De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring 3D - Participatiewet - WMO maatwerkvoorzieningen Gemeente Dordrecht 26 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring 3D - Participatiewet - WMO maatwerkvoorzieningen Gemeente Dordrecht 26 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring 3D - Participatiewet - WMO maatwerkvoorzieningen Gemeente Dordrecht 26 april 2016

2 de nieuwe Wmo Onderdeel van de decentralisatie (naast participatiewet en Jeugdwet) Doel: langer thuis wonen en meedoen in samenleving Nieuwe onderdelen: individuele begeleiding dagbesteding kortdurend verblijf (logeervoorzieningen) beschermd wonen en opvang (via centrumgemeente) Grote bezuinigingen (- 25% tot -40%)

3 Wmo maatwerk voorzieningen actieve indicaties (1-4-2016)DrechtstedenDordrecht Huishoudelijke ondersteuning: Hulpmiddelen: Hopper Scootmobielen Rolstoelen Woonvoorzieningen Nieuwe voorzieningen: Begeleiding individueel Begeleiding groep Persoonlijke verzorging Verblijf (BW, kortdurend verblijf, opvang) 6.361 12.401 1.832 2.855 252 1.513 892 60 869 2.957 6.437 1.104 1287 116 773 377 27 487 Wachtlijst beschermd wonen: 62 mensen

4 de nieuwe WMO terugblik 1e jaar Eerste transitiejaar bewust ingezet op overnemen van het oude “Awbz-systeem” (indiceren, financieren) Voor het overgrote deel van de nieuwe cliënten gold overgangsrecht (max. tot 1-1-2016) Een nieuwe afdeling opgezet, expertise van buiten naar binnen gehaald In de periode tot 1-1-2016 hebben we 3621 nieuwe meldingen (incl. indicaties die afliepen in 2015) en 1837 herindicatie verwerkt.

5 de nieuwe WMO terugblik 1e jaar beëindigingen/lagere indicatie maar voornamelijk door niet uitnutten oude indicatie 30% van klanten bleek WLZ klant te zijn eerste jaar redelijk rustig verlopen (7 klachten/40 bezwaar schriften) ook door goede relatie met zorgaanbieders klanten vaak vooraf ongerust door media, in gesprek met consulent (keukentafelgesprek) kon dit veelal worden weggenomen

6 de nieuwe WMO terugblik 1e jaar “Transformatie” individuele begeleiding. Sterk vereen- voudigd model met drie soorten begeleiding, vaste prijs per 4 weken. Niet langer financieren van ureninzet maar resultaat (gekoppeld aan zelfredzaamheidmatrix). nieuwe model tot stand gekomen in co-creatie met zorg- aanbieders (bestuurlijke aanbesteding)

7

8 Plannen 2017 transformatie dagbesteding, invoering in 2017 vernieuwing doelgroepenvervoer (Hopper, dagbesteding en Wsw). De inrichting van een mobiliteitsplatform waarmee we regie en vervoer van elkaar scheiden voorstel voor aanpassing eigen bijdrage-systematiek samenwerking sociale teams onderzoeken

9 Participatiewet Doel: meer mensen laten participeren - éénduidige werkgeversbenadering - samenvoegen Wajong, bijstand en SW - garantiebanen - bezuiniging op Wajong en participatie budget

10 financieel Begrootafwijking WMO52.54410.496 Participatiewet134.072-5.0212 X 1000 €

11 Participatiewet realisatie 2015 AfspraakResultaat 2015 Aantal mensen in de participatiewet 6.1956.293 Statushouders unieke uitkeringen 142202 Baanbrekend Drechtsteden Aantal mensen in detachering 900 200 959 235 Participatieplekken 800873 beschikbaar 559 gevuld

12 Ontwikkeling bijstand 2015-2016 % van het totaal 80-100% 31% 50- 80% 21% 30-50% 24% <30% 24% Verdeling bestand naar verdiencapaciteit

13 In- en uitstroom Participatiewet reden instroom: 1. einde WW (16,6%) 2. einde werk of ziektewet (14,4%) 3. verhuizing (8,1%) 4. statushouder (7,5%) reden uitstroom: 1. werkaanvaarding (25%) 2. handhaving (15%) 3. verhuizing (7%)

14 Aandacht voor: schoolverlaters VS/PRO en Entree speciale aanpak. ca. 120 jongeren per jaar vroegtijdige passende ondersteuning naar werk of participatie landelijke veel aandacht als ‘good practice’ 20 starterbeurzen en 12 meesterbeurzen participatieplaatsen samenwerking sociale wijkteams (schulden) garantiebanen

15 ontwikkelingen ondernemers zijn geïnteresseerd, MKB is grootste afnemer detacheren: wet werk en zekerheid beperkt de mogelijkheden statushouders; ontwikkeling speciaal programma stijging bijstand conform verwachting, wel sociale impact aandacht voor schulden toetreden Hardinxveld-Giessendam

16 dank voor uw aandacht!


Download ppt "Monitoring 3D - Participatiewet - WMO maatwerkvoorzieningen Gemeente Dordrecht 26 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google