De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet DBA, einde VAR Wat is de impact voor mij?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet DBA, einde VAR Wat is de impact voor mij?"— Transcript van de presentatie:

1 Wet DBA, einde VAR Wat is de impact voor mij?
Josien van Breda Utrecht, 12 februari 2016

2 Planning 1 mei 2017 Tot 1 mei 2016 Repressieve handhaving VAR
Transitieperiode Voorlichting Expertcommissie 1 mei 2017 Repressieve handhaving

3 Wet DBA 1/4 VAR vanaf begin al omstreden:
Veel meer aanvragen dan voorzien Door vrijwaring alleen handhaving bij zp’ers Gebrek aan handhaving Bijkomende omstandigheden VAR computer is verouderd Focus op schijnconstructies EN Streven meer belastinginkomsten

4 Wet DBA 2/4 De wet DBA regelt de afschaffing van de VAR
Zekerheid vooraf via modelovereenkomsten Modelcontracten zijn nooit verplicht Zp’er en opdrachtgever zijn beiden verantwoordelijk DBA maakt handhaving bij opdrachtgevers mogelijk

5 Wet DBA 3/4 Tot 1 mei 2017 BD druk met voorlichting en preventie
M.u.v. fraude Daarna ook repressieve handhaving Handhaving op basis van feiten en omstandigheden Gevolgen handhaving: Opdrachtgever: WW, WIA, ziektewet, loonheffing (+rente, boete) Verhaalsmogelijkheid loonheffing (incl. rente, boete) Niet automatisch arbeidsovereenkomst Gevolgen inkomstenbelasting

6 Overlap rechtsgebieden
Modelovereenkomst Hoeveelheid overeenkomsten Verouderde wetgeving Overlap rechtsgebieden Jurisprudentie Praktijk vs theorie

7 Praktische tips Ga het gesprek aan!
Check je eigen overeenkomst, eventueel aanvullen Sluit de overeenkomst schriftelijk Bewaar een kopie (opdrachtgever & opdrachtnemer) Houd je aan de afspraken Na aangifte IB kan de BD langskomen

8 Modelovereenkomsten in de praktijk Workshop Studiemiddag BVNT2
Josien van Breda Utrecht, 12 februari 2016

9 Fiscaal systeem in vogelvlucht 1/3
Let op: iemand anders (Belastingdienst, UWV, rechter) mag iets vinden van de manier waarop u werkt Er zijn 2 niveaus van toetsing: arbeidsrelatie tussen zp’er en zijn opdrachtgever ondernemerschap van de zp’er zelf

10 Fiscaal systeem in vogelvlucht 2/3
Overeenkomst van opdracht Arbeidsovereenkomst Art. 7:610 ev BW Persoonlijke verplichting “Open” afspraken Gezagsrelatie Maandsalaris Art. 7:400 ev BW Afgebakende opdracht Afwisseling van opdrachtgevers Beperkte aanwijzingsbevoegdheid Eindverantwoordelijk voor het resultaat (tenzij) Vrije vervanging (tenzij)

11 Fiscaal systeem in vogelvlucht 3/3
Ondernemerschap Werknemerschap Ondernemersrisico Meerdere opdrachtgevers Winstoogmerk Deelnemen economisch verkeer Aansprakelijk voor resultaat Acquisitie Investeringen Loon Gezag Arbeid Werkgeversaansprakelijkheid

12 Geen persoonlijke arbeidsverplichting/vrije vervanging
Modelovereenkomst Fiscale kernbedingen Geen werkgeversgezag Geen persoonlijke arbeidsverplichting/vrije vervanging Contractsvrijheid Overige Bepalingen Algemene voorwaarden

13 Goede voorbeelden - vervanging
De opdrachtnemer kan zich laten vervangen, zonder dat de opdrachtgever daar iets over te zeggen heeft. De opdrachtnemer kan zich vrij laten vervangen, maar blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en voor het naleven van de afspraken. De opdrachtnemer meldt de opdrachtgever wie de werkzaamheden uitvoert, ook als dit tijdens de looptijd van de overeenkomst verandert. De opdrachtgever heeft niet het recht vervangers te weigeren, anders dan op grond van objectieve kwalificaties, zoals relevante diploma's en certificaten. Deze objectieve kwalificaties zijn door de opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald voordat de opdracht aangenomen wordt en zijn toegevoegd aan de overeenkomst.

14 Goede voorbeelden - gezag
De opdrachtnemer is vrij om de concrete inhoud van het werk te bepalen en op zijn manier het werk uit te voeren. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden die in de overeenkomst staan, geheel zelfstandig uit. De opdrachtgever mag geen leiding geven of toezicht houden op het werk van de opdrachtnemer.

15 Goede voorbeelden - betaling
De opdrachtnemer krijgt alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten. Opdrachtnemer heeft geen op doorbetaling bij ziekte etc

16 Goede voorbeelden - overig
Opdracht met duidelijk begin/einde/omschrijving Geen concurrentiebeding (hooguit relatiebeding) Niet langer dan gebruikelijk blijven hangen Klachten zelf afhandelen Eigen gereedschap en materiaal meenemen IE-rechten voor opdrachtnemer Opdrachtnemer neemt aansprakelijkheid Betalingsrisico lopen

17 Werken met intermediairs 1/2
Wet kent alleen zuivere bemiddeling Er is een algemeen tussenkomst model Intermediair heeft geen vrijbrief om informatie overige opdrachtgevers op te vragen Let ook op relatie met de “inlener”

18 Werken met intermediairs 2/2
9.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer willen de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen. Daarvoor is van belang dat Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. Opdrachtgever mag redelijkerwijs aannemen (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als hij, in aanvulling op deze overeenkomst: a. vastlegt: - de inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel; - het BTW-nummer van Opdrachtnemer; en b. in ieder geval afspraken heeft gemaakt over: - aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Derde; - een concurrentie- en/of relatiebeding dat de Opdrachtnemer niet onredelijk beperkt in het verwerven of uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers; - het risico van non-betaling door de Derde. 9.2 Het bewijsvermoeden van het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtnemer hoofdzakelijk werkzaam is voor Opdrachtgever op basis van (opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere duur dan gelet op de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is.

19 Vragen? Juridisch spreekuur: Elke werkdag van 9.30 – 14.00 uur
Telefoon:

20 Nuttige links https://fnvzzp.nl/juridisch-advies/veel-gestelde-vragen-vardba


Download ppt "Wet DBA, einde VAR Wat is de impact voor mij?"

Verwante presentaties


Ads door Google