De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerste Vlaams forum loopbaanbegeleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerste Vlaams forum loopbaanbegeleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Eerste Vlaams forum loopbaanbegeleiding 25.02.2014

2 Voorwoord door Fons Leroy Facts and figures
Programma Voorwoord door Fons Leroy Facts and figures Regie acties nu en in de toekomst Communicatie i.f.v. samenwerking Interactieve sessie: verwachtingen Slotwoord door Mireille Gillebeert Eind augstus 2013: eerste uitbetalingen door Edenred aan de loopbaancentra Eind augustus 2013: communicatiecampagne. Eventueel ook brengen effect van de campagne: piek in aankoop. Campagne eind aug, begin sept. En half november een week, beeld van de campagne tonen

3 “Vernieuwd” loopbaanlandschap Facts en Figures

4 21 mei 2013: Info voor de partners op VDAB site
“Vernieuwd” loopbaandschap Facts Medio 2012 Conceptnota 17 mei 2013 BVR 21 mei 2013 eerste infosessie 21 mei 2013: Info voor de partners op VDAB site 17 mei 2013: het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanbegeleiding werd gestemd. Hierin is het juridisch kader voor het nieuwe landschap vormgegeven. op 21/ , werd de eerste infosessie gegeven aan geïnteresseerde partners. Tegelijkertijd werd de info gepubliceerd op het partnerluik van de VDAB- website. Kandidaat partners vonden hier de informatie terug rond de mandateringsprocedure samen met de gedragscode, het BVR en de FAQ’s. In elke provincie gingen, in de periode juni-juli 2013 twee infomomenten door. Daarin werden de kandidaat-partners geïnformeerd over de voorwaarden voor het verkrijgen van een mandaat, de opbouw van het aanvraagdossier, de manier waarop VDAB het dossier beoordeelt, de routing en timing. Hierna werden de kandidaat-partners individueel geïnformeerd: via website, de algemene mailbox, telefonisch, face-to-face. Van mei tot en met augustus 2013 liep in alle werkwinkels, de sensibilisering rond het product loopbaanbegeleiding. In het nieuwe loopbaanlandschap zal de VDAB een eerstelijnsdienstverlening blijven aanbieden. Deze eerstelijnsdienstverlening omvat: 1. informatieverstrekking over loopbaanbegeleiding 2. informatieverstrekking over de loopbaancentra 3. een loket voor het aanvragen van de loopbaancheques 4. loopbaanadviesgesprekken en mogelijke verwijzingen 5. inschatting van de afstand tot de arbeidsmarkt (cfr project verlengde tijdsduur loopbaanbegeleiding) Deze dienstverlening zal via verschillende kanalen aangeboden worden, nl. via persoonlijke contacten (werkwinkels), het callcenter en online (website en e-coaching). 1 juli 2013: start van het nieuwe landschap loopbaanbegeleiding 56 gemandateerde centra over heel Vlaanderen, goede geografische spreiding Idee beeld: kaart van Vlaanderen met per provincie het aantal gemandateerde centra Info over de nieuwe werking en de gemandateerde centra op Begin juli werd er een hoge piek in aanvragen genoteerd, wat logisch was, gezien er al sinds begin 2013 wachtlijsten ontstaan waren bij de bestaande centra en een aantal burgers ook effectief de start van het nieuwe landschap afgewacht hebben. Als we het bereik afzetten tegen onze raming en voornemens, kunnen we stellen dat het nieuwe landschap op dit moment voorziet in het aanbod. Er zijn geen wachtlijsten, de burger kan onmiddellijk terecht bij een gemandateerd centrum, in zijn buurt.

