De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Vaste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Vaste."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Vaste benoeming Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar 2015-2016

2 Inhoud 0.Betekenis vaste benoeming 1.Recht op Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 2.Vacantverklaring 3.Voorwaarden wervingsambten 4.Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten 5.Niet-benoembare uren 6.Oefeningen 7.Mededeling aan het werkstation 8.Draagwijdte vaste benoeming 9.Affectatie – mutatie opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

3 0.Betekenis vaste benoeming zekerheid van werk en verloning recht op heel wat verlofstelsels decretaal bepaalde toestand: rechten en plichten Situering in de loopbaan (wervingsambt) : 1.tijdelijk aangesteld voor beperkte duur (TABD) 2.tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur (TADD) 3.vaste benoeming 4.pensioen opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

4 Enkele ijkpunten wervingsambt vacant verklaring: 15 april – 15 mei wordt 1 maart – 1 april kandidaatstelling 30/6: kandidaat moet het recht op TADD hebben verworven 30/6 en 30/9: effectieve TADD-aanstelling controle voorwaarden 1/7 en 1/10: ingangsdatum VB opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

5 1.Recht op TADD 1.1 Berekening =Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 720 dagen dienstanciënniteit 600 dagen effectief gepresteerd gespreid over tenminste 3 schooljaren per ambt opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

6 1.Recht op TADD 720 dagen/600 eff./ 3 schoolj. op 30 juni - niet x 1,2 - !! SG Scholengemeenschap na 1/9/99: per SG vóór 1/9/99: - GMO: scholen van scholengroep (vanaf 1/9/88) - GSO: scholen van SG of zelfde IM (vanaf 1/9/85) Niet tot scholengemeenschap en DKO GMO: scholen van scholengroep (vanaf 1/9/88) GSO: - na 1/9/99: scholen van zelfde IM buiten SG - vóór 1/9/99: scholen van zelfde IM (vanaf 1/9/85) indien < halftijdse opdracht: delen door 2 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

7 1.Recht op TADD per ambt ! leraar: recht moet verworven worden per vak/spec.: VE = prestaties in alle vakken of spec. met VE/VO/AND tellen mee VO = enkel prestaties in dat VO-vak/spec. tellen mee rubricering (TV,PV,AV) speelt geen rol ! vrij GSO: godsdienstleraar telt mee voor andere ambten maar in de ambten van leraar enkel voor de TADD aanstelling met een VE opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

8 Recht op TADD 1.2 gelijkgestelde uren stage is onderdeel van een vak vb. Stage TV Verzorging BPT-uren, taak- en functiedifferentiatie, ICT, GOK,…: opbouw TADD in vak van gelijkstelling vb. GOK (~AV Nederlands 2 ASO)  VO AV Expressie, AV Exploratie, AV Sociale Activiteiten: opbouw TADD in het vak zelf, niet in vak van gelijkstelling vb. AV Expressie (~ AV Nederlands 2ASO)  VO opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

9 Recht op TADD 1.3 recht vs. effectief TADD vereiste anciënniteit moet behaald zijn op 30/6 recht op TADD kan gelden vanaf 01/09 daaropvolgend effectieve aanstelling als TADD’er hangt af van de voorrangsregeling  werkgever-werknemer opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

10 Recht op TADD: oef 1 01/09/10 – 30/06/1120/20 AV Nederlands ato 2 (VO) 01/09/11 – 30/06/1217/21 AV Nederlands + 4/21 Engels ato 2 (VO) 01/09/12 – 30/06/13 17/20 AV Nederlands + 3/20 Engels ato 2 (VO) 01/09/13 – 30/06/1417/20 AV Nederlands + 3/20 Engels ato 2 (VO) 01/09/14 – 30/06/15 17/20 AV Nederlands + 3/20 Engels ato 2 (VO) Aantal ziektedagen op 30/06/14: 72 dagen Bevallingsverlof: 15/12/11 t.e.m. 29/03/12 Heeft betrokkene recht op TADD op 01/09/15: -Voor Nederlands? -Voor Engels? opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

