De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland. Opzet presentatie 1.Reden bestaan GR GGD Zeeland 2.Visie op Publieke Gezondheid in Zeeland 3.Bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland. Opzet presentatie 1.Reden bestaan GR GGD Zeeland 2.Visie op Publieke Gezondheid in Zeeland 3.Bestuurlijke verantwoordelijkheid."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland

2 Opzet presentatie 1.Reden bestaan GR GGD Zeeland 2.Visie op Publieke Gezondheid in Zeeland 3.Bestuurlijke verantwoordelijkheid 4.Besluitvorming waar de gemeenteraad verantwoordelijk voor is. 5.Belangrijke ontwikkelingen

3 Reden bestaan GGD Oorsprong lag in de gezondheidsproblemen ten gevolge van het gebrek aan goede riolering Uiteindelijk resultaat de Wet Publieke Gezondheid: - Regelt de organisatie van een openbare gezondheidszorg, preventie infectieziekten en relatie veiligheid - Onderwerpen Wpg gerelateerd aan gemeentelijk beleid (woonomgeving, milieu en gezondheidsbeleid) GR GGD Zeeland gezamenlijk met alle 13 Zeeuwse gemeenten.

4 Taken GGD Zeeland Onderzoeken van gezondheidsrisico’s Signaleren van kansen op gezondheidswinst Adviseren over en opzetten van collectieve preventieactiviteiten Samenwerken met andere partijen binnen en buiten de provincie Adviseren gemeenten rondom gezondheidsbeleid Verbinden van publieke gezondheid en veiligheid Initiëren en stimuleren van vernieuwing in de publieke gezondheid

5 Missie GGD Zeeland Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en sluitende zorg voor burgers in Zeeland

6 Visie Publieke gezondheid http://www.youtube.com/watch?v=5izJ n2uMq6c

7 Bestuurlijke verantwoordelijkheid Algemeen Bestuur: vertegenwoordigers namens de 13 gemeenteraden, veelal de portefeuillehouders. Voorzitter uit AB. Besluitvorming AB naar rato van inwoner bepaald. Dagelijks Bestuur: per regio 2 portefeuillehouders. Totaal 6 leden DB, voorzitter dezelfde als AB Directeur GGD Zeeland, ook directeur GHOR (Veiligheidsregio) dhr. R. de Meij.

8 Verantwoordelijkheid Gemeenteraad Borsele -Aanwijzen vertegenwoordiger AB vanuit de raad (wethouder mw. C.T. Miermans, waarnemer wethouder dhr. Weststrate) -Gevoelen uiten over Kadernota en Begroting (incl. Begrotingswijzingen) -Beslissen over jaarrekening/jaarverslag -Beslissen over Gemeentelijk Gezondheidsbeleid

9 Financiering GGD Gemeentelijke bijdragen naar rato van inwoner Bijdrage Borsele: € 750.051 2013, voor 2014 en 2015 extra bijdrage van € 42.570 Inkomsten: Rijksbijdragen via gemeentefonds, budget Zorg voor Jeugd

10 Belangrijke ontwikkelingen -Decentralisaties: Zorg voor Jeugd, Begeleiding Wmo, Participatiewet, Passend Onderwijs -Transformatie werkwijze GGD, meer passend bij de wensen uit de regio’s -Bezuinigingen: Budget 2016 = Budget 2013. Voor 2014 en 2015 extra gemeentelijke bijdrage beschikbaar gesteld (Borsele 2016: bezuiniging t.o.v. 2013 rond de € 1,2 miljoen AB besluit: VZG norm voor GGD Zeeland geldt niet

11 Heeft u nog vragen?


Download ppt "Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland. Opzet presentatie 1.Reden bestaan GR GGD Zeeland 2.Visie op Publieke Gezondheid in Zeeland 3.Bestuurlijke verantwoordelijkheid."

Verwante presentaties


Ads door Google