De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie Stand van Zaken 3 decentralisaties Commissie CSWO 14-10-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie Stand van Zaken 3 decentralisaties Commissie CSWO 14-10-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie Stand van Zaken 3 decentralisaties Commissie CSWO 14-10-2013

2 Programma  Waarom decentraliseren?  Wat gaat gebeuren?  Hoe organiseren we dat?  Hoe ziet de planning eruit?  Hoe betrekken wij de interne organisatie?  Welke vragen leven er?

3 Waarom decentraliseren?  Voor de burgers beter en overzichtelijker maken: één overheid voor de burgers  Invulling geven aan veranderende maatschappij  Financiële noodzaak tot verandering

4 Wat gaat gebeuren? 3 Decentralisaties: Jeugdzorg Participatie AWBZ Dagbesteding Persoonlijke Verzorging

5 Jeugdzorg  Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het geheel aan:  Preventie  Ondersteuning  Begeleiding  Hulpverlening  Behandeling bij problemen gezond en veilig opgroeien

6 Jeugdzorg  Gemeenten krijgen een jeugdhulpplicht  In beleidsplan en verordening vaststellen:  wat is het voorzieningenniveau  hoe is de toegang tot jeugdhulp geregeld  hoe is de besluitvorming geregeld

7 Beweging Jeugdzorg

8 Participatiewet  Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van veel meer mensen dan nu:  Toegang tot Wajong wordt beperkt tot mensen zonder arbeidsvermogen. Huidige Wajongers worden opnieuw beoordeeld op arbeidsvermogen  WSW wordt afgesloten voor nieuwe instroom  Hierdoor één regeling voor mensen met arbeidsvermogen.  Mensen die niet in reguliere baan passen: beschutte werkomgeving  Loonkostensubsidies

9 Participatiewet  Flinke kortingen op budgetten  Ontschotting van budgetten  Gemeenten moeten creatief gaan inzetten op kansen van de regionale arbeidsmarkt en de mogelijkheden van werkzoekenden optimaal benutten  Dit vergt een andere aanpak en scherpe keuzes in ondersteuning en begeleiding

10 Beweging Participatiewet WWB WSW Wajong Één doelgroep Participatie- wet Voorziening (geld, zekerheid) Werk, scholing (participeren, ‘tegenprestatie’)

11 AWBZ / nieuwe WMO 2015  Begeleiding en persoonlijke verzorging van AWBZ naar WMO  Extramuralisering: langer thuis blijven wonen met zorg en ondersteuning thuis  Maatwerk inkomenssteun: landelijke inkomensregelingen worden afgeschaft. Gemeenten bieden maatwerk door WMO-voorzieningen of door bijzondere bijstand

12 AWBZ / nieuwe WMO 2015  Informele zorg/mantelzorg: mensen bewegen tot ondersteuning van elkaar  Mantelzorgcompliment: middelen om het eigen netwerk van mensen te mobiliseren  MEE cliëntondersteuning (ondersteuning voor mensen met een beperking) naar gemeenten  PGB 10-uurs criterium voor nieuwe cliënten  PGB wordt verplicht gestort bij onafhankelijke organisatie die budget beheert

13 Gemeente Rijksoverheid Aanbieders zorg Aanbieders zorg Beheersing kosten Aanbieders zorg Aanbieders zorg Vraag en aanbod Zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid, beheersing kosten Inwoners met vraag Huidige systeem: aanspraak Nieuw systeem: compensatie Beweging decentralisatie AWBZ

14 Bewegingen integraal  Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij - Tegenprestaties  Van rechten en aanspraken naar compensatie en voorzieningen  Eigen verantwoordelijkheid en kracht burger  Van bijzondere setting naar gewone leven  Effectiviteit en efficiëntie  Integrale uitvoering (sociale wijkteams/kernteams) 1 gezin 1 plan  Integrale voorzieningenstructuur (maatschappelijk vastgoed)

15 Hoe organiseren we dat? Stavaza in Zuid Limburg, bestuurlijke consensus over 3 D’s = één integrale hervorming sociale domein Regie op samenhang portefeuillehouders Sociaal Stedelijk Netwerk Effectieve samenwerking op juiste schaalniveau (3 subregio’s) Samenwerking borgen in bestuurlijk/ambtelijke projectstructuur Voorwaarden (Rijk) Welke boodschap gaat hiervan uit voor ons: Zorgdragen voor samenhang en integraliteit in beleid en uitvoering; Realiseren integrale, subregionale project- en overlegstructuur Hoe komen we daar? = management pakt haar verantwoordelijkheid = één overlegstructuur

16 Hoe organiseren we dat?

17 Interne projectgroep:  Wethouder Dauvenbestuurlijk trekker  Bart MennensRegisseur integraal proces  Mariena van der SlotAfdelingshoofd  Bernhard KaterbergAfdelingshoofd  Pierre Steijnsparticipatiewet  Judith Leunissenparticipatiewet  Marion JanssensWMO 2015  Monique StrikJeugdzorg

18 Hoe ziet de planning eruit?

19 Hoe betrekken we de commissie en raad?  Tijdens de komende commissievergaderingen vast agendapunt: algemene en specifieke informatie  Lokale en regionale bijeenkomsten  Suggesties……?

20 Welke vragen leven er?


Download ppt "Informatie Stand van Zaken 3 decentralisaties Commissie CSWO 14-10-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google