De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hardenberg en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hardenberg en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid."— Transcript van de presentatie:

1 Hardenberg en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid Jaap de Wolf: accounthouder gemeente Hardenberg

2 Inhoud Oorsprong Uitdagingen 21 e eeuw Onze werkterreinen Rol bij ramp of crisis GGD in Hardenberg Financiering Uw accounthouder

3 Publieke gezondheidszorg: oorsprong 19 e eeuw Aanleg rioolstelsel Aanleg waterleiding GGD

4 Publieke gezondheidszorg: uitdagingen 21 e eeuw Leefstijl: obesitasVervuilde huishoudensInfectieziekten

5  Preventie werkt vaak ‘onzichtbaar’

6 Preventie werkt dankzij het systeem In Nederland via de Wet Publieke Gezondheid (Wpg): Uitvoering verantwoordelijkheid van de gemeente GGD: taken op basis van inwonersbijdrage en maatwerk

7 In vogelvlucht

8 Onze werkterreinen Bevorderen en bewaken van de gezonde ontwikkeling van 0- 19 jarigen, ook door deelname in CJG. Jeugdgezondheidszorg Bevorderen/bewaken/ beschermen van gezondheid door voorkomen en bestrijden infectieziekten. Ook actief op het terrein van technische hygiënezorg, milieu & gezondheid en forensische geneeskunde. Algemene Gezondheidszorg Het bieden van een vangnet gericht op kwetsbare individuen en groepen die niet zelfstandig gebruik maken van beschikbare reguliere voorzieningen. Maatschappelijke Zorg MonitoringMonitoring, bevorderen gezonde leefstijl, projectleiding en advisering. Informatie en advies

9 Uitdagingen voor de komende jaren Meer maatwerk voor gemeenten Meer maatwerk voor burgers Bijvoorbeeld: Jeugdgezondheidszorg Meebewegen met de tijd Kostenefficiënt werken (met zo min mogelijk verlies aan kwaliteit) Verbinding maken met de transities

10 Directeur Publieke Gezondheid GHOR GGD De rol van de directeur PG bij ramp of crisis GHOR Leiding over ‘witte’ kolom Adviseur voorbereiding rampen Coördinerend en adviserend rond infectieziektebestrijding GGD Bestrijding Infectieziekten en Milieu & gezondheid Bij ramp verantwoordelijk voor: Psychosociale hulpverlening, Gezondheidsonderzoek na afloop ramp

11 Wat doet de GGD in Hardenberg? Jeugd in beeld (0-4 jaar: 99,0%; 4-19 jaar: 99,7%) Vaste contactmomenten 0-4: 14, extra contacten 954 Vaste contactmomenten 4-19: 3, extra contacten 614 Jeugdgezondheidszorg Inspecties kinderdagverblijven, bso, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders: 120 Alle basisscholen: eens per vier jaar Technische Hygiëne Zorg Meldingen waaronder Kinkhoest, Hepatitis B,Meldingen Legionella, Pneumokokken en diarree: 23 diarree: 16 Infectieziektenbestrijding

12 Ventilatieadvies m.b.t. MFC De Matrix, advisering over: intensieve veehouderij, lelieteelt, asbest en dioxine Milieu en Gezondheid Kindermonitor en vitaliteitsmonitor (Vitaal Vechtdal) Onderzoek en Beleid 77 meldingen (Bemoeizorg 55, Vervuilde huishoudens 9, Bemoeizorg Jeugd 5, Zwerfjongeren 8) Maatschappelijke Zorg In Hardenberg 16 (2 zieken en 14 geïnfecteerden) Tuberculose 29 lijkschouwingen Forensische geneeskunde 11 meldingen Centrale Toegang

13 Financiering Basistaken: door gemeenten gezamenlijk (inwonerbijdrage) Andere taken: aparte financiering Begroting: loopt vooruit op gemeentebegroting: vaststelling in juni Algemeen bestuur stelt vast: Gemeenten invloed door zienswijzen

14 Uw accounthouder Gemeenten zijn primair de opdrachtgevers van de GGD. Daarom willen wij als GGD zo optimaal mogelijk met u samenwerken. Gezamenlijk doel: het met elkaar beter doen voor de burger/cliënt.  Rol accounthouder: kennis delen en verbinden Jaap de Wolf Senior beleidsmedewerker Milieu en Gezondheid T 038 428 14 40/ 06 5106 2117 j.de.wolf@ggdijsselland.nl

15 Preventieve gezondheidszorg?  Een taak van de gemeenteraad GGD IJsselland Zeven Alleetjes 1 in Zwolle @ggdijsselland www.ggdijsselland.nl Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Hardenberg en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid."

Verwante presentaties


Ads door Google