De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De betekenis van het vreemdelingenrecht voor het verbintenissenrecht Tesseltje de Lange 9 november 2010 NILG Jaarcongres.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De betekenis van het vreemdelingenrecht voor het verbintenissenrecht Tesseltje de Lange 9 november 2010 NILG Jaarcongres."— Transcript van de presentatie:

1 De betekenis van het vreemdelingenrecht voor het verbintenissenrecht Tesseltje de Lange t.delange@uva.nl 9 november 2010 NILG Jaarcongres

2 Handhaving verbod op illegale tewerkstelling & illegaal verblijf Publiekrechtelijke norm: Voorkomen van illegale migratie -Beperken pull factor illegale tewerkstelling -Tegengaan oneerlijke concurrentie -Bestrijden van uitbuiting Instrumenten ter handhaving van de norm: -Bestuurlijke boete (Wet arbeid vreemdelingen) -Bevoorrechte positie (Modern Migratiebeleid, 1.1.2011)

3 Bestuurlijke boete Wav • Het is een werkgever verboden zonder tewerkstellingsvergunning een vreemdeling arbeid te laten verrichten (art. 2 Wav) • Niet naleven identificatieverplichtingen in- en uitlenende werkgevers is een beboetbaar feit (art. 15 jo. art. 18 Wav) Boetes: Rechtspersonen: € 8.000 / € 1.500 Natuurlijke personen: € 4.000

4 Wav kent zeer ruim en feitelijk werkgeversbegrip: 1.A ard, omvang, duur, van de werkzaamheden zijn irrelevant 2.Al dan niet om niet of bij vriendendienst ook werkgeverschap 3.Actieve rol niet vereist; mogelijk maken van arbeid en niet verhinderen daarvan, bijv. in een keten van opdrachtgevers 4.Als mogelijkheid tot beïnvloeding contractspartijen ( ABRvS 17 maart 2010, LJN:BL7836; ABRS 4 mei 2010, LJN BM 3245; ABRS 23 juni 2010, LJN:BM8823)

5 Wie zijn Wav-werkgever van een krantenbezorger?

6 Ontbreken verwijtbaarheid of Matigingsgronden o.g.v. Beleidsregels Boeteoplegging Wav: “Indien werkgever inspanningen kan aantonen ter voorkoming” 50% matiging o.g.v. Jurisprudentie ABRvS 23-09-2009, LJN BJ8319 : • Overeenkomst : inlenen van personen of bedrijven alleen na nadrukkelijke toestemming + verplicht tot controle & toezicht op naleving Wav = kleurenkopieën van id in admin. + dagelijkse controle van id werknemers op bouwplaats • Dagelijkse controle op locatie door aanbesteder • ‘Doorbelasting’ eventuele Wav-boetes

7 Betekenis voor het verbintenissenrecht? Contractsbepalingen & feitelijke gang van zaken bepalen Wav-werkgeverschap in een keten, ook bij ‘outsourcing’. Contractsbepalingen & feitelijke gang van zaken bepalen hoogte van de bestuurlijke boete

8 Betekenis voor het verbintenissenrecht? Verhaal boetes op contractspartij: – Onrechtmatige daad? Geen beroep op schending norm die men zelf ook schendt, Rb. R’dam 21-10-2009, LJN BL2965 – Wanprestatie? • Overeenkomst verlangt naleving Wav; bij niet naleving verhaal boete (zonder ovk niet vanuit gaan dat Wav wordt nageleefd, LJN BL2965 • Overeenkomst legt naleving Wav bij afnemer, toch toewijzing vordering ivm vertrouwen gewekt door certificering ( Rb. Dordrecht 17 februari 2010, LJN BL4310)

9 Onbedoelde (?) handhaving van publieke norm door private partijen Voordelen: • Dwingt tot ondernemen binnen een ‘schoon netwerk’ (maar dan nog geen garantie geen boetes) • Efficiënt vanuit perspectief van overheid: bedrijven controleren elkaar daar waar capaciteit Arbeidsinspectie ontbreekt

10 Onbedoelde (?) handhaving van publieke norm door private partijen Nadelen: Voor bedrijven praktisch onwerkbaar & zakelijke vertrouwensrelaties ondermijnend Voor Staat (NB: als beboete partij): “gewenste marktwerking kan niet worden bereikt” ABRS 12 mei 2010, LJN: BM4167; ABRS 12 mei 2010, LJN: BM4168. Voor vreemdelingen zonder legale verblijfsstatus groter risico uitbuiting

11 Conclusie: Privaatrechtelijke handhaving van het vreemdelingenrecht werkt averechts voor de te beschermen publieke belangen als geen rekening wordt gehouden met: * individuele omstandigheden onderneming & realiteit van de diensteneconomie (of andere door Wet Moderm Migratiebeleid m.i.v. 1.1.2011 geraakte verhoudingen, zoals van aupair-bureuas of universiteiten) * behoefte op de arbeidsmarkt aan migranten voor ongeschoolde arbeid & risico’s van uitbuiting

12 De betekenis van het vreemdelingenrecht voor het verbintenissenrecht Tesseltje de Lange t.delange@uva.nl 9 november 2010 NILG Jaarcongres


Download ppt "De betekenis van het vreemdelingenrecht voor het verbintenissenrecht Tesseltje de Lange 9 november 2010 NILG Jaarcongres."

Verwante presentaties


Ads door Google