11 Recht op TADD: oef 2 -01/11/11 – 30/06/12 8/22 leraar ASV (VE) + 14/22 leraar ASV-LO (VE) -01/09/12 – 30/06/13 9/22 leraar ASV + 11/22 leraar ASV-LO -01/09/13 – 30/06/143/22 leraar ASV + 8/22 leraar ASV-LO -01/09/14 – 30/06/159/22 leraar ASV + 13/22 leraar ASV-LO -Bevallingsverlof van: -10/12/11 t.e.m. 23/03/12 -05/12/13 t.e.m. 19/03/14 Recht op TADD op 01/09/15? -Voor leraar ASV? -Voor leraar ASV-LO? opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

12 Recht op TADD: oef 3 01/09/11 – 30/06/128/21 AV Wiskunde (VE) + 5/21 AV Nederlands (VO) 01/09/12 – 30/06/137/21 AV Wiskunde (VE) + 6/21 AV Nederlands (VO) 01/09/13 – 30/06/147/21 AV Wiskunde (VE) + 6/21 AV Nederlands (VO) 01/09/14 – 30/06/1511/21 AV Wiskunde (VE) + 3/21 AV Nederlands (VO) Totaal ziekteverlof: 43 dagen Recht op TADD? -Wiskunde (VE)? -Nederlands (VO)? -Fysica (VE)? opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

13 Recht op TADD: oef 4 01/09/11 – 30/06/123/22 Toneel (VO) + 6/22 Verbale Vorming (VE) 01/09/12 – 30/06/133/22 Toneel (VO) + 6/22 Verbale Vorming (VE) 01/09/13 – 30/06/145/22 Toneel (VO) + 6/22 Verbale Vorming (VE) 01/09/14 – 30/06/155/22 Toneel (VO) + 6/22 Verbale Vorming (VE) Totaal ouderschapsverlof (LBO): 180 dagen Recht op TADD? -Toneel (VO)? -Verbale Vorming (VE)? -Welsprekendheid (VE)? opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

14 2. Vacantverklaring Wervingsambten raad van bestuur (GMO) / inrichtende macht (GSO) basis: personeelsformatie 15-04-15>01-03-16 meedelen vóór 15-05-15>01-04-16 ook vacante betrekkingen tot en met 01-09 t.g.v. pensionering of TBSPA 58+ Selectie- en bevorderingsambten GMO: raad van bestuur; tenminste 1x per jaar GSO: niet verplicht opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

15 3. Voorwaarden wervingsambten leraaradministratief medewerker godsdienstleraaropvoeder leraar zedenleer leraar ASV leraar ASV-LO leraar BGV kinderverzorger arts, orthopedagoog, psycholoog logopedist, ergotherapeut, verpleger, kinesitherapeut DKO: leraar, begeleider, opsteller opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

16 3. Voorwaarden wervingsambten 3.1 Belg of onderdaan EU (vrijstelling Vl. reg.)  actie naar ws: geen (reeds ok bij indiensttreding) 3.2 burgerlijke en politieke rechten a.d.h.v. uittreksel uit strafregister – model 2 Voor elke 1 ste benoeming in een bepaald ambt  actie naar ws: uittreksel van minder dan 1 jaar oud opsturen bij elke eerste vaste benoeming in een bepaald ambt- en alleen dan !! 3.3 lichamelijk geschikt zijn  actie naar ws: geen (reeds ok bij indiensttreding) opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

17 3. Voorwaarden wervingsambten 3.4 van onberispelijk gedrag zijn behoort tot bevoegdheid werkgever  actie naar ws: geen 3.5 voldoen aan taalwetten = Vlaams studiebewijs of via taalopleiding Nederlands of via taalexamencommissie  actie naar ws: evtl. ontbrekende relevante studiebewijzen opsturen opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

18 3. Voorwaarden wervingsambten 3.6 vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs  actie naar ws: evtl. ontbrekende relevante studiebewijzen opsturen 3.7 voldoen aan de dienstplichtwetten militiegetuigschrift – bevoegdheid werkgever  actie naar ws: geen (indien afgestudeerd voor 1993: model33 bezorgen aan werkgever) opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

19 3. Voorwaarden wervingsambten 3.8 op 30/6 beschikken over 720 dagen dienstanciënniteit waarvan 360 dagen in het ambt van benoeming binnen de scholengemeenschap (IM) alle prestaties in stand dienstactiviteit  halftijdse opdracht = volledige periode < halftijdse opdracht = periode delen door twee opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

