De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting belangrijkste beleidslijnen concept Jeugdwet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting belangrijkste beleidslijnen concept Jeugdwet"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting belangrijkste beleidslijnen concept Jeugdwet
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Veiligheid en Justitie Toelichting belangrijkste beleidslijnen concept Jeugdwet Beleidsmiddag NHG-Verenigingsraad Presentatie Natalie Jonkers (VWS) Annelies Schutte (VNG) Sanne van Eerden(VWS)

2 Waarom een stelselwijziging?
Bundeling verantwoordelijkheid en financieringsstromen op lokaal niveau waar meer maatwerk geleverd kan worden

3 Planning Voor de zomer 2013 (juli): Jeugdwet naar de Tweede Kamer (openbaar) 1 januari 2014: Jeugdwet in Staatscourant, zodat gemeente in 2014 de laatste voorbereidingen kunnen treffen 1 januari 2015: gemeenten verantwoordelijk

4 Wat valt er onder de Jeugdwet?
Preventie Wmo (gemeente) Preventieve maatwerkdeel JGZ (gemeente) Provinciale jeugdzorg (provincie: Wjz) Gesloten jeugdzorg (rijk: Wjz) Jeugd-VB (rijk: Awbz) Begeleiding en persoonlijke verzorging (rijk: Awbz) Jeugd-GGZ (rijk: Zvw/Awbz) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Preventie Jeugdhulp

5 Welke gevolgen heeft de Jeugdwet voor de huisarts?
De aansturing van huisartsen (en POH-GGZ) vanuit Zvw door de zorgverzekeraar verandert niet Maar: de gemeente i.p.v. de zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor jeugd-ggz Gemeenten zijn verplicht een kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod voor jeugdhulp te hebben Huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen mogen in het nieuwe stelsel voor alle jeugdhulp verwijzen naar instellingen die een contract met de gemeente hebben gesloten.

6 Acties richting 2015 Nu: gesprekken VNG/gemeenten, ZN, LHV over het borgen van de positie van de huisarts in het nieuwe stelsel December 2013: landelijk afsprakenkader VNG/gemeenten- ZN over wijze van aansturing van zorgverzekeraar en rol gemeenten hierin Nu: gesprekken huisartsen – gemeenten op lokaal niveau over nieuwe situatie (zie handreiking samenwerking HA-gemeenten) Landelijk afspraken bieden kader om lokaal afspraken te maken Maar: te laat om hierop te wachten! Nu in gesprek om voor te bereiden op de nieuwe situatie (en te oefenen?) Voordejeugd.nl: goede voorbeelden samenwerking Kennisnetjeugd.nl: uitwisselingsplatform voor nieuwe stelsel

7 Vragen? Bespreekpunten:
Wat is er voor nodig voor gemeenten om het gesprek met huisartsen te voeren? Wat zien huisartsen als risico’s/ kansen die de komende periode aandacht moeten krijgen?

8


Download ppt "Toelichting belangrijkste beleidslijnen concept Jeugdwet"

Verwante presentaties


Ads door Google