De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Volle Kracht Vooruit Stand van zaken Passend onderwijs – inhoud – tijdpad - financiën.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Volle Kracht Vooruit Stand van zaken Passend onderwijs – inhoud – tijdpad - financiën."— Transcript van de presentatie:

1 Volle Kracht Vooruit Stand van zaken Passend onderwijs – inhoud – tijdpad - financiën

2 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Volle Kracht Vooruit Doel: 1.Informeren over stand van zaken Passend onderwijs financieel kader en tijdpad 2.Voorsorteren op werkdeel ochtend in directiekringen

3 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Volle Kracht Vooruit Hoofdpunten wet Passend onderwijs: 1.Zorgplicht 2.Samenwerking 3.Budgetfinanciering

4 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Volle Kracht Vooruit Ad. 1: School heeft zorgplicht - kind aangemeld in 6-8 wk. passend aanbod; - school regelt extra ondersteuning; - onderwijsbehoefte is uitgangspunt; - scholen stellen ondersteuningsprofiel op; - leraren worden beter toegerust (opgeleid)

5 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Volle Kracht Vooruit Ad. 2: Samenwerking: - tussen PO onderling en PO en SO - tussen onderwijs – gemeente (CJG, JZ, etc) - swv voor lichte en zware ondersteuning - totaal aantal plaatsen (V)SO blijft gelijk (70.000)

6 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Volle Kracht Vooruit Ad. 3: Budgetfinanciering - budget voor lichte en zware ondersteuning - naar rato van aantal leerlingen (na overgangsperiode en verevening) - ruimte voor maatwerk

7 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Budget Passend onderwijs ( na een vereveningsperiode) middelen lichte ondersteuning (vm. WSNS) € ………… (€ 154,30 per ll. BaO) middelen zware ondersteuning € ……………. (€ 238,- per ll. BaO/SBO) Af: DUO-korting verwijzingen SO € ……………. -/- (laag, middel, hoog) * middelen zware ondersteuning werkelijk € ………… + Ontvangen budget totaal € ………… Af: verwijzingen SBO > 2% € ………… Beschikbare budget € ………… * SO cat. 1 (cluster 4, zmlk, lz)€ 7.346,- SO cat. 2 ( lg)€ 13.024,- SO cat. 3 (mg)€ 19.418,-

8 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Budget lichte ondersteuning en deelnamepercentage SBO Aantal leerlingen BaO20.300 Aantal leerlingen SBO 366 20.666  Budget lichte ondersteuning = 20.300 x € 154,30 = € 3.132.290,-  SBO-deelnamepercentage = 366 / 20.666 = 1,8%  Overdrachtsverplichting: geen (< 2 %)

9 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Budget zware ondersteuning Deelnamepercentage SO rugzak Landelijk 1,63% 1,05% SWV Leiden e.o. 1,54% 0,71%  Dit leidt tot een positief vereveningsbedrag voor het SWV Leiden e.o. van € 693.011 (na overgangsperiode)

10 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Budget lichte idemidem ondersteuning:(o.b.v. teldatum(o.b.v. teldatum € 3.132.2901-10-2012)1-10-2013) (o.b.v. teldatum 1-10-2011) Budget zware idem ondersteuning: reguliere schooldeel rugzakbekostiging € 977.167 (o.b.v. Teldatum 1-10-2012) Budget zware ondersteuning: 43% van huidige AB-deel rugzakken (€ 275.611); 1 e jaar verplicht af te nemen bij het SO  zorgbekostiging SO -/- DUO korting (€ 0) start vereveningsperiode 1 aug. 20121 aug. 20131 aug. 2014 e.v.

11 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Enkele opmerkingen/aandachtspunten (1) Tot 1-8-2013 nog wel rugzakindicaties, vanaf 1-8-2013 geen rugzaksystematiek meer; Schooldeel rugzakken per 1-10-2013 als één bedrag naar het SWV, met ingang van 1-10-2014 aangevuld met (43% van) het AB-deel: van open eind- naar budgetfinanciering; 43% op het AB-deel is ca. 22% op het totaal aan rugzakmiddelen;

12 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Enkele opmerkingen/aandachtspunten (2): In 2014/2015 AB-deel nog geoormerkt in te zetten bij SO, met ingang van 2015/2016 niet meer; Vraag: hoeveel middelen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken door het SWV? Voor zover dit niet kan door herallocatie van bestaande middelen lichte ondersteuning zal dit deels moeten uit de nieuwe middelen voor zware ondersteuning.

13 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Groeibeheersing SO cluster 3 en 4 Reguliere schooldeel rugzakbekostiging: - tot 1 augustus 2013: per maand vastgesteld (T) - in 2013/2014: op basis van de stand van zaken 1-10- 2012 (T-1)  groei rugzakken tussen 1-10-2012 en 1-8-2013 komt voor rekening van SWV Met ingang van 1 augustus 2014: Normbedrag -/- bedrag verevening op basis van 1-10- 2011

14 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Uitgaven Passend onderwijs Beschikbare budget (uitkomst vorige dia)€ ………. Centrale activiteiten / voorzieningen SWV -/-€ ………. * Beschikbaar voor decentrale activiteiten/ voorzieningen (schoolbesturen, kringen)€ ……….  Bedrag per leerling naar schoolbesturen? Verdeling via kringen?  Wat centraal?  Vierjaarlijks onderwijsondersteuningsplan  Verantwoording OCW/inspectie

15 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Voorsorteren op werkdeel ochtend in directiekring Doel: Op basis van de ontvangen (financiële) informatie komen tot richtinggevende uitspraken (aanbevelingen) m.b.t. adequate en effectieve onderwijsondersteuning op eigen school en in de eigen kring. Werkwijze: -In directiekringen uiteen o.l.v. gespreksleider met VIA adviseur; -Komen tot richtinggevende uitspraken en aanvullende ideeën voor beleidsteam WSNS Leiden Beschikbare tijd: 45 minuten

16 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Directiekring (# scholen)GespreksleiderVIA adviseur Leiden Noord (10)Dick RasenbergMarjolein Tuijthof Leiden Zuid (11)Marco StouteMarjolijn Heijboer Leiden Midden (10)Rich van den BergJoukje van Spunter Leiderdorp (13)Peter TruijensMargreet Tomassen Zoeterwoude (4)John HuigslootKarin van Damme Kaag en Braassem (7)Peter PotIneke van Andel Oegstgeest (8)Martine ModdermanMajella de Beer Voorschoten (8)Jaap van VlietMarjan Oorthuizen

17 Peter Truijens - Marco Stoute OOG onderwijs en jeugd 140312 Vragen?


Download ppt "Volle Kracht Vooruit Stand van zaken Passend onderwijs – inhoud – tijdpad - financiën."

Verwante presentaties


Ads door Google