De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

07 april 2014 OSB - AWOG NEN4400-1 / SNA-Keurmerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "07 april 2014 OSB - AWOG NEN4400-1 / SNA-Keurmerk."— Transcript van de presentatie:

1 07 april 2014 OSB - AWOG NEN4400-1 / SNA-Keurmerk

2 Inhoud: •Totstandkoming en doelgroep •Doel: risico’s beperken •Registratieplicht vanaf 01 juli 2012 •Vrijwaring loonheffing/BTW •Ketencertificatie •Interpretatie •Toekomst •Afsluiting

3 Totstandkoming en doelgroep •Initiatief van uitzendsector, de agrarische sector en de vleessector n.a.v. diverse negatieve publiciteit rond fiscale- en identiteitsfraude •Steun van Belastingdienst (Horizontaal toezicht) en SoZaWe •Doelgroep: elke onderneming die personeel ter beschikking stelt (uitlener of -onderaannemer).

4 Totstandkoming en doelgroep Uitlener •degene die een werknemer met behoud van de dienstbetrekking uitleent aan een derde (de inlener) om onder diens toezicht of leiding werkzaam te zijn •degene die een werknemer inleent en vervolgens doorleent aan een derde, die op zijn beurt inlener wordt, om onder diens toezicht of leiding te werken (Onder)aannemer •degene die zich jegens een derde (de opdrachtgever), die op zijn beurt zelf weer (onder)aannemer kan zijn -verbindt om, uit een dienstbetrekking, een werk van stoffelijke aard geheel of gedeeltelijk uit te voeren tegen een te betalen prijs

5 Totstandkoming en doelgroep Uitlener •degene die een werknemer met behoud van de dienstbetrekking uitleent aan een derde (de inlener) om onder diens toe z icht of leiding werkzaam te zijn •degene die een werknemer inleent en vervolgens doorleent aan een derde, die op zijn beurt inlener wordt, om onder diens toezicht of leiding te werken (Onder)aannemer •degene die zich jegens een derde (de opdrachtgever), die op zijn beurt zelf weer (onder)aannemer kan zijn -verbindt om, uit een dienstbetrekking, een werk van stoffelijke aard geheel of gedeeltelijk uit te voeren tegen een te betalen prijs

6 Doel: risico’s beperken • Inlenersaansprakelijkheid • Ketenaansprakelijkheid • Boetes

7 Doel: risico’s beperken • Inlenersaansprakelijkheid bij geen tijdige, juiste en volledige afdracht van loonheffingen en/of niet betalen volgens de Wet minimumloon door uitlener • Ketenaansprakelijkheid bij geen tijdige, juiste en volledige afdracht loonheffingen en/of niet betalen volgens de Wet minimumloon door uitlener of opvolgende onderaannemers • Boetes wanneer gebruik wordt gemaakt van werknemers die niet gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid, wier identiteit niet is vastgesteld dan wel die een valse identiteit hebben aangenomen en onjuiste registratie (Waadi)

8 Vrijwaring loonheffing/BTW •de inlener dient 20%/25% van de factuur op de G-rekening van de uitzendonderneming te storten •de administratie van de inlener is zodanig ingericht dat daaruit de omvang van de aansprakelijkheid direct kunnen worden teruggevonden •de inlener moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen en, indien van toepassing, kunnen aantonen dat de werknemer over een geldige verblijfs- of twv beschikt •de uitzendonderneming moet in het bezit zijn van het SNA-keurmerk • Dit betreft alleen (nog) voor de inlenersaanspakelijkheid!!!

9 Ketencertificatie: De norm NEN4400-1 schrijft voor: In- en doorlenen van arbeidskrachten van NIET NEN4400-1 geïnspecteerde onderneming is toegestaan mits: •Er per onderaannemer niet meer dan 5% van de eigen omzet wordt ingeleend (4.2.5.2.3) •Er niet meer dan 25% van de eigen omzet wordt ingeleend (4.2.5.2.4) •Er 40% / 55% van het factuurbedrag wordt overgemaakt naar de G- rekening van de onderaannemer (4.2.5.2.5); •Bij voorkeur zaken doen met NEN4400-1 bedrijven.

10 Interpretatie: De norm NEN4400-1 is risicobeperking!!! Beschikkingen/brieven/rapporten van de Belastingdienst voorkomt discussie

11 Toekomst: •Wet Werk en Zekerheid •Flexibele arbeid is uitzendarbeid •Flexwet wordt aangepast •Depotstelsel weer uitgesteld (2016)

12 Nog enkele handige links: www.normeringarbeid.nl www.weethoehetzit.nl www.belastingdienst.nl www.q-inspectie.nl

13 Vragen ?

14 Voor meer informatie: Rob Jeroense Inspecteur NEN 4400-1 Qualitatis Inspectie B.V.  +31 42 40 50 66  r.jeroense@q-inspectie.nl  www.q-inspectie.nl


Download ppt "07 april 2014 OSB - AWOG NEN4400-1 / SNA-Keurmerk."

Verwante presentaties


Ads door Google