De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Triage in de jeugdgezondheidszorg 15 december 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Triage in de jeugdgezondheidszorg 15 december 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Triage in de jeugdgezondheidszorg 15 december 2011

2 Risico Kind Centraal samen voor het resultaat
Artsen / verpleegkundigen: zien 85% gezonde kinderen en komen tijd tekort voor risicokinderen Gemeenten: spanning tussen regierol en landelijk BTP Scholen: behoefte aan consultatie en vraaggerichte zorg Landelijke ontwikkelingen: transitie Jeugdzorg en Passend onderwijs

3 Triage Prioriteren ten behoeve van urgentie en efficiënt gebruik middelen; Aansluiting bij kerngedachte Public Health: - maximaal bereik risicogroepen met beperkte middelen. Bij JGZ/VGGM: gerealiseerd d.m.v. risicoselectie en taakdifferentiatie.

4 Realisatie door nieuwe werkwijze
Basiszorg voor alle kinderen op wettelijke contactmomenten Risicokind krijgt passende zorg op maat in de leeftijd 4 – 19 jaar Taakdifferentiatie: maximaal gebruik van kwaliteiten en competenties van alle JGZ disciplines Aansluiting met andere vindplaatsen Samenwerking binnen het zorgnetwerk Positionering in het lokaal jeugdbeleid

5 MONITORING Triagemethodiek ARTS / VERPLEEGKUNDIGE / LOGOPEDISTE DERDEN
Signaleren Risicotaxatie Toeleiden naar zorg ARTS / VERPLEEGKUNDIGE / LOGOPEDISTE ASSISTENTE / VERPLEEGKUNDIGE TRIAGE Screening SDQ /KIVPA Vragenlijst ouders Signalen van school SPREEKUREN DEELNAME AAN ZORGSTRUCTUREN ZORGCOÖRDINATIE DERDEN BEMOEIZORG Ouders / Kinderen Leerkrachten / IB’ers Keten MONITORING

6 Spreekuren Structurele spreekuren op alle scholen; Indicatie vanuit:
Triage Ouders / kinderen Consultatiebureau Scholen / zorgnetwerk Politie / Veiligheidshuis CJG Ketenpartners

7 Realisatie kwaliteitsborging
Wekelijkse nabespreking JGZ team Telefonische achterwacht arts / verpleegkundige Intervisie Goede bijscholing Kwaliteitsbeleid: protocollen / werkinstructies (HKZ) Methodiek evaluatie Duidelijke juridische kaders Versterking multidisciplinair werken

8 Spin-off Invoering triage methodiek bij verschillende GGD’en
Wetenschappelijke effectstudie TNO met subsidie van ZonMw na pilot Basis voor toekomstbestendige JGZ - gezinsgerichte aanpak - aansluiting CJG / Veiligheidshuis - aansluiting regierol gemeenten

9 Publieke zorgtaak is gebaat bij een JGZ die de Triage-methodiek uitvoert.

10 Vals negatieve kinderen Triage-methodiek worden ruimschoots gecompenseerd door extra zorg voor risicokinderen.

11 JGZ moet het zwaartepunt leggen op selectieve preventie.

12 JGZ moet extra aandacht besteden aan risicogroepen (bijvoorbeeld VMBO leerlingen of lage SES) met een specifieke zorgbehoefte om gezondheidsverschillen tussen jeugdigen te verkleinen.

13 JGZ is geen zorgaanbieder!


Download ppt "Triage in de jeugdgezondheidszorg 15 december 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google