De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plattelandsontwikkeling in de Kromme Rijnstreek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plattelandsontwikkeling in de Kromme Rijnstreek"— Transcript van de presentatie:

1 Plattelandsontwikkeling in de Kromme Rijnstreek
1

2 Doel en opzet Doel: - informeren en enthousiasmeren
inbreng bij de raad ‘ophalen’ discussie Opzet: vragen en discussie tussendoor

3 Wijk en de Kromme Rijnstreek
Gemeente Wijk bij Duurstede: ligt in de Kromme Rijnstreek, een buitengebied dat transformeert, heeft belangen in het buitengebied en denkt, praat en beslist mee als lid van de stuurgroep

4 Historie:Focus op de Kromme Rijnstreek
Leader als aanleiding voor samenwerking (2004) Programma Focus op de Kromme Rijn (8 ton €) Agenda Vitaal Platteland als invulling Wet Investering Landelijk Gebied (70 mlj €)

5 Heden: Agenda Vitaal Platteland
Provincies in de regierol Gebieden gezamenlijk verantwoor-delijk voor uitvoering met behoud van positie Paraplu:Utrecht Kaderdocument AVP 5 AVP-gebieden vanuit bottom-up proces 400 miljoen/vijf gebieden/zeven jaar Gebiedsonderhandelingsdocument Tegenbod: “De kracht en pracht”

6 Waar gaat het over?

7 Waar gaat het om? Behalen van doelen op het gebied van:
Landschap en cultuurhistorie Sociaal economische vitaliteit (landbouw, recreatie, soc ec vit) Natuur (natuur, water, bodem, milieukwaliteit) Circa 70 mlj Euro aan ambities, 52 mlj in kas

8 Wie gaan er over? Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, HDSR LTO, UPG, ‘Groene Organisaties’, Leader, Terecht Anders, Agrarische Natuurvereniging, LIC, LBW, Enveloppecies, Provincie (adviseur), Agendaleden: Recreatieschappen, Utrecht, de Bilt, Zeist, BRU

9 Waar staan we nu? Doorontwikkelen van de visie (zomer 2008)
Oprichting van de Stichting (mei 2008) Opzetten van het Streekhuis (juni 2008) Opstellen communicatieplan (nu) Opstellen uitvoeringsprogramma’s (nu) Uitvoering projecten (nu)

10

11 Hoe en waarom van het Streekhuis?
Netwerk met daarin programmabureau, streekloket, Leader, LAMI, deelnemers Ontwikkelen kennis en kunde over inhoud, partijen, ontwikkelingen, regelingen Helpen bewoners en organisaties uit uw gemeente Verzilveren projecten voor uw gemeente Dicht bij het vuur, snel koppelen, totaal overzicht Een eigen gezicht verdient een eigen huis

12 Uitvoering van projecten
Nu: projecten die er al zijn Toekomst: nieuwe projecten Landschapsontwikkelingsplan + Beeldkwaliteitsplan Juiste zorg voor de lanen Heggen in het krommerijngebied RO-samenwerking Herinrichting Haven van Wijk

13 Hoe werkt het? Raad stelt kaders projectinitiatief streekhuis
programmering projectinitiatief streekhuis Subsidie- verzoek Subsidiekader beleid Provincie toetst Euro’s beschikking Indiener = uitvoerder uitvoering

14 Meedoen in de Kromme Rijnstreek: de meerwaarde
Florerende Kromme Rijnstreek: jullie buitengebied Efficiencywinst Doelen gemeente realiseren Extra financiële middelen voor projecten (1/4-3/4) 1 subsidieloket:bundeling geldstromen Synergie: 1+1=4

15 Meedoen in de Kromme Rijnstreek: de inzet
(‘Anders’) inzetten van menskracht (trekken van projecten, samenwerken in Streekhuis) Investeren in samenwerking Bijdragen in de vorm van cofinanciering (stuurgroep gaat voor 25%) in de begroting zichtbaar maken

16 Wat is het vervolg? Besluitvorming over deelname in Stichting
Besluitvorming over inzet mensen en financiële middelen


Download ppt "Plattelandsontwikkeling in de Kromme Rijnstreek"

Verwante presentaties


Ads door Google