5 1 juli 2013: eerste loopbaancheques
“Vernieuwd” loopbaandschap Facts 1 juli 2013: eerste loopbaancheques 1 juli 2013: alle info voor de burger op VDAB site Eind aug 2013: eerste uitbetaling door EDENRED Eind aug 2013: werkwinkels, call-center, … zijn up-to-date Eind aug /begin sept 2013: communicatiecampagne ‘Fluitend naar je werk’ (TV + Radio) Eind augstus 2013: eerste uitbetalingen door Edenred aan de loopbaancentra Eind augustus 2013: communicatiecampagne. Eventueel ook brengen effect van de campagne: piek in aankoop. Campagne eind aug, begin sept. En half november een week, beeld van de campagne tonen

6 Okt 2013: Verlengde tijdsduur is mogelijk (ESF – project)
Vernieuwd loopbaandschap Facts Okt 2013: Verlengde tijdsduur is mogelijk (ESF – project) Nov 2013: Tweede campagne ‘Fluitend naar je werk’ Dec 2013: Stimuleringsfinanciering wordt uitbetaald aan 7 loopbaancentra, die hun minimum van 30% kansengroepen hebben begeleid VTD LBB Herhaling Campagne December: stimuleringsfinanciering voor de eerste keer uitbetaald. Bedenking: slechts 7 (?) centra behalen het minimum van 30% bereik kansengroepen en hebben dus recht op de stimuleringsfinanciering.

7 Facts: gemandateerde centra
Vernieuwd loopbaandschap Facts: gemandateerde centra Begin juli ‘13: 56 centra gemandateerd Begin februari ‘14: 110 centra gemandateerd (575 vestigingen) 68 van de 110 centra: gestart met effectief aanbod LBB Momenteel nog 4 centra in aanvraag. Ter vergelijking: Onder ESF waren er gemiddeld 20 centra + VDAB

8 52 41 54 39 45 Aantal loopbaancentra Geografische spreiding
Is in het objectief verrekend Aantal gemandateerde centra per provincie Antwerpen = 52 Limburg = Oost-Vlaanderen = 54 Vlaams-Brabant = 45 West Vlaanderen = 41

9 Geografische spreiding
Aantal vestigingen 52 136 41 54 39 106 125 45 96 Is in het objectief verrekend Aantal gemandateerde centra per provincie Antwerpen = 52 Limburg = Oost-Vlaanderen = 54 Vlaams-Brabant = 45 West Vlaanderen = 41 104

10 52 48 41 54 39 44 35 45 31 47 22 Aantal centra, woonplaats klant
Geografische spreiding Aantal centra, woonplaats klant 52 48 41 54 39 35 44 45 31 Woonplaats klant Volgen bij # verschillende centra Antwerpen 48 Limburg 31 Oost-Vlaanderen 44 Vlaams-Brabant 47 West Vlaanderen 35 Brussel & buiten Vlaanderen 22 47 22 Brussel & buiten Vlaanderen

11 27% 31% 18% 23% 13% 23% 12% 17% 14% 19% Geografische spreiding
Woonplaats klant vs beroepsactieve bevolking 27% 31% 18% 23% 13% 12% 23% 17% 14% Woonplaats klant Volgen bij # verschillende centra Antwerpen 48 Limburg 31 Oost-Vlaanderen 44 Vlaams-Brabant 47 West Vlaanderen 35 Brussel & buiten Vlaanderen 22 19%

12 % klanten / % bevolking Provinciale spreiding
De regionale spreiding bekeken in de absolute cijfers lijkt Limburg en West Vlaanderen minder klanten te bereiken. Antwerpen en Vlaams-Brabant is het aantal klanten in loopbaanbegeleiding in verhouding tot de beroepsactieve bevolking iets hoger. In Limburg en Oost-Vlaanderen is die verhouding quasi hetzelfde Opvallend is West –Vlaanderen dat er daar procentueel en ten opzichte van de actieve bevolking 1/3 minder klanten worden bereikt

13 Loopbaancheques Gestart vs Geweigerd 513 4424

14 Gestarte loopbaancheques
Reden van weigering

15 + 14 % 4424 3890 Vergelijking ESF vs nu Aantal ‘unieke koppen’
Onder ESF regie bedraagt deze 118 dagen, hoewel er uiteenlopende cijfers hierover zijn Dit cijfer is dus niet echt betrouwbaar om conclusies te trekken.

