De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerste Vlaams forum loopbaanbegeleiding 25.02.2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerste Vlaams forum loopbaanbegeleiding 25.02.2014."— Transcript van de presentatie:

1 Eerste Vlaams forum loopbaanbegeleiding 25.02.2014

2 Programma • Voorwoord door Fons Leroy • Facts and figures • Regie acties nu en in de toekomst • Communicatie i.f.v. samenwerking • Interactieve sessie: verwachtingen • Slotwoord door Mireille Gillebeert

3 “Vernieuwd” loopbaanlandschap Facts en Figures

4 Facts “Vernieuwd” loopbaandschap • Medio 2012 Conceptnota • 17 mei 2013 BVR • 21 mei 2013 eerste infosessie • 21 mei 2013: Info voor de partners op VDAB site

5 Facts “Vernieuwd” loopbaandschap • 1 juli 2013: eerste loopbaancheques • 1 juli 2013: alle info voor de burger op VDAB site • Eind aug 2013: eerste uitbetaling door EDENRED • Eind aug 2013: werkwinkels, call-center, … zijn up-to-date • Eind aug /begin sept 2013: communicatiecampagne ‘Fluitend naar je werk’ (TV + Radio)

6 Facts Vernieuwd loopbaandschap • Okt 2013: Verlengde tijdsduur is mogelijk (ESF – project) • Nov 2013: Tweede campagne ‘Fluitend naar je werk’ • Dec 2013: Stimuleringsfinanciering wordt uitbetaald aan 7 loopbaancentra, die hun minimum van 30% kansengroepen hebben begeleid

7 Facts: gemandateerde centra Vernieuwd loopbaandschap • Begin juli ‘13:56 centra gemandateerd • Begin februari ‘14:110 centra gemandateerd (575 vestigingen) • 68 van de 110 centra: gestart met effectief aanbod LBB • Momenteel nog 4 centra in aanvraag. • Ter vergelijking: • Onder ESF waren er gemiddeld 20 centra + VDAB

8 Aantal loopbaancentra Geografische spreiding 52 41 54 45 39

9 Aantal vestigingen Geografische spreiding 52 41 54 45 39 106 96 136 104 125

10 Aantal centra, woonplaats klant Geografische spreiding 52 41 54 45 39 35 31 47 48 44 22 Brussel & buiten Vlaanderen

11 Woonplaats klant vs beroepsactieve bevolking Geografische spreiding 27% 18% 23% 17% 13% 12% 14% 19% 31% 23%

12 % klanten / % bevolking Provinciale spreiding

13 Gestart vs Geweigerd Loopbaancheques 4424 513

14 Reden van weigering Gestarte loopbaancheques

15 Vergelijking ESF vs nu Aantal ‘unieke koppen’ 3890 4424 + 14 %

16 Aantal en % Pakket 1 en 2, VTD 4424 760 11 Pakket 1 & 2 17,2 % ‘extra uren > 8 u

17 ‘Tot nu’ vs ESF Duurtijd ** minstens 6 uur (ESF)

18 Pakket 1&2 Gemiddelde door- looptijd (in dagen) 114 61 58

19 Cijfers tot eind jan 2014 Mannen vs Vrouwen Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking

20 Cijfers tot eind jan 2014 Leeftijd Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking

21 Cijfers tot eind jan 2014 Scholingsgraad Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking

22 Cijfers tot eind jan 2014 Kansengroepen Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking

23 Provinciale spreiding Aandeel kansengroepen ESF 25% ESF 38% ESF 23% ESF 30% nu 23% nu 20% nu 12% nu 19% nu 13% Brussel & buiten Vlaanderen nu 14% ESF 28% Cijfers ‘tot nu’ = tot jan 2014 Cijfers ESF herberekend naar nieuwe definitie

