De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

01-04-2009 Toepassingsgebied Voor professioneel actieven: werknemers en natuurlijke personen die werken en wonen in Vlaamse of Brussels hoofdstedelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "01-04-2009 Toepassingsgebied Voor professioneel actieven: werknemers en natuurlijke personen die werken en wonen in Vlaamse of Brussels hoofdstedelijk."— Transcript van de presentatie:

0 BVR loopbaanbegeleiding (LBB)
Bestaande besluit LBB wordt opgeheven Nieuw BVR komt in de plaats BVR opleidingscheques wordt gewijzigd: begeleidingscheques voor LBB worden geschrapt Timing: Definitieve goedkeuring BVR mei 2013 Mei 2013: Mandaatprocedure wordt opgestart 1 juli 2013: Gemandateerde centra Aanvraag loopbaancheques mogelijk

1 Toepassingsgebied Voor professioneel actieven: werknemers en natuurlijke personen die werken en wonen in Vlaamse of Brussels hoofdstedelijk Gewest (of recht van vrij verkeer van WN) Elke werkende om de 6 jaar recht op 2 loopbaancheques Voorwaarden Op eigen initiatief Geen LBB 6 jaar voorafgaand, gesubsidieerd door VR. Werkend op moment van aanvraag Werkervaring van 12 maanden in de loop van de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag Uitzendarbeid: 9 maanden in de loop van de 24 maanden voorafgaand en vier weken ononderbroken op moment van aanvraag IBO en werkervaring worden meegeteld voor werkervaring

2 Dienst loopbaanbegeleiding
Dienst loopbaanbegeleiding Opdracht gemandateerd centrum: per pakket LBB: Elke werkende krijgt vier uur LBB maatwerk op minstens 2 verschillende tijdstippen hoofdzakelijk individuele begeleiding Stappen decreet (art. 102) worden gevolgd (intake, diagnose, POP, afsluitend gesprek) Resultaat POP (reflexief of actiegericht) Ondersteuning kandidaat mbt informatie Nazorg op vraag kandidaat (tot max.1 jaar na datum en voor vragen mbt realisatie POP)

3 Mandateringsprocedure
Mandateringsprocedure Mandaat wordt aangevraagd bij VDAB. Minister Werk kent mandaat toe voor een periode van 6 jaar Mandateringsvoorwaarden: Rechtspersonen, natuurlijke personen en sociale partners Geen faillissement, geen fiscale of RSZ-schulden Beschikken over kwaliteitslabel Professionele deskundigheid inzake LBB aantonen: ten minste drie jaar in de sector van loopbaanbegeleiding, loopbaanoriëntatie of -coaching, outplacement of werkzoekendenbegeleiding; Gedragscode respecteren

4 Uitvoeringsvoorwaarden
Uitvoeringsvoorwaarden In het Nederlands Handelen op een objectieve en niet-discriminerende wijze Privacy respecteren Gemandateerd centrum verantwoordelijk voor onderaannemers “Gescheiden boekhouding” Registreren in CVS Documenten opleveren ifv controle (zie verder)

5 Loopbaancheque Werkende vraagt loopbaancheque aan bij VDAB
Loopbaancheque Werkende vraagt loopbaancheque aan bij VDAB Eigen bijdrage eerste 2 pakketten: 2X 40 euro Derde instantie kan eigen bijdrage ook betalen LB-cheque 3 maanden geldig vanaf uitgifte Na vervallen geldigheidsdatum: Eigen bijdrage wordt automatisch terugbetaald worden door de uitgever Recht op LB-cheque vervalt niet Gemandateerd centrum kan cheque indienen bij uitgever Na registratie in CVS Max. na 9 maanden Operationeel zal er maandelijks afgerekend worden

6 Vergoeding  De loopbaancheque heeft per pakket een waarde van 550 euro berekeningswijze: 8 uur werktijd voor begeleider 25% werkingskosten (van personeelskost) 6% winstmarge (van werkings-en personeelskost) BTW excl. Vergoeding wordt verrekend naar rato van de geregistreerde prestaties Kan niet gebruikt worden voor eigen bijdrage

7 Stimuleringsfinanciering kansengroepen
Stimuleringsfinanciering kansengroepen - doel: Bereik kansengroepen verhogen - Stimuleringsfinanciering kansengroepen 2 jaar expertise aantonen rond werken met kansengroepen jaarlijkse afrekening door VDAB Parameters: extra werktijd begeleider voor promotie en ontwikkelen aangepaste methodiek (niet voor eigen bijdrage) Getrapt systeem: Trap 30%, 40%, 50%, 60% 150 euro per kop Uitbetaling per bereikte trap

8 Toezicht en sanctionering
Toezicht en sanctionering Toezicht: audit door VDAB om de 3 jaar Tussentijds (steekproef door VDAB) Op einde mandaat Toezicht op Naleven mandateringscriteria Overcompensatie Sancties: Intrekken/schorsen mandaat door Minister Terugvorderen (deel) vergoeding door VDAB

9 Kwaliteitsopvolging en monitoring
Kwaliteitsopvolging en monitoring VDAB werkt een kwaliteitsmonitoringssyteem uit Opvolgen gemandateerde centra Opvolgen werkenden in LBB en bereik kansengroepen Klachten kunnen zowel bij gemandateerde onderneming als bij VDAB ingediend worden 2 jaar na opstart: evaluatierapport VDAB


Download ppt "01-04-2009 Toepassingsgebied Voor professioneel actieven: werknemers en natuurlijke personen die werken en wonen in Vlaamse of Brussels hoofdstedelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google