De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SWV Kop van Noord Holland voortgezet onderwijs Bijeenkomst 28 november 2012 Regius College, Schagen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SWV Kop van Noord Holland voortgezet onderwijs Bijeenkomst 28 november 2012 Regius College, Schagen."— Transcript van de presentatie:

1 SWV Kop van Noord Holland voortgezet onderwijs Bijeenkomst 28 november 2012 Regius College, Schagen

2 Werkdocument ondersteuning Brede visiebijeenkomst januari 2012 Werkgroep inhoud Hoofdlijnennotitie met bestuur i.o. Uit notitie : 4 schillen = werkdocument Er komt op elke school een OSP Er komt een platform van directies scholen en SWV

3 Concept basisondersteuning schil 1: in de les/primaire proces Uitgangspunten/ het “wat”Monitoring(co) financiering Vroegtijdige signalering Uiteenlopende problematiek/belemmeringen*) Docentvaardigheden Didactisch/pedagogisch Interne ondersteunings- (zorg)structuur > Signalering en tijdige doorverwijzing (mentor/zoco) (directie)Platform SWV Scholingsactiviteiten Collegiale consultatie/uitwisseling Monitor ZAT’s Schoolbestuur> professionalisering van het eigen personeel SWV> incidentele impulsgelden *)Te denken valt aan: Dyslexie, faalangst, begrijpend lezen, gedrag- en ontwikkelingsproblemen/ stoornissen Slechthorend/slechtziend,lichamelijk gehandicapt,chronisch ziek

4 Concept Basisondersteuning schil 2: in de school/buiten de les Uitgangspunten/het “wat”monitoring(co) financiering Het Ondersteuningspunt (OSP) Aanmelding via interne zorg team School bepaalt de doelgroep Begeleiding door geschoolde interne en externe functionarissen*) Aanmelding jeugdhulpverlening via ZAT/CJC (op locatie) Samenwerkingsrelatie met jeugdhulpverlening Directie SWV binnen het directie Platform Inhoudelijk aansturing personeel OSP door directie SWV o.a. VSV kengetallen als meetinstrument Schoolbestuur> lokaal ruimte, overhead en een deel van de personele bezetting SWV> gespecialiseerd personeel Gemeenten> jeugdzorg activiteiten na transitie Jeugdzorg Te denken valt aan: dyslexiebegeleiding, huiswerkbegeleiding, opvang van leerlingen in vrije situaties, beg. op leren/gedrag/ coaching van docenten (teams) coaching van ouders, screening en observatie enz. enz.

5 Concept extra ondersteuning schil 3: buiten de reguliere school Uitgangspunten/ het wat`Monitoring(co) financiering Aparte voorziening, zoals de huidige rebound Speciale setting> speciaal onderwijs *) Toeleiding via PCL Semi permanent/permanent op basis van evaluaties Plaatsing gericht op ontwikkeling kind én ondersteuning ouders Intensieve samenwerkingsrelatie met jeugdhulpverlening SWV directie binnen het Platform o.a.uitstroomgegevens + kwaliteitskaart VSO als meetinstrument Periodieke evaluatie in BOJOZ SWV > via DUO het speciaal onderwijs SWV> aparte voorziening SWV> PCL Begeleiding van ouders/kind door Jeugdhulpverlening> binnen geïndiceerde hulp Gemeenten + SWV > Schoolmaatschappelijk werk (2/3 – 1/3) *) kleine groepen,gespecialiseerd personeel, screening en observatie, coaching van ouders, doorgeleiding naar zorgarrangementen (schil 4)

6 Schil 4: zorgarrangementen buiten het SWV Uitgangspunten / het “wat”Monitoring(co) financiering Zorg ligt voor op onderwijs Toeleiding via de jeugdhulpverlening Bij terugkeer in het onderwijs loopt de route van de leerling via schil 3. PCL van het SWV Leerplicht Gemeenten CJG Te denken valt aan: plaatsing Triversum, Bascule, jeugdinstellingen enz.


Download ppt "SWV Kop van Noord Holland voortgezet onderwijs Bijeenkomst 28 november 2012 Regius College, Schagen."

Verwante presentaties


Ads door Google