanpak rechtmatigheid na de HLZ 1. Definiëren normenkader - Wettelijke rechtmatigheid -Contractuele rechtmatigheid 2. Rationaliseren contracten -Modeloplegger Rechtmatigheid WMO en Jeugd 3. Operationaliseren controle -Modelverantwoording & -protocol aanbieders 4. Repareren?

15 1.Definiëren normenkader Zvw & Wlz: wetten, besluiten, ministeriële regelingen, beleidsregels Nza en Zorginstituut, contractvoorwaarden verzekeraars en zorgkantoren. Zvw & Wlz: speelveld bekend, vooral inpassingsproblematiek WMO & Jeugd: verordening, contractvoorwaarden WMO & Jeugd: nieuw speelveld Aanpak rechtmatigheid na de HLZ

16 2. Rationaliseren contracten met gemeenten -Modeloplegger Rechtmatigheid WMO en Jeugd -Lokaal toepassen op de bestaande overeenkomsten voor 2015 voor Wmo en Jeugdhulp. -Gestructureerd rond de thema’s die relevant zijn voor de rechtmatigheidsbeoordeling » het recht op zorg » omvang van de zorg » declaratie van geleverde zorg » controle op levering -Normaliseren van productcodes

17 Aanpak rechtmatigheid na de HLZ 3. Operationaliseren controle WMO & Jeugd -Modelverantwoording & -protocol aanbieders -Streven: verantwoording op instellingsniveau -Passend bij de thema’s in de modeloplegger -Modeloplegger + modelcontrole = normenkader voor accountant -Maar: de verstrekker bepaalt controlereikwijdte

18 Aanpak rechtmatigheid na de HLZ 4. Repareren? -Coulance? -Aanpassen wet- en regelgeving?

19 Huidige hulpmiddelen 1. http://www.hervorminglangdurigezorg.nl http://www.hervorminglangdurigezorg.nl 2. Modeloplegger gemeenten-aanbieders - VNG : https://goo.gl/RvNwFqhttps://goo.gl/RvNwFq 3. Modelverantwoording & -controleprotocol - Actiz/NBA: https://goo.gl/Y9F3dGhttps://goo.gl/Y9F3dG 4. Uniformeren productcodes - Istandaarden.nl: https://goo.gl/Tpr60Ahttps://goo.gl/Tpr60A 5.Expertteam Fraudepreventie - VNG: https://goo.gl/daUFFmhttps://goo.gl/daUFFm

20 Hartelijk dank voor u aandacht! Pieter Hooftman Ministerie van VWS 06-24921049 pw.hooftman@minvws.nl


Download ppt "Rechtmatigheid en verantwoording na de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) Pieter Hooftman Ministerie van VWS."

Verwante presentaties


Ads door Google