20 3.8 op 30/6 720 dagen dienstanciënniteit waarvan 360 d in ambt benoeming resultaat x1,2 (niet voor administratief medewerker) maximum 360 dagen per schooljaar !! 360 dagen ambt godsdienstleraar: GMO: enkel prestaties als godsdienstleraar in GMO tellen mee GSO: prestaties godsdienstleraar in zowel GMO als GSO tellen mee in vrij GSO: prestaties godsdienstleraar tellen mee voor andere ambten opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

21 3. Voorwaarden wervingsambten 3.9 op 30/06 (vaste benoeming 01/07) en op 30/09 (vaste benoeming 01/10) voor doorlopende duur aangesteld (TADD) zijn … in ambt van benoeming... in instelling van dezelfde scholen- gemeenschap (SG) als van aanvraag vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

22 3.9.1 Op 30/06 of 30/09 TADD zijn... betrekking moet effectief zijn toegewezen niet verplicht effectief in dienst op 30/06 of 30/09 in “wettelijk verlofstelsel” = ok (vb. ziekte, arbeidsongeval, moederschapsrust, loopbaanonderbreking, T.B.S.P.A …) niet verplicht om in de vacant verklaarde betrekking te zijn aangesteld vb. in niet-vacante betrekking vb. in andere school in zelfde scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

23 3.9.2 in ambt van benoeming... Als TADD aangesteld zijn in ambt is voldoende, niet noodzakelijk in vak van benoeming !!! Wèl recht op TADD in vak van benoeming !!!! voorbeelden: VB als opvoeder indien TADD-aanstelling als opvoeder VB als leraar-ASV indien TADD-aanstelling als leraar- ASV VB als leraar Frans indien TADD-aanstelling als leraar én recht op TADD verworven voor het vak Frans VB als leraar piano indien TADD-aanstelling als leraar én recht op TADD verworven voor het vak piano opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

24 3.9.3 in instelling van dezelfde scholengemeenschap of indien school niet behoort tot een SG: in instelling van dezelfde scholengroep / IM => voldoet aan de voorwaarden in alle instellingen van de SG resp. SGr / IM op 30/06 of 30/09 TADD in ambt VB in SG:  actie naar ws: aanduiding ‘TADD’ in RL-1 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

25 3. Voorwaarden wervingsambten 3.10 geen “onvoldoende” bij laatste evaluatie of beoordeling = relatie werkgever – werknemer -->bij vragen: mail naar adviesenondersteuning.onderwijspersoneel.agodi@vlaanderen.be 3.11 prestaties in hoofdambt ~ cursus cumulatie 3.12 kandidaatstelling = relatie werkgever - werknemer opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

26 3. Voorwaarden wervingsambten De betrekking is… 3.13 correct toegewezen gelet op reglementering i.v.m. reaffectatie of wedertewerkstelling 3.14 nog vacant op ingangsdatum VB opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

27 Voorwaarden wervingsambten: uitzonderingen uitz 1: VB na Tijdelijk Andere Opdracht geen TADD op 30/06 of 30/09 nodig voor van volume TAO wel: ambt van leraar  360 dagen dienstanciënniteit in vak van benoeming op vooravond van VB opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

28 VB na TAO: voorbeeld 1 FT vastbenoemd opvoeder  TAO 18u  THA leraar BGV-OV3 Hout 12/24  wil VB BGV-Hout 12/24 VB 12/24: geen TADD op nodig, wel 360 dagen DA hebben in BGV-Hout opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

29 VB na TAO: voorbeeld 2 leraar 15u VB in AV Frans  TAO 2/20  2/20 tijdelijk leraar (THA) AV Latijn (VO)  wil VB 3/20 AV Latijn VB 2/20 = VB na TAO, dus: geen TADD nodig, wel 360 dagen DA hebben in AV Latijn VB 1/20: gewone voorwaarden van toepassing (o.a. TADD in ambt leraar in SG) opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

30 VB na TAO: voorbeeld 3 Leraar 12u VB in Keramiek  TAO 4/20  4/20 tijdelijk leraar (THA) Tekenen (VO)  wil VB 4/20 Tekenen VB 4/20 = VB na TAO, dus geen TADD nodig, wel 360 dagen DA hebben in Tekenen opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

