De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsleden / onderhoudsmedewerkers / … School … Datum …

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsleden / onderhoudsmedewerkers / … School … Datum …"— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsleden / onderhoudsmedewerkers / … School … Datum …

2  Datum afname:  Afnemers:  Interne werkgroep  Deelnemers:  …  Aantal deelnemers:  Totaal: …

3 Verloop algemene risicoanalyse (ARA) Invullen ARAVerwerken ARABespreking ARAWerken a.d.h.v. ARA

4 … (datum) Invullen ARAVerwerken ARABespreking ARAWerken a.d.h.v. ARA

5 Interne werkgroep Invullen ARAVerwerken ARABespreking ARAWerken a.d.h.v. ARA

6 Interne werkgroep Invullen ARAVerwerken ARABespreking ARAWerken a.d.h.v. ARA

7 met alle betrokkenen … (datum) Invullen ARAVerwerken ARABespreking ARAWerken a.d.h.v. ARA

8

9  Arbeidsorganisatie  Arbeidsinhoud  Arbeidsvoorwaarden  Arbeidsomstandigheden  Arbeidsverhoudingen (interpersoonlijke relaties)

10 Percentage – scoreKleurcode 100 % - 60% Goed 60 % - 40 % aandachtspunt - 40 % werkpunt

11

12 Structuur – taakverdeling – duidelijkheid afspraken – en communicatie - autoriteitsrelaties 1Ik ken het pedagogisch project van de school en volg de concrete gezamenlijke schoolafspraken (bv. schoolwerkplan). 2Ik voel me thuis in de schoolcultuur en ervaar een positieve werksfeer. 3Ik ben voldoende geïnformeerd over de schoolwerking en weet wie ik waarvoor kan aanspreken (o.a. preventie). 4Ik neem de (al dan niet lesgebonden) taken die van mij worden verwacht correct op. 5Ik krijg voldoende ondersteuning bij het uitvoeren van mijn taken (bv. interne/externe deskundigheid). 6Ik ervaar uit het beleid een structurele aandacht voor coaching (bv. f-gesprek)

13 Extra verheldering:

14 Soort en duidelijkheid taken – complexiteit – autonomie – tempo – vereiste competenties 7Ik vind het takenbeleid op school duidelijk. 8Ik ben tevreden met mijn takenpakket. 9Ik voel mij mee betrokken in de implementatie van (pedagogische) innovaties. 10Ik ervaar voldoende (pedagogische) overlegmogelijkheden. 11Ik ervaar voldoende autonomie in mijn werk. 12Ik kan om met de belasting van mijn opdracht (o.a. complexiteit, tempo).

15 Extra verheldering:

16 Werkrooster – opleidingsmogelijkheid – mogelijkheid deeltijds werken 13Ik kan mij uitspreken over een gewenste loopbaanontwikkeling. 14Ik krijg ontplooiingskansen (bv. nascholing – intervisie). 15Ik heb duidelijkheid over het werkrooster en de aan mij toevertrouwde (instellingsgebonden – beleidsondersteunende) taken. 16Ik ervaar flexibiliteit m.b.t. de taakverdeling op school met aandacht voor nieuwe situaties, interesses en verlangens van medewerkers. 17Ik behoud een gezond evenwicht tussen mijn privé- en professionele leven.

17 Extra verheldering:

18 Omgevingsfactoren – arbeidsmiddelen – fysieke belasting – veiligheid en welzijn 18Ik vind dat het beleid voldoende aandacht schenkt aan preventie (bv. sensibilisatie – opvolging). 19Ik voel mij voldoende geïnformeerd m.b.t. veiligheid en welzijn op het werk. 20Ik ervaar bij alle schoolmedewerkers voldoende zorg voor een welzijnsbeleid. 21Ik beschik op de werkplek over de nodige (didactische) materialen en uitrusting. 22Ik kan werken in hygiënische en veilige omstandigheden.

19 Extra verheldering:

20 Sociaal klimaat – participatie – overleg – conflicthantering - samenwerking 23Ik ervaar een fijne collegiale omgang en constructieve samenwerking. 24Ik krijg voldoende ruimte om deel te nemen aan besluitvorming, beleids- en organisatieontwikkeling. 25Ik beschik over de recentste versie van het arbeidsreglement en de geüpdatete sensibilisatiefolder m.b.t. pesten, ongewenst (seksueel) gedrag en psychosociaal welzijn op het werk. 26Ik ervaar in het algemeen op school een open communicatie (ook bv. bij conflicthantering). 27Ik voel erkenning (bv; via feedback) over mijn eigen arbeidsbijdrage.

21 Extra verheldering:

22 DomeinenOrganisatieInhoudVoor- waarden Omstan- digheden Verhou- dingen Totaal aantal vragen6655527 Aantal goed4655525 Aantal aandachtspunten 1////1 Aantal werkpunten1////1

23 Nieuwe versie – 01/09/2015

24

25

26

27

28 Hoe nu verder? Invullen ARAVerwerken ARABespreking ARAWerken a.d.h.v. ARA

29 Hoe nu verder? …… Bespreking interne werkgroep

30 Hoe nu verder?  Suggesties personeel:  …

31


Download ppt "Personeelsleden / onderhoudsmedewerkers / … School … Datum …"

Verwante presentaties


Ads door Google