De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst Culturele Functies Heerenveen Commissie Saza; 20 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst Culturele Functies Heerenveen Commissie Saza; 20 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst Culturele Functies Heerenveen Commissie Saza; 20 april 2015

2 Terugblik: Samenwerkingsovereenkomst Cultuurbedrijf: - Gemeenteraad: juli 2014 -Initiatief vier culturele instellingen -Richting één cultuurbedrijf -Focus op “High Five”: inhoud + bedrijfsvoering

3 “High Five” Inhoud: 1)Cultuurcoöperatie 2)Academie de Heerenveense School Bedrijfsvoering: 1)Gezamenlijke publieksbenadering 2)Gezamenlijke verhuur 3)Gezamenlijke inkoop

4 Gemeenteraad: juli 2014 Opdracht culturele instellingen: Werk samenwerkingsovereenkomst uit in gezamenlijk bedrijfsplan Gereed eind 2014

5 Stagnatie: december 2014 Boodschap: één bedrijfsplan lukt niet Redenen: verschil van inzicht -Eindbeeld cultuurbedrijf -Bijbehorende organisatievorm Wel: voortzetting lopende samenwerking én realiseren eerder opgelegde bezuiniging

6 Reactie College B&W: Effectieve samenwerking komt niet van de grond Niet in staat uit te stijgen boveneigen belang Actieve sturing gemeente nodig

7 Uitgangspunten: Sterke culturele functies passend bij behoefte inwoners Functies leidend; organisaties en accomodaties volgend Toekomstbestendige functies Zo efficient mogelijke inzet van gemeenschapsmiddelen

8 Heerenveense culturele kernfuncties zijn: Bibliotheek Theater Kunst- en cultuureducatie Cultuurhistorie / erfgoed

9 College: meerjarige aanpak Impasse structureel doorbreken Actief sturen Organiseren: inhoud en proces Inzet financiële prikkel. Vanaf 2016 jaarlijks – vanuit cultuurbudget- gelden reserveren voor effectieve samenwerking Start met 2% oplopend tot 6% in 2018

10 Traject: richtinggevende kaders Commissie Saza; vandaag én 30 april - vooraf: prioriteiten gemeenteraad College: opstellen concept-kader (tot zomer) Najaar: besluitvorming gemeenteraad Effectuering vanaf 1 januari 2016 in prestatie- afspraken en contracten

11 Actief sturen op: A)Inhoud De vier kernfuncties: -Waar liggen de prioriteiten? -Welke toekomstige invulling mogelijk / wenselijk? Synergie – samenwerkingsthema’s: -Educatie + sociaal domein -Ontmoetingsplek + aantrekkelijk centrum

12 Actief sturen op: B) Proces ‘Geleidelijk’: van sturen op instellingen naar sturen op functies Alternatief: saneren (zsm afbouwen)

13 Vragen aan de raad Algemene reactie op aanpak Uw prioriteiten qua functies Geleidelijk vs saneren


Download ppt "Toekomst Culturele Functies Heerenveen Commissie Saza; 20 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google