16 11 760 4424 Aantal en % Pakket 1 en 2, VTD ‘extra uren > 8 u
17,2 % 4424

17 Duurtijd ‘Tot nu’ vs ESF ** minstens 6 uur (ESF)

18 114 58 61 Pakket 1&2 Gemiddelde door-looptijd (in dagen)
Onder ESF regie bedraagt deze 118 dagen, hoewel er uiteenlopende cijfers hierover zijn Dit cijfer is dus niet echt betrouwbaar om conclusies te trekken.

19 Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking
Mannen vs Vrouwen Cijfers tot eind jan 2014

20 Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking
Leeftijd Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking Cijfers tot eind jan 2014 In de jongste categorie is slechts 2,76 % jonger dan 25 jaar In de oudste categorie is 2,76 ouder dan 55 jaar Vergelijking ESF en nu : enige maatstaf is boven en onder 45 jaar Boven 45 jaar was 20,3% en nu 21,3%

21 Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking
Scholingsgraad Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking Cijfers tot eind jan 2014 Wat zien we Bij de laag en midden geschoolden zijn de mannen meer vertegenwoordigd dan de vrouwen terwijl dit bij de hooggeschoolden en het totaal net andersom is: vrouwen meer vertegenwoordigd dan mannen. Deze interactie zien we ook terug bij de beroeps-actieve bevolking en is dus niet vreemd.

22 Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking
Kansengroepen Vergelijking tot nu, onder ESF en beroepsactieve bevolking Cijfers tot eind jan 2014

23 ESF 25% nu 19% ESF 38% ESF 28% ESF 30% nu 23% nu 13% ESF 23% nu 20%
Aandeel kansengroepen Cijfers ‘tot nu’ = tot jan 2014 Cijfers ESF herberekend naar nieuwe definitie Provinciale spreiding ESF 25% nu 19% ESF 38% ESF 28% ESF 30% nu 23% nu 13% ESF 23% nu 20% Woonplaats klant Volgen bij # verschillende centra Antwerpen 48 Limburg 31 Oost-Vlaanderen 44 Vlaams-Brabant 47 West Vlaanderen 35 Brussel & buiten Vlaanderen 22 nu 12% ESF 23% nu 14% Brussel & buiten Vlaanderen

24 Pakket 1&2 Man vs vrouw Aandeel kansengroepen
Itt tot wat we zouden verwachten neemt het aandeel kansengroepen niet toe (zelfs lichtjes af) als we pakket 1 vergelijken met de groep van pakket 1 en 2 Het aandeel kansengroepen is procentueel hoger bij mannen. Verhoudingsgewijs zijn er meer mannen dan vrouwen in loopbaanbegeleiding laaggeschoold en arbeidgehandicapt. Verhoudingsgewijs zijn er meer vrouwen dan mannen in loopbaanbegeleiding allochtoon en ouder dan 50 jaar. Deze verschillen zijn echter niet significant en onbeduidend tegenover het grote verschil tussen het gecombineerd aantal kansengroepen voor ESF en nu

25 Responsgraad Cijfers tot eind jan 2014 Tevredenheids-meting
De respons op de TVM is representatief ten opzichte van de regionale spreiding van het aanbod, zowel voor pakket 1 als voor pakket 2 De tevredenheidsmeting is een nieuwe bevraging en is dus niet te vergelijken met de tevredenheidscore onder ESF. Toen bereikten we scores van 85% tevredenheid op de vragenlijst van toen. Veel relevanter is de evolutie in de toekomst te kunnen opvolgen op basis van deze eerste cijfers.

26 Tevredenheidsmeting (o.b.v. 12 vragen)
Cijfers tot eind jan 2014 De respons op de TVM is representatief ten opzichte van de regionale spreiding van het aanbod, zowel voor pakket 1 als voor pakket 2 De tevredenheidsmeting is een nieuwe bevraging en is dus niet te vergelijken met de tevredenheidscore onder ESF. Toen bereikten we scores van 85% tevredenheid op de vragenlijst van toen. Veel relevanter is de evolutie in de toekomst te kunnen opvolgen op basis van deze eerste cijfers.