31 Voorwaarden wervingsambten: uitzonderingen uitz 2: VB van personeelslid dat is gereaffecteerd of wedertewerkgesteld geen TADD nodig zonder vacantverklaring mits akkoord IM in betrekking van rea of wtw wel voldoen aan voorwaarde van 360 dagen ambtsanciënniteit opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

32 VB na REA/WTW: voorbeeld 1 VB godsdienstleraar  TBSOB 2/20  WTW 2/20 AV Geschiedenis 3 TSO van 01-09-15 tot 31-08-16. Betrekking is niet vacant verklaard  wil op 1 oktober VB 2/20 AV Gesch. 3 TSO betrekking VB = betrekking WTW vacantverklaring niet nodig TADD niet nodig indien toestemming IM  VB = OK opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

33 VB na REA/WTW: voorbeeld 2 VB godsdienstleraar  TBSOB 2/20  WTW 2/20 AV Geschiedenis 3 TSO van 01-09-15 tot 31-08-16. Betrekking is niet vacant verklaard  wil op 1 oktober VB 2/20 AV Gesch. 2 TSO betrekking VB ≠ betrekking WTW VB is niet mogelijk op 1 oktober want geen vacant verklaring opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

34 VB na REA/WTW: voorbeeld 3 VB leraar Artistieke training  TBSOB 4/22  REA 4/22 Dansinitiatie vanaf 01-09-15 Betrekking is niet vacant verklaard  wil op 1 oktober VB 4/22 Dansinitiatie betrekking VB = betrekking REA vacantverklaring niet nodig TADD niet nodig indien toestemming IM  VB = OK opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

35 Voorwaarden wervingsambten: uitzonderingen uitz 3: Eerste ben. of uitbr. VB vanaf 55 jaar ten minste 55 jaar op ogenblik van VB tijdelijk of deeltijds benoemd sinds 1 oktober voorafgaand jaar in dienst in school geen vacantverklaring nodig na verzoek moet IM betrokkene benoemen opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

36 4. Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten Selectieambten: technisch adviseur adjunct-directeur coördinator (DBSO) DKO: geen Bevorderingsambten: technisch adviseur-coördinator Directeur SO en BUSO Directeur DKO opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

37 4. Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten (algemeen) 4.1 Belg / onderdaan EU (vrijstelling Vl. reg.) 4.2 burgerlijke en politieke rechten 4.3 lichamelijk geschikt zijn 4.3 van onberispelijk gedrag zijn 4.4 voldoen aan taalwetten 4.5 vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs 4.6 voldoen aan de dienstplichtwetten opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

38 4. Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten (algemeen) 4.7 geen “onvoldoende” bij laatste evaluatie of beoordeling 4.8 prestaties in hoofdambt De betrekking is… 4.9 niet toegewezen via regels i.v.m. RWTW 4.10 niet toegewezen via mutatie of nieuwe affectatie 4.11 vacant bij aanvang proeftijd (GMO) op ogenblik benoeming (GSO) opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

39 4. Voorwaarden selectie- en bevorderingsambten (enkel GMO) 4.12. beschikken over bekwaamheden voor ambt vervangt vroegere akte van bekwaamheid profiel wordt vastgelegd door raad van het gemeenschapsonderwijs proef door raad van het gemeenschapsonderwijs 4.13. kandidaatstelling vereist 4.14. personeelslid moet proeftijd doorlopen opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

40 4.14 personeelslid moet proeftijd doorlopen duur = 12 maanden éénmaal verlengbaar voor 12 maanden elke onderbreking verlengt proeftijd ziekte bevallingsverlof omstandigheidsverlof … ook prestaties als Aldi of Codi tellen mee als effectieve prestaties voor proeftijd opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

41 5. niet-benoembare uren ICT onderwijs aan huis voorafname puntenenveloppe zie schematisch overzicht: http://www.ond.vlaanderen.be/cursusschoolsecretariaten/ + herverdelingen en overdrachten van uren opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

