De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Congres Cliëntenraden en zorginkoop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Congres Cliëntenraden en zorginkoop"— Transcript van de presentatie:

1 Congres Cliëntenraden en zorginkoop
3 oktober 2014 Mr R.F. Baneke

2 Onderwerpen Overzicht ontwikkelingen rond de medezeggenschap/cliënteninvloed Wat blijft er nog over en wat is nieuw Ervaringen vanuit de praktijk (u mag ook roepen) Hoe ziet KansPlus het?

3 Ontwikkelingen in de medezeggenschap wat is er nu al
Cliëntenraden conform WMCZ Familieverenigingen (vaak dubbeling met CR) Raden van Advies zorgkantoren AWBZ (mixed samenstelling) Lokale/provinciale cliëntenadviesraden WMO-raden (veel variëteiten)

4 Dynamiek in de medezeggenschap
AWBZ en WMCZ -WLZ geen verandering -ZVW: geen verandering -WMO: geen WMCZ, gemeenten moeten zorgen voor invloed cliënten in verordening. Discussie over wel van toepassing zijn WMCZ in de WMO NB: wijzigingen WCZ/Wet goed bestuur c.s.

5 Gemeente Amsterdam, concept WMO-verordening (modelverordening VNG idem)
Art 7.4: college neemt in de contracten op dat aanbieders van een maatwerkvoorziening een regeling voor medezeggenschap hebben. De medezeggenschap ziet in ieder geval op de voorgenomen besluiten die voor de cliënten van belang zijn (proportionaliteit!) Het college handhaaft deze bepaling (naast de bestuursrechtelijke) door periodiek overleg met aanbieders en cliëntenraden Art 8: inspraak bij de voorbereiding van het beleid door betrokkenheid bij beleidsvoorstellen en periodiek overleg in het algemeen Inkoopbeleid WMO

6 Dynamiek bij de zorgkantoren
AWBZ kent de raden van advies en vele andere vormen van overleg met cliëntenraden/zorgbelangen WLZ: hybride construct met zorgverzekeraars die (op den duur) rechtstreeks voor hun verzekerden de zorgplicht hebben en zorgkantoren die in opdracht de inkoop uitvoeren Verplichting in WLZ om invloed van verzekerden te regelen Vandaag mooie gelegenheid om daarover verder te praten, hoe is de rol van de CR daarbij? NB: wat brengt marktwerking voor de WLZ: verschillende tarieven per cliënt!?

7 De Cliëntenraad zelf Ervaringen verschillend: van sterke betrokkenheid tot lauwe reacties op “beleidsgesprek” Website geeft de verschillende posities aan die een CR kan innemen. Discrepantie verzwaard advies kwaliteitsbeleid en gewoon adviesrecht inkoopbeleid? Beleidsadvies versus uitvoeringsadvies a la de WOR als panacee voor sterke betrokkenheid CR Welke verantwoordelijkheid neemt een CR met intensieve bemoeienis met inkoopbeleid? Rolvermenging? Verhouding tot andere cliëntenraadplegingen.

8 De cliëntenraad zelf (2)
Verwanten en cliënten: verschillende rollen? In veel gevallen is er een rolverdeling tussen de onderwerpen voor de cliënten en de verwanten Centrale cliëntenraad en lokale raden in het perspectief van de WLZ /uitvoerders. Hoe gaan we dit regelen?

9 Aanbevelingen Kwaliteit als belangrijke drager voor de betrokkenheid. Zie KansPlus standpunt over kwaliteitsbeleid waarbij de vraag van de cliënt uitgangspunt is Kies voor de rol van de CR: intensieve bemoeienis of beleidsmatig op afstand. Bouw een netwerk met adviesraden zorgkantoren en gemeenten Bij intensieve bemoeienis: zorg ervoor dat de CR constant wordt meegenomen door het management, anders verlies je het overzicht. Zorg voor een snel advies in september/oktober, want anders komt de voortgang in gevaar. Kies desnoods voor een externe deskundige Zie de website


Download ppt "Congres Cliëntenraden en zorginkoop"

Verwante presentaties


Ads door Google