De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtmatigheid en verantwoording na de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) Pieter Hooftman Ministerie van VWS Welkom bij deze workshop “Rechtmatigheid en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtmatigheid en verantwoording na de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) Pieter Hooftman Ministerie van VWS Welkom bij deze workshop “Rechtmatigheid en."— Transcript van de presentatie:

1 Rechtmatigheid en verantwoording na de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) Pieter Hooftman Ministerie van VWS Welkom bij deze workshop “Rechtmatigheid en verantwoording na de Hervorming Langdurige Zorg” Ik ben Pieter Hooftman en ik ben extern adviseur verbonden aan het Ministerie van VWS. In het verleden heb ik in ziekenhuizen gewerkt in ICT, zorgadministratie en Planning & Control functies. Ik heb daarin zelf ervaring opgedaan met rechtmatigheid, bijvoorbeeld in het Hele Fijne Zelfonderzoek, zoals in een andere workshop toegelicht wordt. Vanaf begin dit jaar hou ik me binnen VWS bezig met Rechtmatigheid in opdracht van diverse beleidsdirecties.

2 Een toelichting op de Hervorming Langdurige Zorg
In deze workshop: Een toelichting op de Hervorming Langdurige Zorg We gaan met elkaar in onderhandeling over zorg Hoe pakt u het aan? (ervaringen uitwisselen) Huidige landelijke aanpak op rechtmatigheid In deze workshop beginnen we met een toelichting op de Hervorming Langdurige Zorg. Dit is een workshop, dus we gaan ook zelf aan de slag. Wees niet bang, het duurt maar kort en u kunt blijven zitten. U gaat straks kort met elkaar onderhandelen over het inkopen en verkopen van zorg, en wellicht zijn er ervaringen uit de zaal die we met elkaar kunnen delen. Tenslotte licht ik toe hoe momenteel de landelijke aanpak op rechtmatigheid er uit ziet. Er is ruim de tijd voor het stellen van vragen In dit alles voeren “elkaars taal spreken, onrechtmatigheden aanpakken, goede samenwerking en kennisdeling centraal.

3 Hervorming Langdurige Zorg
Toelichting: https://www.youtube.com/v/82c3WTrK99k Link2 Mag ik vragen, zijn hier medewerkers of vertegenwoordigers van gemeenten aanwezig? En van zorgaanbieders? Verzekeraars? Dan kent u wellicht de hervorming al, voor de anderen volgt straks een korte introductie. Voettekst

4 Hervorming Langdurige Zorg
De Hervorming Langdurige Zorg houdt dus in dat de voormalige AWBZ, waaruit mensen zorg ontvingen, opgedeeld wordt in nieuwe wetten. De AWBZ was bedoeld voor langdurige zorg en onverzekerbare medische risico’s. Denk aan verpleeghuizen e.d.. De AWBZ werd uitgevoerd door de zorgkantoren. Langdurige zorg (care) en onverzekerbare medische risico’s. Uitgevoerd door zorgkantoren. 

5 Hervorming Langdurige Zorg
70.000 Die AWBZ werd opgesplitst in 4 andere wetten.

6 Zorgverzekeraars Gemeenten Justitie Zorgkantoren Gemeenten
Verstrekkers na de HLZ Zorgverzekeraars Gemeenten Justitie 70.000 Daarmee kwamen er ook nieuwe verstrekkers Zorgkantoren Gemeenten

7 Wet- en regelgeving na de HLZ
Gedetailleerde zorgverzekeringswet Gedetailleerde regelgeving Toezichthouder Nza Fondsbeheerder ZiNL Enkele wettelijke bepalingen Gemeentelijke verordeningen Gemeentefondsen 70.000 De wetten onderscheiden zich naar regelniveau en toezicht (landelijk vs gedecentraliseerd) Gedetailleerde Wet Langdurige Zorg Gedetailleerde regelgeving Toezichthouder NZa Fondsbeheerder ZiNL Enkele wettelijke bepalingen Gemeentelijke verordeningen Gemeentefondsen

8 Rechtmatigheid na de Hervorming Langdurige Zorg
Perspectief van de zorgaanbieder: wij krijgen voor ónze cliënten te maken met: nieuwe producten, nieuwe uitvoerders (betalers), en nieuwe wetten, en we moeten rechtmatig werken… De vroegere AWBZ aanbieders behielden voornamelijk hun cliënten, en zagen zich dus geconfronteerd met nieuwe uitvoerders, nieuwe wetten en nieuwe producten. Sommige aanbieders namen daarom afscheid van bepaalde zorgtaken, bijv. Wijkverpleging of extramurale zorg

