De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dieptepilot voor de academische basisschool De eerste ontwikkelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dieptepilot voor de academische basisschool De eerste ontwikkelingen."— Transcript van de presentatie:

1 Dieptepilot voor de academische basisschool De eerste ontwikkelingen

2 Ontwikkelthema’s : Inclusief onderwijs en ICT/blended learning Onderzoek gericht op de ontwikkeling van competenties op het gebied van Inclusief onderwijs en ICT/blended learning

3 Het gehele onderzoek: Onderzoeksfase 1 (Juni 2007) : Bepalen beginsituatie van de leerkrachten. Huidige stand van zaken aan de hand van vragenlijsten die alle leerkrachten invullen (n=122). Onderzoeksfase 2 (September 2007 en Januari 2008) : Volgen leerproces van de leerkrachten op het gebied van ICT en Inclusief onderwijs gedurende het project adhv interviews en observaties (ICT: n=12, Inclusie n=9). Onderzoeksfase 3 (Mei/Juni 2008) : Bepalen eindsituatie. De vraag hierbij is of en in welke mate de leerkrachten zich hebben ontwikkeld in de ICT- en Inclusief onderwijscompetenties sinds de beginmeting. Dezelfde vragenlijsten worden nogmaals ingevuld door de leerkrachten en de resultaten worden vergeleken met de beginsituatie (n=122). Ook interviews. Voor deze presentatie gaan we in op Onderzoeksfase 2!

4 De competenties die we (nu) volgen: Competenties ICT*: Persoonlijk/technisch computergebruik Voorbereidend computergebruik Integratief computergebruik Visie/houding De competenties zijn tot stand gekomen op basis van literatuurstudie en bestaande vragenlijsten: Competenties Inclusief onderwijs*: Interpersoonlijke competentie Orthopedagogische competentie Orthodidactische competentie Organisatorische competentie Visie voor en tegen inclusief onderwijs ICT-nascholingsbehoeften (Rots, Verbeke & Valcke, 2007) ICT-onderwijs-monitor 2004-2005 “Quick scan voor leerkrachten” (ITS: Nijmegen) Competentieprofiel speciale onderwijszorg dat is ontwikkeld in opdracht van het bestuur van het Werkverband Opleidingen Speciaal onderwijs (WOSO, 2006)

5 Methode van onderzoek: Scoreformulieren met competenties en items uit vragenlijsten Observaties en interviews met 22 leerkrachten, ICT-coördinatoren, IB-ers en directeuren Op basis van verkregen info van lkr scores toegekend aan leerkrachten op beide meetmomenten voor kwantitatieve vergelijking Ook open vragen in de interviews om algemenere ontwikkelingen, successen en knelpunten naar voren te krijgen Per school analyses (casusbeschrijvingen) gemaakt, maar voor deze presentatie de groepen gebruikt

6 Gemiddelde scores naar aanleiding van observaties en interviews in september 2007 en januari 2008 (n=12)

7 Gemiddelde scores naar aanleiding van observaties en interviews in september 2007 en januari 2008 (n=9)

8 Belangrijkste ontwikkelingen/redenen van voortgang: Toename in competenties door komst digitale schoolborden (>Word, e-mail, internet, inzet in de klas) Filmpjes, plaatjes, methodesoftware / digibord als presentatiemiddel Visie: >enthousiasme, efficientie. Toename in interpersoonlijk en orthopedagogisch door verder in schooljaar  kennen de lln beter Lijkt nog geen relatie te zijn met doen van onderzoek  onderzoeken nog niet afgerond/beginfase  eindmeting.

9 De algemenere ontwikkelingen, successen en knelpunten binnen de pilot Enthousiasme tav onderzoekende houding Relevant dat student onderzoek doet in de klas Soms moeilijk te combineren met ‘ dagelijkse gang van zaken’ als leerkracht Tijdsaspect Bij de ICT-scholen de komst van de digiborden in combi met wording academische basisschool werkt motiverend voor veel leerkrachten

10 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Dieptepilot voor de academische basisschool De eerste ontwikkelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google