De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

50/50 Turkoois Ouderavond St. Omega Regina van der Meij en Janneke Vonk Kennismaking met de WLZ 19-4-2016 Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "50/50 Turkoois Ouderavond St. Omega Regina van der Meij en Janneke Vonk Kennismaking met de WLZ 19-4-2016 Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen."— Transcript van de presentatie:

1 50/50 Turkoois Ouderavond St. Omega Regina van der Meij en Janneke Vonk Kennismaking met de WLZ 19-4-2016 Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

2 Blauw #1 WLZ, Zvw, Wmo, Jeugdwet De verschillende leveringsvormen: VPT, PGB, MPT De uitzonderingscategorieën: extra toeslagen Meerzorg Logeren en deeltijdwonen Contactgegevens Vragen Programma Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

3 100% tekst zonder subtitels 3 Wet Langdurige Zorg (WLZ): cliënt heeft permanent toezicht nodig, of 24 uur per dag zorg dichtbij - indicatiestelling door het CIZ - indicatie is levenslang geldig - indicatie in de vorm van een zorgprofiel - landelijke regeling met aanspraken op verblijf en zorg - gericht op opname in instelling, maar zorg thuis is onder voorwaarden mogelijk Zorgverzekeringswet (Zvw): basisverzekering en eventueel aanvullende zorgverzekering - bijvoorbeeld wijkverpleging en Intensieve Kind Zorg (IKZ) - indicatiestelling door wijkverpleegkundige of sociaal wijkteam - vergoedingen en contractering volgens de polisvoorwaarden Welk domein (1)? Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

4 100% tekst zonder subtitels 4 Wmo: de gemeente bepaalt en betaalt woningaanpassingen, hulpmiddelen, vervoer, logeeropvang. Soms huishoudelijke hulp en maaltijdvoorziening - indicatiestelling door de eigen gemeente. Er ontstaan dus steeds meer verschillen tussen gemeentes! - cliënten wonen in een eigen woning of bij de ouders Jeugdwet: zorg en begeleiding voor kinderen tot de 18 e verjaardag voor: kinderen met een psychiatrische stoornis, lichamelijke handicap en/of een lichte verstandelijke handicap (3VG, LVG 1- 5) - uitgevoerd door de gemeente Meestal zijn combinaties van zorg uit verschillende domeinen tegelijkertijd niet mogelijk! Welk domein (2)? Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

5 100% tekst zonder subtitels 5 Per zorgprofiel is het tarief voor alle leveringsvormen (PGB, VPT, MPT) hetzelfde. Voorbeeld: ZP 8VG = € 1234 per week, zowel voor PGB als zorg in natura ZP 5VG = € 1161 per week, zowel voor PGB als zorg in natura Zie ook brochure van Zorginstituut Nederland Hoe wilt u uw zorg in 2016 geleverd hebben in de Wet langdurige zorg?Hoe wilt u uw zorg in 2016 geleverd hebben in de Wet langdurige zorg? Leveringsvormen Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

6 100% tekst zonder subtitels 6 Volledig Pakket Thuis (VPT): het regulier geïndiceerde ZZP zonder verblijf, maar inclusief HV en maaltijden - alle zorg geleverd door 1 zorgaanbieder - behandeling via de WLZ als de behandeling te maken heeft met de handicap - huisarts blijft eindverantwoordelijk; eigen tandarts - woningaanpassingen en vervoer via de WMO - voor cliënten vanaf 18 jaar: eigen bijdrage is intramuraal, lage variant Leveringsvormen (VPT) Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

7 100% tekst zonder subtitels 7 Persoonsgebonden Budget (PGB) - meerdere zorgaanbieders mogelijk - meerdere zorgverleners voor dezelfde functie mogelijk - zorgaanbieders hoeven geen contract met een zorgkantoor te hebben Geen PGB mogelijk op zorgprofielen LVG 3, 4, 5 en SGLVG PGB uurtarieven Combinatie van VPT en PGB is mogelijk als zorgprofiel in VPT loopt en BGGRP in PGB Leveringsvormen (PGB) Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

