De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beweeg je buurt 2: een vervolgstudie gericht op het beweeggedrag van kinderen Jolanda Habraken Tranzo, Tilburg University.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beweeg je buurt 2: een vervolgstudie gericht op het beweeggedrag van kinderen Jolanda Habraken Tranzo, Tilburg University."— Transcript van de presentatie:

1 Beweeg je buurt 2: een vervolgstudie gericht op het beweeggedrag van kinderen
Jolanda Habraken Tranzo, Tilburg University

2 Beweeg je Buurt 2 ( ) Aanleiding: Vervolg op Beweeg je buurt 1, Marie-Jeanne Aarts Determinanten beweeggedrag kinderen (buiten spelen en lopen/ fietsen naar school) Vertaling kennis over determinanten naar beleidsaanbevelingen gemeenten Doelstelling Beweeg je buurt 2: Bepalen van invloed beleid gemeente op beweeggedrag kinderen Nadruk op - beweeggedrag kinderen - Integraal beleid

3 Beweeg je Buurt 2 (2011-2015) Tranzo, Tilburg University
Academische Werkplaats: Tranzo, RIVM, 3 Brabantse GGD-en Projectleiding: Jantine Schuit, Hans van Oers, RIVM Setting: Tilburg, Breda, ‘s-Hertogenbosch, Roosendaal, Eindhoven Project opgebouwd uit 3 fasen

4 Onderzoeksmethoden Fase 1: belemmerende en bevorderende factoren binnen gemeenten om integraal beleid vorm te geven tav beweeggedrag kinderen 3 casus volgen in detail; (participerende) observatie interviews beleidsmedewerkers Tot nu: 16 interviews 7 sectoren analyse beleidsdocumenten

5 Onderzoeksmethoden Herhaling meting Beweeg je buurt 1
Fase 2: effectmeting: beweeggedrag van kinderen in beeld mbv vragenlijsten Herhaling meting Beweeg je buurt 1 Survey onder ouders en kinderen (n = ) op 42 basisscholen: Beweeggedrag van het kind Fysieke en sociale omgevingskenmerken Buurtobservaties in 33 buurten Vergelijking meting 2 en meting 1 Verschillen te verklaren door veranderingen in beleid?

6 Onderzoeksmethoden Fase 3: kosteneffectiviteit Als de effecten in kaart zijn gebracht (meer/minder/gelijk gebleven beweging) en er duidelijkheid is over het gevoerde beleid (documentanalyse) Doorrekenen van concrete multi-sectorale beleidsmaatregel

7 Fase 1: voorlopige resultaten (1)
Onderzoek nog in volle gang! Daarom nu de eerste observaties Onderwerp geen prioriteit bij gemeenten - Onderwerp wel belangrijk, maar heeft geen urgentie - ‘Waan van de dag’ gaat altijd voor - Staat het onderwerp overgewicht bij kinderen op de agenda?

8 Fase 1: voorlopige resultaten (2)
Nota’s: Landelijke gezondheidsnota: Ja Lokale gezondheidsnota’s: Bij 3 van de 5 gemeenten nog geen geactualiseerde gezondheidsnota vastgesteld. Bij twee geactualiseerde gezondheidsnota’s: onderwerp overgewicht bij kinderen wel op de agenda plus aandacht voor integraal beleid (verwijzing naar andere terreinen) Aanvullend onderzoek nodig: analyse alle beleidsdocumenten Bijvoorbeeld agenda’s raadsvergaderingen, jaarverslagen, begrotingen

9 Fase 1: voorlopige resultaten (3)
2. Persoonlijke affiniteit en/of gedrevenheid van individuele beleidsmedewerkers - Probleemeigenaarschap bij individuele beleidsmedewerker zowel onderwerp beweging bij kinderen als integrale aanpak - Geen sturing vanuit organisatie

10 Fase 1: voorlopige resultaten (4)
3. IGB verborgen - Uit punten 1 en 2 zou je bijna concluderen dat IGB rondom dit thema niet of nauwelijks gebeurt - Dit doet echter geen recht aan wat er op uitvoeringsniveau gebeurt binnen gemeenten - Veel intersectorale activiteiten ‘onzichtbaar’: diep graven - gestuurd door vraag van buitenaf - bijvoorbeeld door ‘burger’ of uitvoerende organisatie

11 Fase 1: voorlopige resultaten (5)
Voorbeeld: Herinrichting schoolplein Samenwerking verschillende partijen, zowel binnen als buiten gemeente - binnen: gezondheid, onderwijs, natuur- en milieueducatie, veiligheid - buiten: brede scholen, kinderen en ouders

12 Concluderend IGB rondom thema beweeggedrag van kinderen:
Is moeilijk te vinden - nota’s - gesprekken Lijkt geen prioriteit te hebben Is afhankelijk van gedrevenheid individuele beleidsmakers Maar gebeurt wel! - op uitvoerend niveau - reactief ipv proactief Discussievraag: Is dit erg? Wat is wenselijk/haalbaar?

13

14 Concluderend IGB rondom thema beweeggedrag van kinderen:
Is moeilijk te vinden - nota’s - gesprekken Lijkt geen prioriteit te hebben Is afhankelijk van gedrevenheid individuele beleidsmakers Maar gebeurt wel! - op uitvoerend niveau - reactief ipv proactief

15 Bedankt voor uw aandacht
? ! x % y +/- Vragen?


Download ppt "Beweeg je buurt 2: een vervolgstudie gericht op het beweeggedrag van kinderen Jolanda Habraken Tranzo, Tilburg University."

Verwante presentaties


Ads door Google