De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking Onderwijs en Gemeenten Meer mogelijkheden voor ondersteuning voor leerling, school en thuis. 02-12-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking Onderwijs en Gemeenten Meer mogelijkheden voor ondersteuning voor leerling, school en thuis. 02-12-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking Onderwijs en Gemeenten Meer mogelijkheden voor ondersteuning voor leerling, school en thuis. 02-12-2014

2 Gezamenlijke opdracht Onderwijs en Gemeenten Samenhang transities effectief door transformatie: – Passend onderwijs (voorschools-PO-VO-MBO) – Jeugdhulp – AWBZ en WMO – Participatiewet (toeleiding naar arbeid) Gezamenlijke opdracht onderwijs en gemeenten: Hoe versterken we samen situatie kind/leerling en daarmee situatie school en gezin ! 2-12-2014

3 Meer mogelijkheden voor leerling, thuis en school -De ondersteuning(s-vraag) is leidend -Niet ‘wat heeft’ de leerling, maar ‘wat heeft hij nodig’ en dus ook: wat heeft school en wat heeft thuis nodig -Het antwoord op deze vragen is leidend voor de ‘ondersteuning’ die wordt ingezet -Een integrale aanpak: niet na, maar met elkaar en elkaar versterkend -Met afspraken over -(gezamenlijke) aanpak, evaluatie effectiviteit, monitoring en regie De wijze waarop Jeugdhulp (gemeente) de mogelijkeden voor leerling, thuis en school vergroot. (vergt gezamenlijke focus ……. ) 2-12-2014

4 Keuzes (Passend) Onderwijs en Gemeenten regionaal bepaald! 1Gemeenschappelijke visie en –aanpak, zoals: 1Van achteren naar voren, zonder bureaucratie 2Van curatief naar preventief, hulp zodra nodig 3Van sectoraal naar integraal, met gedeelde verantwoordelijkheid 2Deskundige professionals werken samen met ‘thuis’ in een direct beschikbaar netwerk voor scholen, jeugdigen en gezinnen. 3Gezamenlijke afspraken Onderwijs en Gemeenten, met ontwikkelagenda: -LEA –REA - OOGO (afstemming plannen onderwijs en jeugd) 2-12-2014

5 Ontwikkelagenda ‘Jeugd en onderwijs’ Je suggesties voor het versterken van de situatie voor leerling, thuis en school: – Suggesties voor Jouw situatie (informatie, mandaat en/of …) Situatie school, zoals t.b.v. samenwerking met (welke?) partners Jeugdhulp Samenwerkingsverband Overig t.b.v. voor alle leerlingen het passende onderwijs (zorgplicht) en het gezond en veilig opgroeien (jeugdhulpplicht) 2-12-2014

6 Samen maken we het passend… Gerard.bouma1@gmail.com 06 22455489


Download ppt "Samenwerking Onderwijs en Gemeenten Meer mogelijkheden voor ondersteuning voor leerling, school en thuis. 02-12-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google