De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Nederlandse ontslagrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Nederlandse ontslagrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Het Nederlandse ontslagrecht
Door Bianca Vollebregt en Karin Oosterveld De Unie

2 Hoe kan een arbeidsovereenkomst eindigen?
• Opzegging door werknemer • Met wederzijds goedvinden • Opzegging door werkgever na toestemming UWV WERKbedrijf AJD • Ontbinding door kantonrechter • Ontslag op staande voet • Proeftijd ontslag • Einde van rechtswege De Unie |

3 Opzegging door werknemer
• Niet zonder risico’s • Werknemer moet duidelijk en ondubbelzinnig verklaren dat hij wil opzeggen, dus niet in een opwelling handelen. Daarom: vastleggen! • Geen recht op WW (tenzij voorzetting niet verlangd kan worden) • Werknemer kan schadeplichtig zijn • Nadere afspraken mogelijk De Unie |

4 Wederzijds goedvinden
Laatste jaren: grote toename van beëindigingsovereenkomsten! 2006: aanpassing art. 24 WW Achtergrond/doel: - Voorkomen van veel nodeloze (formele) procedures - werknemer zekerheid geven op WW-recht - tenzij: ontslag op verzoek van werknemer zelf of dringende reden (verwijtbaarheid)

5 Wederzijds goedvinden
Einde arbeidsovereenkomst op grond van afspraak tussen werknemer/werkgever - In de overeenkomst regelen: - ontslaggrond - initiatief werkgever - loonbetaling - opzegtermijn - ontslagvergoeding - eindafrekening - opzegverbod: arbeidsongeschiktheid - etc.

6 Opzegging na toestemming UWV WERKbedrijf
Eenzijdige handeling: werkgever zegt op - werkgever vraagt toestemming aan bij UWV (artikel 6 BBA) - zonder die toestemming is ontslag vernietigbaar - na verkregen toestemming: opzegging + opzegtermijnen in acht nemen - geen bezwaar/beroep - opzegverboden: ziekte, zwangerschap, bevalling, or-lidmaatschap, etc. (vernietigbaar) - evt: kennelijk onredelijk ontslag

7 Opzegging na toestemming UWV WERKbedrijf
Procedure: werkgever dient verzoek in UWV toetst of verzoek voldoende is onderbouwd werknemer mag/kan zich verweren evt. 2e ronde ontslagadviescommissie (wg-lid, wn-lid) adviseert

8 Opzegging na toestemming UWV WERKbedrijf
Inhoud beslissing UWV: Weigering Toestaan Aanhouden i.g.v. bedrijfseconomisch ontslag: 26 weken clausule UWV kent geen ontslagvergoeding toe!

9 Ontbinding door kantonrechter
-Artikel 7:685 BW -Verzoek- en verweerschrift -Mondelinge behandeling -Geen opzegtermijn -geen hoger beroep tenzij … -opzegverboden: rechter toetst of er verband is tussen beëindiging en opzegverbod - Rechter kan vergoeding toekennen

10 Ontbinding door kantonrechter
Vooral bij functioneringsproblemen en verstoorde arbeidsrelaties Formeel of inhoudelijk Vergoedingen volgens aanbevelingen Kantonrechtersformule Kantonrechter bepaalt einddatum Schikkingsonderhandelingen

11 Ontslag op staande voet
• Ontslag per direct: geen voorafgaande toestemming nodig • Wegens dringende redenen, bijvoorbeeld fraude, diefstal, wangedrag • Geldig als: - reden echt dringend is - snel is gehandeld - gelijktijdige mededeling is gedaan

12 Proeftijd ontslag Tijdens de proeftijd kunnen zowel werkgever als
werknemer bekijken of de arbeidsovereenkomst bevalt. Bevalt het niet dan kunnen beide partijen zonder opzegtermijn, dus per direct opzeggen. Om zonder opzegtermijn te mogen opzeggen, moet een proeftijd aan verschillende voorwaarden voldoen: - hij moet schriftelijk overeengekomen zijn - de maximale duur is één of twee maanden - hij moet voor werkgever en werknemer even lang zijn - hij gaat in bij aanvang van de arbeidsovereenkomst

13 Einde van rechtswege De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt zonder enige formaliteit, simpelweg door het verstrijken van de tijd (of andere voorwaarden) waarvoor de overeenkomst is aangegaan. De Unie |

14 Vragen? De Unie |


Download ppt "Het Nederlandse ontslagrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google