De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleid dementiezorg VGZ 2013 Symposium Ketenzorg dementie Waardenland 24 januari 2013 Jelle Vrijsen Programmaleider dementiezorg Coöperatie VGZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleid dementiezorg VGZ 2013 Symposium Ketenzorg dementie Waardenland 24 januari 2013 Jelle Vrijsen Programmaleider dementiezorg Coöperatie VGZ."— Transcript van de presentatie:

1 Beleid dementiezorg VGZ 2013 Symposium Ketenzorg dementie Waardenland 24 januari 2013 Jelle Vrijsen Programmaleider dementiezorg Coöperatie VGZ

2 Beleid dementiezorg VGZ 2013 Hoe kan VGZ bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers? 1.Introductie VGZ 2.Visie VGZ dementiezorg 2.1Algemeen 2.2 Vroegsignalering en verwijsbeleid 2.3Regionale netwerkstructuur en casemanagement 2.4Ondersteuning mantelzorg 3 Zorgkostenmonitor dementie 22 september 2011 (aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 2

3 1. Introductie Coöperatie VGZ Landelijke zorgverzekeraar Merken: VGZ, Univé, IZA, IZZ, Bewuzt, Blue 4,2 mln verzekerden in regio’s: Noord-Holland, Waardenland, Midden-Holland, Noord-Brabant, Limburg en regio Nijmegen Uitvoering AWBZ in deze regio’s Van inkooporganisatie naar zorgorganisator Beleid dementiezorg VGZ 3

4 De zorg en de inrichting daarvan verandert… Etc. VVT Para- me- disch MSZ Huis- artsen Farma -cie Hulp- middel en Etc. VVT Para- me- disch MSZ Huis- artsen Farma -cie Hulp- middel en zorgpad A zorgpad B zorgpad C Preventie (Tijdige) diagnostie k Behandelin g (Na)zorg Nadruk wordt gelegd op het inkopen van integrale zorgpaden en niet meer op monodisciplinaire zorg

5

6 Beleid dementiezorg VGZ 6 2. Visie VGZ Dementiezorg kwaliteit, klantbeleving en doelmatigheid 1.Onze klanten willen de noodzakelijke zorg zo lang als mogelijk ontvangen in de thuissituatie. 2.De meervoudige vergrijzing maakt de komende jaren andere oplossingen voor de toenemende zorgvraag noodzakelijk. Vanuit deze visie zijn speerpunten van beleid: aandacht voor vroegsignalering en vroegdiagnostiek; regionale netwerkstructuur, met een compleet en samenhangend aanbod voor mensen met dementie en ondersteuning van de mantelzorger.

7 2. Visie VGZ Dementiezorg-vervolg kwaliteit, klantbeleving en doelmatigheid Uniform beleid, regionale uitvoering! Complimenten en waardering voor wat in Waardenland al bereikt is! - Regionale keten functioneert - Dementieconsulenten werken onafhankelijk - Actieve afdeling Alzheimer Nederland Kritisch op wat nog beter kan Beleid dementiezorg VGZ 7

8 8 1.1 Vroegsignalering, vroegdiagnostiek bewustwording bevolking – Dementie, en dan rol voor gemeenten (gidsfunctie) rol voor welzijnsnetwerk rol voor huisarts (in Netwerk kwetsbare ouderen) goede aansluiting op expertise (GOAC, ziekenhuizen)

9 Beleid dementiezorg VGZ 9 2.2 Regionale netwerkstructuur Wat? - regionaal samenhangende zorg door md-team; - regierol bij casemanager (ingebed in md-team); - casemanagement is regionaal georganiseerd; - aansluiting op lokale/wijknetwerken; Effect voor de klant: - één aanspreekpunt, samenhangende zorg; - krijgt tijdige ondersteuning en begeleiding; - klant en mantelzorger houden het langer thuis vol (kwaliteit en doelmatigheid)

10 Beleid dementiezorg VGZ 10 2.2 Regionale netwerkstructuur-vervolg Hoe? VGZ koopt het gehele zorgpad in bij een groep samenwerkende aanbieders; Elke aanbieder levert zijn deel; Creëer samenhang met wijkzorg: CM dementie en wijkverpleging verdelen taken Waarom? cliëntbelang op de voorgrond; regie op volledigheid en overlap; Doelmatige aanpak Effect voor de klant: - één aanspreekpunt, samenhangende zorg; - krijgt tijdige ondersteuning en begeleiding; - klant en mantelzorger houden het langer thuis vol (kwaliteit en doelmatigheid)

11 Beleid dementiezorg VGZ 11 2.3 Ondersteuning mantelzorg samen komen tot regionale aanpak (gemeenten, zorg, welzijn, cliënten); samenhang respijtzorg (Wmo en AWBZ) aanvullende ondersteuning (vb Dementie de Baas) ambulante begeleiding (casemanagement+)

12 Beleid dementiezorg VGZ 12 2. Doelmatigheid dementiezorg 1/3 2.1 Zorgkostenmonitor dementie (peiljaar 2008) Grote verschillen NHN en overige regio’s Noord-Holland Noord t.o.v. gemiddeld VGZ: - GGZ Cure-kosten per cliënt 35% lager; (€4.780,-; gem: € 7.330,-; hoogste regio: €11.485,-) - kosten ziekenhuis 30/40% lager dan gemiddeld; (NHNcare:€1.800,- gem.€2.620,- = 30%) (NHNcure:€3.096,- gem.: € 4.960,- = 40%) Cliënten met begeleiding in eerste fase wonen langer thuis: gemiddeld 9 maanden kortere verpleegduur! Besparingspotentieel van 200 mln landelijk

13 Beleid dementiezorg VGZ 13 22 september 2011 (aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 13

14 Beleid dementiezorg VGZ 14 22 september 2011 (aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 14

15 Beleid dementiezorg VGZ 15 22 september 2011 (aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 15


Download ppt "Beleid dementiezorg VGZ 2013 Symposium Ketenzorg dementie Waardenland 24 januari 2013 Jelle Vrijsen Programmaleider dementiezorg Coöperatie VGZ."

Verwante presentaties


Ads door Google