27 Regelgeving Evoluties

28 Standpunt “overcompensatie”
Regelgeving Overcompensatie Evoluties Standpunt “overcompensatie” Wat is redelijke winst? Kan men deze terugvorderen? Nieuwe regelgeving staatsteunregeling + Vlaamse werkgroep Conclusie: VDAB doet geen terugvorderingen, mogelijks wel aanpassingen van pakketprijs in de toekomst Ikv evaluatie: vraag naar gescheiden boekhouding Verwijzing naar mail/brief die wij begin maart zullen versturen met volledig uitgeschreven verklaring + instructies.

29 Standpunt “BTW” BTW Evoluties
Regelgeving BTW Evoluties Standpunt “BTW” Onduidelijkheden i.v.m. welke bedragen + hoogte van bedragen onderhevig aan BTW Onderzoek fiscale adviseurs Brief onderrichtingen d.d. 19/02/14

30 Kwalitatieve Monitoring

31 Doel: centra coachen in de uitvoering van loopbaanbegeleiding
Regie Kwalitatieve monitoring Kwalimon Doel: centra coachen in de uitvoering van loopbaanbegeleiding Basis: BVR en gedragscode Wanneer: 1ste, 3de en 5de jaar van de mandaatperiode

32 Door: provinciale projectopvolgers
Regie Kwalitatieve monitoring Kwalimon Inhoud: Steekproef controle klantendossiers Kwalitatief gesprek en eventueel opvolggesprek Door: provinciale projectopvolgers Inhoud Steekproef Een steekproef is een controle van een aantal klantendossiers. Een totaal van 10% van de loopbaanbegeleidingsdossiers moet voldoende zicht geven op de werking van het loopbaancentrum. De steekproef heeft als doel om een aantal administratieve formaliteiten aansluitend bij het BVR, in de loopbaancentra te bevragen aan de hand van een aantal klantendossiers waarbij minimum pakket 1 is afgewerkt. Gesprek De projectopvolger heeft daarnaast een gesprek met de coördinator van het loopbaancentrum. Dit gesprek gaat steeds door in de provincie. In dit luik wordt de focus gelegd op de inhoudelijke uitvoering van de loopbaanbegeleidingsopdracht. Volgende thema’s komen aan bod: kennismakingsmoment, intake, verdieping, POP, volledig traject, nazorg. Er is ook ruimte voor feedback van het loopbaancentrum. Eventueel kan er nadien nog een afspraak gemaakt worden om eventuele afspraken op te volgen.

33 Klachten van de burger i.v.m. gesubsidieerde loopbaanbegeleiding
Regie Klachtenbehandeling Kwalimon Klachten van de burger i.v.m. gesubsidieerde loopbaanbegeleiding Kanalen: Het loopbaancentrum De VDAB De Vlaamse ombudsdienst Klachten De burger kan een klacht ivm gesubsidieerde loopbaanbegeleiding (LBB) indienen bij: • het loopbaancentrum waar hij de LBB volgde • rechtstreeks bij VDAB, als regisseur van het Vernieuwd Loopbaanlandschap • bij de Vlaamse Ombudsdienst: Bart Weekers, Vlaams Ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, tel.: 1700 of fax: ,

34 Duidelijke bekendmaking klachtenprocedure
Regie Klachtindiening bij het loopbaancentrum Kwalimon Duidelijke bekendmaking klachtenprocedure Behandeling door het loopbaancentrum zelf Semestriële opvraging door de VDAB Bij klachtindiening bij het loopbaancentrum: Elk loopbaancentrum wordt door VDAB gevraagd op hun website hun klachtenprocedure goed zichtbaar en duidelijk bekend te maken. Wanneer de burger klacht indient bij het loopbaancentrum, dient dit loopbaancentrum de klacht te behandelen. Semestrieel worden deze klachten door VDAB opgevraagd.