24 Pakket 1&2 Man vs vrouw Aandeel kansengroepen

25 Cijfers tot eind jan 2014 Tevredenheids- meting Responsgraad

26 Cijfers tot eind jan 2014 Tevredenheids- meting Tevredenheidsmeting (o.b.v. 12 vragen)

27 Regelgeving Evoluties

28 Regelgeving Overcompensatie • Standpunt “overcompensatie” -Wat is redelijke winst? Kan men deze terugvorderen? -Nieuwe regelgeving staatsteunregeling + Vlaamse werkgroep -Conclusie: VDAB doet geen terugvorderingen, mogelijks wel aanpassingen van pakketprijs in de toekomst -Ikv evaluatie: vraag naar gescheiden boekhouding

29 • Standpunt “BTW” -Onduidelijkheden i.v.m. welke bedragen + hoogte van bedragen onderhevig aan BTW -Onderzoek fiscale adviseurs -Brief onderrichtingen d.d. 19/02/14 BTW Evoluties Regelgeving

30 Kwalitatieve Monitoring

31 Kwalimon Regie Kwalitatieve monitoring • Doel: centra coachen in de uitvoering van loopbaanbegeleiding • Basis: BVR en gedragscode • Wanneer: 1 ste, 3 de en 5 de jaar van de mandaatperiode

32 Kwalimon Regie • Inhoud: – Steekproef controle klantendossiers – Kwalitatief gesprek en eventueel opvolggesprek • Door: provinciale projectopvolgers Kwalitatieve monitoring

33 Kwalimon Regie Klachtenbehandeling • Klachten van de burger i.v.m. gesubsidieerde loopbaanbegeleiding • Kanalen: – Het loopbaancentrum – De VDAB – De Vlaamse ombudsdienst

34 Kwalimon Regie Klachtindiening bij het loopbaancentrum • Duidelijke bekendmaking klachtenprocedure • Behandeling door het loopbaancentrum zelf • Semestriële opvraging door de VDAB

35 Kwalimon Regie • Kanalen: website of servicelijn • Behandeling door de VDAB • Alle partijen worden gehoord • Officiële antwoord via de dienst klachten- management van de VDAB Klachtindiening bij de VDAB

36 Kwalimon Regie • Kanalen: 1700, fax of e-mail • Behandeling door de Vlaamse ombudsman • Officieel antwoord via de Vlaamse ombudsman Klachtindiening bij de Vlaamse ombudsdienst

37 Vernieuwd loopbaan- landschap Registratiesysteem

38 Registratie Regie • Verbeteringen -Sneller toegang -Privacy document valt weg -Onmiddellijke controle beschikbaarheid cheque -Correcties op registraties door lbc zelf -Overzicht registraties/betalingen per centrum /loopbaanbegeleider/ klant

39 Registratie Regie • Planning -Laatste week van maart -Handleiding wordt tijdig bedeeld -Mogelijks een aantal dagen niet kunnen registreren zodat wij het systeem stapsgewijs in productie kunnen brengen -Concrete berichtgeving volgt

40 ESF-Project Verlengde Tijdsduur

41 ESF-Project Verlengde tijdsduur • Aanbod van 1 tot 8 uur ‘extra uren’ loopbaanbegeleiding • Bij 15 partners van het project (zie website) • Voorwaarden: -PmAH (trap 1), -Bevraging via vragenlijst op oa loopbaancompetenties, zelf- effectiviteit, werkgerelateerd netwerk (trap 2) -Via ‘gemotiveerd’ advies van de loopbaancentra (trap3)

42 Hoe ‘extra uren’ LBB aanvragen/opnemen?

43 Hoe gemotiveerd advies geven ?

44 Communicatie

45 Communicatie NAAR de loopbaancentra Infomail REGIE LBB • Naar wie? – contactpersoon loopbaancentrum  met vraag te verspreiden naar betrokkenen • Wat? – Belangrijke informatie van regie – Parallel vermeld/aangepast in document van toepassing:  Op website VDAB (link Partners)  Op afgeschermde url : http://partners.vdab.be/gemandateerd.shtmlhttp://partners.vdab.be/gemandateerd.shtml bijv. - checklist informatieverplichtingen LBB - toevoeging campagnemateriaal - geüpdate versie draaiboek (binnenkort)