8 100% tekst zonder subtitels 8 Modulair Pakket Thuis (MPT): combinatie van extramurale functies uit het ZZP, naar wens en zorgbehoefte van de cliënt - Functies: PV, VP, begeleiding, behandeling, logeren/tijdelijk verblijf - Zorg geleverd door één of door meerdere aanbieders - Combinatie met functies in PGB is mogelijk - Voorwaarde: zorg thuis moet verantwoord en betaalbaar zijn - Huisarts is eindverantwoordelijk - Woningaanpassingen en vervoer via de WMO - Voor cliënten vanaf 18 jaar: eigen bijdrage is intramuraal, lage variant Leveringsvormen (MPT) Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

9 100% tekst zonder subtitels 9 Voor behandeling (BHIND en/of BHGRP) Voor beademing (invasief en non-invasief) Regeling Extra Kosten Thuis (EKT): uitloop tot 125% voor: - cliënten tot 23 jaar die thuis wonen - cliënten met thuiswonende kinderen tot 18 jaar - cliënten die thuis willen blijven wonen voor studie of betaald werk. Voorwaarde: indicatie op somatische of LG-grondslag Overbruggingszorg met een urgente status op de wachtlijst Palliatief terminale zorg: levensverwachting korter dan 3 maanden volgens arts Combinatie of stapeling van toeslagen is meestal niet mogelijk Geen EKT als een cliënt woont in een kleinschalige woonvorm Toeslagen en uitzonderingen Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

10 100% tekst zonder subtitels 10 Doel van meerzorg: meer uren zorg leveren. Meerzorg is niet bedoeld om een financieel tekort aan te vullen. Meerzorg aanvragen kan voor de zorgprofielen: 5VG, 7VG, 8VG; 4LVG, 5LVG, 1SGLVG; ZG3auditief, ZG5visueel; 5LG, 6LG, 7LG; 7VV, 8VV; 6GGB, 7GGZB Meerzorg mag voor alle leveringsvormen: thuis (PGB, MPT) en intramuraal en VPT, maar niet in de overbruggingsperiode Zie voor de voorwaarden en de aanvraagformulieren de website van het Zorgkantoor https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/zorginkoop/ Paginas/meerzorg.aspx https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/zorginkoop/ Paginas/meerzorg.aspx Minimaal 25% meer uren zorg nodig dan beschikbaar is in het geïndiceerde zorgprofiel Meerzorg Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

11 100% tekst zonder subtitels 11 Doel van logeren: ontlasten van de mantelzorgers In 2016 maximaal 156 etmalen per jaar Etmalen opsparen en logeren in een aaneengesloten periode mag (bijv. vakantieopvang) Logeren kan alleen in natura als ook alle andere zorg in natura wordt geleverd Wie voor een andere functie een PGB heeft, moet dus ook het logeerverblijf uit het PGB betalen! Logeren en deeltijdwonen Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

12 100% tekst zonder subtitels 12 Zorgkantoor Zilveren Kruis, team Zorgtoewijzing Tel. 038 4567 899 van 8.00-17.00 uur op werkdagen (ma-vr) zorgtoewijzing@zilverenkruis.nl zorgtoewijzing@zilverenkruis.nl Cliëntondersteuners: Regien Langenbach (zorg in natura) Regina van der Meij (zorg in natura) Janneke Vonk (PGB) Corrie van den Broek (PGB) clientondersteuning.wlz@zilverenkruis.nl clientondersteuning.wlz@zilverenkruis.nl Contact Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

13 100% tekst zonder subtitels 13 Vragen Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen

14 Afsluiting 1 Bedankt voor uw aandacht Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen


Download ppt "50/50 Turkoois Ouderavond St. Omega Regina van der Meij en Janneke Vonk Kennismaking met de WLZ 19-4-2016 Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen."

Verwante presentaties


Ads door Google