9 Rechtmatigheid na de Hervorming Langdurige Zorg
Perspectief van de gemeente: wij krijgen voor ónze inwoners te maken met: nieuwe taken, nieuwe aanbieders, en onbekende producten, en we moeten rechtmatig werken… Gemeenten voerden al WMO taken uit, maar dit werd fors uitgebreid. Gemeenten maakten gebruik van de nieuw verworven vrijheid om producten en diensten te definiëren

10 Rechtmatigheid na de Hervorming Langdurige Zorg
Om het zelf te ervaren…..vraag en aanbod Ik vraag als gemeente Zorghoek aan u: een prijs om alle inwoners van de gemeente te helpen bij het voeren van een gestructureerd huishouden; de inzet van deskundige beroepskrachten; dat uw beroepskrachten zich duurzaam verplaatsen bij uitvoering van hun werk; uw beroepskrachten hun zorg afstemmen op andere aanwezige zorg (waaronder mantelzorg). Ik kan u als zorgaanbieder aanbieden: thuiszorgdiensten á € 16,50 per uur per cliënt; onze zorgverleners zijn gediplomeerd verpleegkundigen niveau 4 en 5; dankzij onze routeplanner wordt de reistijd van onze beroepskrachten tot een minimum beperkt; onze beroepskrachten zetten zich volledig in om aan alle wensen van de cliënt te voldoen. Om dit zelf te ervaren doen we een kort spel van vraag en aanbod

11 Rechtmatigheid na de Hervorming Langdurige Zorg
Extra complicatie: de omvang https://www.youtube.com/v/DlkLG9x8bdQ Link2 Zorgaan-bieder Gemeente Gemeente Zorgaan-bieder U heeft nu ervaren dat men elkaars taal nog niet altijd sprak. En dat maal 6, of maal 60.

12 Het nieuwe speelveld nieuwe of aangepaste wetten,
393 gemeentelijke opdrachtgevers, 32 zorgkantoren, 9 / 35 zorgverzekeraars nieuwe producten, weinig tijd, en toch rechtmatig werken. Zo ziet het nieuwe speelveld er dus uit.

13 Hoe zou u het aanpakken? Als zorgaanbieder? Als gemeente?
Als zorgverzekeraar of zorgkantoor? Wie heeft hier ervaring mee? Welke elementen kwamen aan bod?

14 Aanpak rechtmatigheid na de HLZ
1. Definiëren normenkader - Wettelijke rechtmatigheid Contractuele rechtmatigheid 2. Rationaliseren contracten Modeloplegger Rechtmatigheid WMO en Jeugd 3. Operationaliseren controle Modelverantwoording & -protocol aanbieders 4. Repareren?

15 Aanpak rechtmatigheid na de HLZ
Definiëren normenkader Zvw & Wlz: wetten, besluiten, ministeriële regelingen, beleidsregels Nza en Zorginstituut, contractvoorwaarden verzekeraars en zorgkantoren. Zvw & Wlz: speelveld bekend, vooral inpassingsproblematiek WMO & Jeugd: verordening, contractvoorwaarden WMO & Jeugd: nieuw speelveld

16 Aanpak rechtmatigheid na de HLZ
2. Rationaliseren contracten met gemeenten Modeloplegger Rechtmatigheid WMO en Jeugd Lokaal toepassen op de bestaande overeenkomsten voor 2015 voor Wmo en Jeugdhulp. Gestructureerd rond de thema’s die relevant zijn voor de rechtmatigheidsbeoordeling het recht op zorg omvang van de zorg declaratie van geleverde zorg controle op levering Normaliseren van productcodes

17 Aanpak rechtmatigheid na de HLZ
3. Operationaliseren controle WMO & Jeugd Modelverantwoording & -protocol aanbieders Streven: verantwoording op instellingsniveau Passend bij de thema’s in de modeloplegger Modeloplegger + modelcontrole = normenkader voor accountant Maar: de verstrekker bepaalt controlereikwijdte

18 Aanpak rechtmatigheid na de HLZ
4. Repareren? Coulance? Aanpassen wet- en regelgeving?

19 Huidige hulpmiddelen http://www.hervorminglangdurigezorg.nl
2. Modeloplegger gemeenten-aanbieders - VNG : https://goo.gl/RvNwFq 3. Modelverantwoording & -controleprotocol - Actiz/NBA: https://goo.gl/Y9F3dG 4. Uniformeren productcodes - Istandaarden.nl: https://goo.gl/Tpr60A Expertteam Fraudepreventie - VNG: https://goo.gl/daUFFm

20 Hartelijk dank voor u aandacht!
Pieter Hooftman Ministerie van VWS


Download ppt "Rechtmatigheid en verantwoording na de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) Pieter Hooftman Ministerie van VWS Welkom bij deze workshop “Rechtmatigheid en."

Verwante presentaties


Ads door Google