46 Provinciale contactpersoon • Vanaf heden: – opheffing provinciale mailbox !! – Vervanging door gegevens PROVINCIALE CONTACTPERSOON:  Limburg: Ilse Dekkers  Oost-Vlaanderen: Nicole Willems  West- Vlaanderen: Marleen Van Rie  Vlaams-Brabant: David Pappaert  Antwerpen: Goele Vermeiren – Voor alle vragen  Provincie van vestiging is bepalend voor keuze van contactpersoon! Communicatie MET de loopbaancentra

47 Overlegplatforms • Waar en met wie mogelijk? – Centraal: met de coördinatoren – Provinciaal: met de loopbaanbegeleiders • Graag input op de flap ‘communicatie/overlegplatforms’ over: – Gewenste thema’s – Gewenste vorm – Gewenste frequentie Communicatie MET de loopbaancentra

48 Website Website http://www.vdab.be/http://www.vdab.be/ • Aanbod van de loopbaancentra – Zoeken via kaart – Per provincie : logo’s --> logo’s + lijst met gegevens loopbaancentra – Zoekfunctie op basis van gemeente: voorlopig alfabetisch • Toekomst – Ad random schikking logo’s – Communicatiecampagne: april/mei 2014 Communicatie naar de burger

49 Website http://www.vdab.be/http://www.vdab.be/ • Carrousel (homepagina VDAB site): – Loopbaancheque in de kijker – Elke eerste week van de maand, gedurende 6 maanden • Ivm klantentevredenheid: – Tevreden klant LBB?  databank kandidaat-getuigen – Hoe klacht indienen?  grotere zichtbaarheid Website Communicatie naar de burger

50 Generieke mailbox Mailadres lb.cheque@vdab.belb.cheque@vdab.be • Enkel nog voor gebruik door de burger ! • Opgelet: loopbaancentra  contact via provinciale contactpersoon Communicatie MET de burger

51 5 Provinciale contactpersonen • Oost-Vlaanderen: Nicole Willems: nicole.willems@vdab.be of 0472/505743nicole.willems@vdab.be • Limburg: Ilse Dekkers : ilse.dekkers@vdab.be of 0496/577434ilse.dekkers@vdab.be • West-Vlaanderen: Marleen Van Rie: marleen.vanrie@vdab.be of 0496/575568marleen.vanrie@vdab.be • Vlaams-Brabant: David Pappaert: david.pappaert@vdab.be of 0496/577418david.pappaert@vdab.be • Antwerpen: Goele Vermeiren: goele.vermeiren@vdab.be of 0496/575564goele.vermeiren@vdab.be Voorstelling team regie LBB

52 8 medewerkers achter de schermen Voorstelling team regie LBB Gitte Smets Programmabeheer David Meulemans Programmabeheer Fran Bellinck Communicatie Tania Nijs Madatering & Kwalimon Myriam Peeters Netwerken Nadia Van Herck Administratieve ondersteuning Bart Cornelus Beleidsondersteuner Heidi Fonteyn Administratieve ondersteuning

53 Dank u

54 Aan de slag ! Thema’s: • Communicatie tussen VDAB en de centra Welke kanalen ziet u voor communicatie tussen de VDAB en de loopbaancentra? Hoe organiseren we overlegplatforms, centraal en/of provinciaal? • Communicatie van de centra naar de burger Hoe geraakt de burger wegwijs in het nieuwe loopbaanlandschap? • Opdeling pakket 1 en 2 Hoe gaat de burger/het loopbaancentrum om met het recht op 2 loopbaancheques per 6 jaar? Interactieve sessie

55 Aan de slag ! Thema’s: • Kansengroepen en stimuleringsfinanciering Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen uit de kansengroepen de weg naar loopbaanbegeleiding vinden? • Kwaliteit van de loopbaanbegeleiding Hoe zorgen we ervoor dat een klant na lbb met versterkte competenties beter inzetbaar is op de arbeidsmarkt? • Vernieuwd loopbaanlandschap in 2016 Hoe ziet het ideale loopbaanlandschap er uit in de toekomst? Interactieve sessie


Download ppt "Eerste Vlaams forum loopbaanbegeleiding 25.02.2014."

Verwante presentaties


Ads door Google