35 Kanalen: website of servicelijn Behandeling door de VDAB
Regie Klachtindiening bij de VDAB Kwalimon Kanalen: website of servicelijn Behandeling door de VDAB Alle partijen worden gehoord Officiële antwoord via de dienst klachten-management van de VDAB Bij klachtindiening bij VDAB: Klachten kunnen gemeld worden via 2 kanalen - via website (klachtenformulier, = voorkeur - via Servicelijn (0800/30700) De klacht komt terecht bij de Dienst Klachtenmanagement (DKM). De burger wordt op de hoogte gesteld van de klacht, de verdere procedure en de verwachte termijn van antwoord (20 kalenderdagen). De klacht wordt inhoudelijk verder behandeld door de centrale expert regie en de projectopvolger in de provincie. Alle partijen moeten gehoord worden. Dit kan via telefoon of via mail. De projectopvolger en expert regie proberen samen met de klant en het loopbaancentrum tot een oplossing te komen. De burger krijgt het officiële antwoord steeds via de dienst klachtenmanagement.

36 Behandeling door de Vlaamse ombudsman
Regie Klachtindiening bij de Vlaamse ombudsdienst Kwalimon Kanalen: 1700, fax of Behandeling door de Vlaamse ombudsman Officieel antwoord via de Vlaamse ombudsman

37 Vernieuwd loopbaan- landschap Registratiesysteem

38 Verbeteringen Registratie Sneller toegang Privacy document valt weg
Regie Registratie Verbeteringen Sneller toegang Privacy document valt weg Onmiddellijke controle beschikbaarheid cheque Correcties op registraties door lbc zelf Overzicht registraties/betalingen per centrum /loopbaanbegeleider/ klant Er zijn echter een aantal elementen die ons deden besluiten dat er nood is aan een andere manier voor de centra om toegang te krijgen tot het dossier van de burger en het registreren van zijn prestaties. Vandaar onze reflex om de applicatie aan te passen zodat een aantal bekommernissen rond privacy en efficiëntie kunnen opgenomen worden. Verbeteringen: sneller toegang voor nieuwe partners, geen nood meer aan opleiding (ih verleden moest je eerst een opleiding volgen om toegang te krijgen tot het systeem van VDAB) Geen privacy-document meer nodig – je hoeft niets meer op te sturen naar VDAB en dus geen wachttijden om jullie prestaties te registreren Je kan als centrum onmiddellijk controleren of de loopbaancheque nog beschikbaar is of niet, in het verleden kon dat pas nadat je toegang had verkregen voor het dossier van de klant

39 Planning Registratie Laatste week van maart
Regie Registratie Planning Laatste week van maart Handleiding wordt tijdig bedeeld Mogelijks een aantal dagen niet kunnen registreren zodat wij het systeem stapsgewijs in productie kunnen brengen Concrete berichtgeving volgt

40 ESF-Project Verlengde Tijdsduur

41 Aanbod van 1 tot 8 uur ‘extra uren’ loopbaanbegeleiding
ESF-Project Verlengde tijdsduur Aanbod van 1 tot 8 uur ‘extra uren’ loopbaanbegeleiding Bij 15 partners van het project (zie website) Voorwaarden: PmAH (trap 1), Bevraging via vragenlijst op oa loopbaancompetenties, zelf-effectiviteit, werkgerelateerd netwerk (trap 2) Via ‘gemotiveerd’ advies van de loopbaancentra (trap3)

42 Hoe ‘extra uren’ LBB aanvragen/opnemen?

43 Hoe gemotiveerd advies geven ?

44 Communicatie

45 Communicatie NAAR de loopbaancentra
Infomail REGIE LBB Naar wie? contactpersoon loopbaancentrum  met vraag te verspreiden naar betrokkenen Wat? Belangrijke informatie van regie Parallel vermeld/aangepast in document van toepassing: Op website VDAB (link Partners) Op afgeschermde url : bijv. - checklist informatieverplichtingen LBB toevoeging campagnemateriaal - geüpdate versie draaiboek (binnenkort)

