De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst 16 april 2015 Transferverpleegkundigen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst 16 april 2015 Transferverpleegkundigen."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst 16 april 2015 Transferverpleegkundigen

2 Zes Peelgemeenten werken samen onder de naam Peel 6.1 De zes gemeenten werken samen onder de naam Zorg & Ondersteuning voor de uitvoering van de WMO, Schulddienstverlening en Minimaregelingen

3 Waarom deze samenwerking? 3 Dichtbij inwoners Maatwerk Minder kosten Nieuwe taken

4 Aanpak Zorg & Ondersteuning Peelgemeenten regelen zorg en ondersteuning samen Consulenten werken zoveel mogelijk in wijken en dorpen Sluiten aan bij de aanpak per gebied/wijk/kern/dorp 4

5 Zorg & Ondersteuning Kernbegrippen Zelfredzaamheid Participatie Maatwerkvoorziening

6 WMO proces/kanteling 6

7 De kanteling -> maatwerkvoorziening Wat wordt bedoeld met kanteling? Uitgangspunt is de leefsituatie en de ervaren problemen. Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid staan voorop. Wel zorg voor de kwetsbare burgers. Verschuiving van formele naar informele zorg. Met aan het eind: Een maatwerkvoorziening 7

8 Hoe werkt het proces Contact (telefonisch / consulent vraagverheldering) Melding (consulent gebied) Aanvraag 8

9 Contact / Melding Telefonisch contact Brede uitvraag (alle leefgebieden) Informatie en advies Eventueel doorverwijzen naar andere voorzieningen of (WLZ / LEVgroep) In een aantal situaties: Er wordt meteen een beslissing genomen Of de vraag wordt doorgeleidt naar consulent voor huisbezoek / spreekuur 9

10 Huisbezoek/spreekuur consulent Verdere verdieping Integraal gesprek, breed gesprek (huishouden, sociale contacten, financiële situatie) Bespreken van eigen mogelijkheden, eigen netwerk Bespreken van voorliggende, algemene voorzieningen (strijkservice, boodschappendienst) en algemeen gebruikelijke voorzieningen (fiets met iets) Afspraken maken en deze schriftelijk vastleggen (arrangement) Eventueel bespreken van inzet van voorzieningen WMO Indien nodig: medisch - ergotherapeutisch - bouwkundig advies Eigen bijdrage voor alle voorzieningen muv rolstoel. 10

11 Huishoudelijke Ondersteuning Verandering per 1 januari 2015: – Landelijk 40% minder budget – Eigen kracht en inzet omgeving belangrijk – Borgen dat huishoudelijke ondersteuning toegankelijk blijft daar waar nodig – Vereist een andere denkwijze en dus ander beleid 11

12 Huishoudelijke ondersteuning: een schoon en leefbaar huis Niet meer: aantal vaste uren hulp per week Wel: – Een schoon en leefbaar huis (prestatie afspraak) – Wat kunnen mensen zelf en welke ondersteuning kunnen zij krijgen van bijvoorbeeld familie, vrienden of mantelzorgers? – De zorgaanbieder bekijkt samen wat er nodig is – Mogelijkheid PGB blijft 12

13 Afspraken met Elkerliek (1) Sedert enige jaren afspraken met Elkerliek Gebaseerd op: – Delen van de visie – Benoemen van de afspraak – Uitwerken afspraken – Vertrouwen! 13

14 Afspraken met Elkerliek (2) Visie - Uitgangspunt is de Kanteling: Mensen aanspreken op de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden - Door inzet van de eigen kracht en de omgeving - Door gebruik maken van algemene voorzieningen 14

15 Afspraken met Elkerliek (3) Benoemen van de afspraak – Concreet: Elkerliek beoordeelt de inzet van huishoudelijke ondersteuning 15

16 Afspraken met Elkerliek (4) Uitwerken van de afspraak – Er wordt gewerkt volgens de visie van de Kanteling – Burgers worden bij een geplande opname gewezen op de eigen verantwoordelijkheid – Intern zorgen de transferverpleegkundigen voor de communicatie m.b.t. de inzet van huishoudelijk ondersteuning – Bij twijfel is er een vast aanspreekpunt bij Zorg&Ondersteuning – Mandaat bij Elkerliek voor inzet van huishoudelijke Ondersteuning – Rapporteren volgens vast format/rapportage 16

17 Afspraken met Elkerliek (5) Vertrouwen – Starten met een positieve houding – Accepteren dat bij aanvang het nooit 100% kan zijn – Tussentijds evalueren – Groeien naar een goede samenwerking – Is gelukt! 17


Download ppt "Bijeenkomst 16 april 2015 Transferverpleegkundigen."

Verwante presentaties


Ads door Google