De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subsidiebeleid Barendrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subsidiebeleid Barendrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Subsidiebeleid Barendrecht
Perry van Kelle Bijeenkomst Sportraad t.b.v. sportverenigingen 1

2 Inleiding Definitie subsidie
Totale omvang subsidies 2010: ongeveer 10 miljoen Omvang activiteiten subsidies sport 2010: ongeveer ,- Relatie tot accommodatiebeleid Niet: Gevolgen bezuinigingen Consequenties nieuwe subsidiebeleid per vereniging

3 Subsidiebeleid: verdeling verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden raad Kadernota’s (subsidiebeleid en inhoudelijk beleid (bv. sport)) Algemene subsidieverordening (Asv) Begroting en subsidieplafonds Verantwoordelijkheden college Beleidsregels Subsidieverlening Verantwoordelijkheden ontvanger Aanvraag Uitvoering Verantwoording 3

4 Waarom een nieuw subsidiebeleid?
2007: Rekenkamer Vanaf 2008: verbetering Budgetsubsidies Productbegrotingen Productdefinities Vanaf 2009: verbetering alle subsidies Huidige stand subsidieverstrekkingen Proces is te weinig transparant, rechtmatig en doelmatig Subsidies onvoldoende herleidbaar tot gemeentelijke doelstellingen 4

5 Gewenste situatie Wat willen we bereiken
Aansluiting subsidiebeleid bij maatschappelijke doelstellingen Rechtmatigheid (Awb), doelmatigheid en effectiviteit Vermindering bureaucratische en administratieve lastendruk Uitgangspunten Proportionaliteit tussen subsidiebedrag en administratieve lasten Verantwoord vertrouwen Landelijke ontwikkelingen subsidiebeleid Deelname aan VNG programma: ‘Subsidie zonder moeite’ 5

6 Interactief proces Regelmatige interactie (vanaf 2009) met Sportraad over Kadernota, Asv en beleidsregels Veld informeren Kadernota subsidiebeleid (juni en september 2010) Vaststelling gemeenteraad Kadernota subsidiebeleid (oktober 2010) Informatiebijeenkomsten met veld in conceptfase van de Asv en de Beleidsregels (februari 2011) Vaststelling Asv en Beleidsregels (april/mei 2011) Overgangsjaar 2011 Volledige werking 2012 6

7 Inhoud Subsidiebeleid (kadernota)
Doel Pijlers van het subsidiebeleid Maatschappelijke samenhang Doelmatigheid van het subsidieproces Soorten subsidies Kadernota subsidiebeleid op gemeentelijke website 7

8 Doel Inhoudelijk beleid van de gemeente Barendrecht te realiseren
Meedoen van burgers mogelijk te maken Uitgangspunten Burgers primair zelf verantwoordelijk Geen bijdrage aan inkomensbeleid Minimabeleid WMO regelingen Niet als markt voorziet 8

9 Pijlers van het subsidiebeleid
Participatie Een goed en breed aanbod aan voorzieningen Signaleren en zo zoveel mogelijk verminderen belemmeringen Preventie Voorkomen is beter dan genezen 9

10 Maatschappelijke samenhang
Bevorderen maatschappelijke samenhang is gedeelde verantwoordelijkheid: Burgers (Sport)verenigingen Maatschappelijke organisaties Bedrijven Andere overheden Gemeente Stimuleren van activiteiten die vanuit samenwerking zijn opgezet 10

11 Doelmatigheid van het subsidieproces
Eenvoud, snelheid, tegengaan onnodige bureaucratie Proportionele verantwoording 0 -> 5.000,- -> ,- Uitvoeringskosten Transparantie Efficiënte en effectieve activiteiten subsidieontvanger Stapeling en proportionaliteit Flexibiliteit 11

12 Soorten subsidies Jaarlijkse subsidies (gericht op voortdurende activiteit en langdurige subsidierelaties) Budgetsubsidies Structurele waarderingssubsidies Eenmalige subsidies (gericht op eenmalige activiteit) Projectsubsidies Investeringssubsidies Incidentele waarderingssubsidies 12

13 Vervolgstappen Vertalen inhoudelijk beleid naar subsidieverstrekking (Beleidsregels) Ambtelijk in ontwikkeling (november) Bijdrage van adviesraden (december/januari) Opstellen procedures en formats subsidieverstrekkingen (december) Vereenvoudiging aanvragen Digitalisering Verantwoording Informatiebijeenkomsten (sport) verenigingen (februari 2011) Formele advisering door Sportraad m.b.t. beleidsregels (april 2011) Besluitvorming Asv (raad) en Beleidsregels (college) (april/mei 2011)

14 Afsluiting Informatie gegeven over de stand van de ontwikkeling van het nieuwe subsidiebeleid Vragen?


Download ppt "Subsidiebeleid Barendrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google