46 Communicatie MET de loopbaancentra
Provinciale contactpersoon Vanaf heden: opheffing provinciale mailbox !! Vervanging door gegevens PROVINCIALE CONTACTPERSOON: Limburg: Ilse Dekkers Oost-Vlaanderen: Nicole Willems West- Vlaanderen: Marleen Van Rie Vlaams-Brabant: David Pappaert Antwerpen: Goele Vermeiren Voor alle vragen Provincie van vestiging is bepalend voor keuze van contactpersoon! Contacteer deze provinciale contactpersoon voor al uw vragen mbt tot registratie, uitbetaling, mandatering, onderaanneminge, … loopbaancheques, etc… . Het is vanuit de provincie waar de vestiging van uw loopbaancentrum gelegen

47 Communicatie MET de loopbaancentra
Overlegplatforms Waar en met wie mogelijk? Centraal: met de coördinatoren Provinciaal: met de loopbaanbegeleiders Graag input op de flap ‘communicatie/overlegplatforms’ over: Gewenste thema’s Gewenste vorm Gewenste frequentie

48 Communicatie naar de burger
Website Website Aanbod van de loopbaancentra Zoeken via kaart Per provincie : logo’s --> logo’s + lijst met gegevens loopbaancentra Zoekfunctie op basis van gemeente: voorlopig alfabetisch Toekomst Ad random schikking logo’s Communicatiecampagne: april/mei 2014

49 Communicatie naar de burger
Website Website Carrousel (homepagina VDAB site): Loopbaancheque in de kijker Elke eerste week van de maand, gedurende 6 maanden Ivm klantentevredenheid: Tevreden klant LBB?  databank kandidaat-getuigen Hoe klacht indienen?  grotere zichtbaarheid

50 Communicatie MET de burger
Generieke mailbox Mailadres Enkel nog voor gebruik door de burger ! Opgelet: loopbaancentra  contact via provinciale contactpersoon

51 Voorstelling team regie LBB
5 Provinciale contactpersonen Oost-Vlaanderen: Nicole Willems: of 0472/505743 Limburg: Ilse Dekkers : of 0496/577434 West-Vlaanderen: Marleen Van Rie: of 0496/575568 Vlaams-Brabant: David Pappaert: of 0496/577418 Antwerpen: Goele Vermeiren: of 0496/575564

52 Voorstelling team regie LBB
8 medewerkers achter de schermen David Meulemans Programmabeheer Fran Bellinck Communicatie Gitte Smets Programmabeheer Nadia Van Herck Administratieve ondersteuning Myriam Peeters Netwerken Tania Nijs Madatering & Kwalimon Heidi Fonteyn Administratieve ondersteuning Bart Cornelus Beleidsondersteuner

53 Dank u

54 Interactieve sessie Aan de slag ! Thema’s: Communicatie tussen VDAB en de centra Welke kanalen ziet u voor communicatie tussen de VDAB en de loopbaancentra? Hoe organiseren we overlegplatforms, centraal en/of provinciaal? Communicatie van de centra naar de burger Hoe geraakt de burger wegwijs in het nieuwe loopbaanlandschap? Opdeling pakket 1 en 2 Hoe gaat de burger/het loopbaancentrum om met het recht op 2 loopbaancheques per 6 jaar?

55 Interactieve sessie Aan de slag ! Thema’s: Kansengroepen en stimuleringsfinanciering Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen uit de kansengroepen de weg naar loopbaanbegeleiding vinden? Kwaliteit van de loopbaanbegeleiding Hoe zorgen we ervoor dat een klant na lbb met versterkte competenties beter inzetbaar is op de arbeidsmarkt? Vernieuwd loopbaanlandschap in 2016 Hoe ziet het ideale loopbaanlandschap er uit in de toekomst?


Download ppt "Eerste Vlaams forum loopbaanbegeleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google