De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal Plan TBC (NPT 2011-2015) Ton van Dijk, Wnd. directeur Publieke Gezondheid GGD Haaglanden Portefeuillehouder TBC, GGD-GHOR Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal Plan TBC (NPT 2011-2015) Ton van Dijk, Wnd. directeur Publieke Gezondheid GGD Haaglanden Portefeuillehouder TBC, GGD-GHOR Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Nationaal Plan TBC (NPT 2011-2015) Ton van Dijk, Wnd. directeur Publieke Gezondheid GGD Haaglanden Portefeuillehouder TBC, GGD-GHOR Nederland

2 Inhoud 1.Verantwoordelijkheid gemeente TBC-bestrijding 2.Aanleiding Nationaal Plan TBC (NPT) 3.Aanbevelingen NPT 4.Stand van zaken 5.Aanpak 6.Vragen aan platform

3 Verantwoordelijkheid Gemeente TBC-bestrijding Wet Publieke Gezondheid (WPG): - art.6,lid 2: College van B&W draagt zorg voor het bestrijden van TBC en SOA, incl. bron- en contactonderzoek - art.14,lid 1: Ter uitvoering van taken uit deze wet dragen colleges van B&W, via een GR in een Veiligheidsregio zorg voor de instelling en instandhouding van een GGD

4 Aanleiding NPT 1.Dalende incidentie 2.Complexere behandeling 3.Afnemende expertise onder professionals (zowel intramuraal als extramuraal) 4.Grote regionale verschillen en concentraties(G4) 5.Dreigende resistentieproblematiek 6.Innovaties rond diagnostiek en behandeling 7.Introductie vanuit buitenland

5 Kwaliteit en Continuïteit: Concentratie en Centralisatie onontkoombaar: GGD-en Ziekenhuizen Laboratoria (BLS-3 niveau) Voldoende casuïstiek voor verantwoorde professionele zorg Specialisatie en generalisme aan elkaar verbinden (de patiënt kan overal wonen en toch weer niet?)

6 Aanbevelingen NPT 1.in 2013 is er een efficiënte en effectieve landelijke regie op de tbc bestrijding (ICT, WBO, Zorgverzekeraars) 2.in 2015 is er een centrale coördinatie van middelen zoals MRU en ICT 3.in 2013 moeten landelijk 4 regio’s in de TBC bestrijding zijn gevormd met regionale expertise centra (REC’s) 4.in 2015 werken in elk van de 4 regio’s tenminste 4 TBC artsen met het juiste profiel 5.in 2015 heeft elke regio ten minste 1 TBC Vplk op niveau van nurse Practitioner

7 Stand van Zaken (randvoorwaarden) 1.Opschaling leidt niet tot kostenstijging voor de gemeente: een financieel plaatje beschikbaar; 2.TBC bestrijding moet laagdrempelige zorg blijven; 3.De TBC bestrijding moet voor iedere wethouder herkenbaar in beeld blijven en snel vindbaar zijn; 4.Zoek naar de versterking van de samenwerking GGD-Curatieve sector; 5. Moet/kan TBC onderdeel worden van de algemene infectieziektebestrijding?

8 Aanpak 1.PGV Nederland in 2013 gestart met implementatie 2.Onderdeel WBO vergunning nieuwe rol voor LRCB (verantwoorde zorg) 3.Voorstel landelijke samenwerking m.b.t. ICT en MRU (K4  K8) 4.Inrichting 4 functionele REC’s 5.Lokale borging en entree essentieel 6.Toekomstscenario’s langere termijn: 2025 Vraag: Op termijn van 4 REC’s naar 1 LEC ???

9 REC Zuid-West REC Zuid REC Noord-Oost REC Noord- West

10 Toegankelijkheid van zorg 2010 NederlandNoord-OostZuidZuid-WestNoord-West Inwoners 16.671.2394.900.0003.931.2393.600.0004.240.000 Oppervlakte km2 33.71816.5988.8482.8085.464 Aantal gemeenten 4151431137287 Ziekenhuislocaties 12237312331 Ziekenhuizen 8927202319 GGD 258658 Front-offices 3311796 MobieleRö-Units 91422

11 Profiel TBC bestrijding in 4 regio’s TBC activiteiten 2010 NederlandNoord-OostZuidZuid-WestNoord-West Inwoners (Oppervlakte km2) 16.671.239 (33.718) 4.900.000 (16.598) 3.931.239 (8.848) 3.600.000 (2.808) 4.240.000 (5.464) TBC-cases (gemeenten) 1.101 (415) 218 (143) 213 (113) 321 (72) 349 (87) TBC-cases ZNBAL pos23140347780 LTBI1.361382297302380 Rö-foto’s (GGD)80.08015.27114.86023.38926.560 PPD (mantoux)42.82715.1808.7848.36310.500 BCG14.5692.2122.5004.0075.850

12 Situatie Zuid-Holland  REC-ZH -4 GGD-en: RR – Hgl – HM - ZHZ -2 Grote steden -1/3 van de landelijke casuïstiek -Afnemende incidentie (en dus expertise daalt): medische basiszorg dak- en thuislozen etc. -Risico van internationale introductie en multiresistentie


Download ppt "Nationaal Plan TBC (NPT 2011-2015) Ton van Dijk, Wnd. directeur Publieke Gezondheid GGD Haaglanden Portefeuillehouder TBC, GGD-GHOR Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google