42 6. Oefening 1 Een leerkracht aangesteld in het Buso van -10/10/12 – 30/06/13 ATO 1 (aangest. AND) -01/09/13 – 30/06/14 ATO 2 (aangest. AND) -01/09/14 – 30/06/15 ATO 2 (aangest. VO) -Ook vanaf 01/09/15 aangesteld in vacante uren Opdracht: 24/24 leraar BGV-hout, diploma HSO + 5 jaar erkende N.E., S.L.O. sinds 30/06/14 Voldoet betrokkene aan voorwaarde i.v.m. TADD om benoemd te worden op 01/07/16? opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

43 6. Oefening 2 Een leerkracht aangesteld van -01/09/12 – 30/06/13 ATO 1 -01/09/13 – 30/06/14 ATO 2 -01/09/14 – 30/06/15 ATO 2 -Ook vanaf 01/09/15 aangesteld in vacante uren Opdracht: 10/22 Frans(VE) + 12/22 Informatica (VO) -diploma GLSO Frans-Engels-Geschiedenis Voldoet betrokkene aan voorwaarde i.v.m. TADD om benoemd te worden op 01/07/16 voor zowel AV Frans als AV Informatica? opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

44 6. Oefening 3 Een leraar had volgende aanstellingen -01/09/12 – 30/06/13 ATO 1 -01/09/13 – 30/06/14 ATO 2 -01/09/14 – 30/06/15 ATO 2 -Ook vanaf 01/09/15 aangesteld in vacante uren Opdracht: 12/22 Frans(VE) + 10/22 Informatica (VO) -diploma GLSO Frans, Engels, geschiedenis Voldoet betrokkene aan voorwaarde i.v.m. TADD om benoemd te worden op 01/07/16 voor zowel het vak Frans als informatica? opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

45 7. Mededeling aan werkstation 7.1 vaste benoeming 7.1.1 Zending Edison opdrachtenpakket RL-1 op datum vaste benoeming met ato 04 zelfde vak/specialiteit zelfde rubricering (AV-TV-PV-KV) }~vacantverklaring zelfde graad aanduiding ‘TADD’ op 30/06 (30/09) checken indieningstermijn: 3 maand na ingangsdatum gedoogperiode 45 dagen  ingang 1/12 (1/3) opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

46 7. Mededeling aan werkstation 7.1 vaste benoeming 7.1.2 Documenten uittreksel strafregister - model 2 minder dan 1 jaar oud – enkel bij eerste VB per ambt evtl. ontbrekende definitieve studiebewijzen opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

47 7. Mededeling aan werkstation 7.2 toelating tot de proeftijd 7.2.1 Zending Edison opdrachtenpakket RL-1 met ato 03 + indien reeds vastbenoemd: DO code 055 “DienstOnderbreking voor uitoefenen toelating proeftijd” indieningstermijn: 3 maand na ingangsdatum 7.2.2 Documenten uittreksel strafregister - model 2 (minder dan 1 jaar oud) opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

48 7. Mededeling aan werkstation 7.3 Afhandeling Vaste benoeming aanvaard goedkeuring opdracht in EPD Zie herziening loonstrook Vaste benoeming geweigerd schriftelijk ingelicht door betrokken werkstation opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

49 8. Draagwijdte vaste benoeming 8.1 Definitie van de draagwijdte vaste benoeming 8.2 Volume vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

50 8.1. Definitie draagwijdte Vaste benoeming is beperkt tot: het onderwijsniveau de personeelscategorie het soort ambt het ambt ! ambt van leraar : alle vakken/specialiteiten waarvoor VE vakken/spec met VO indien hierin benoemd het volume van de betrekking opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

51 8.1. Definitie draagwijdte Nieuwe benoeming is dus nodig bij: overgang naar andere personeelscategorie opvoeder (OPV HP)  leraar (BOP) leraar ASV (BOP BuSO)  leraar (BOP SO) Opsteller (AP)  leraar (BOP DKO) overgang naar ander soort ambt binnen de categorie leraar (WA)  technisch adviseur (SA) leraar (WA)  directeur (BA) opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

52 8.1. Definitie draagwijdte overgang naar ander ambt binnen zelfde soort en categorie leraar  godsdienstleraar leraar ASV  leraar ASV LO begeleider DKO  leraar DKO uitbreiding volume opdracht leraar 10 u  leraar 11 u leraar ASV 11 u  leraar ASV 17 u opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

53 8.1. Definitie draagwijdte ander vak of specialiteit als daarvoor VO GLSO Frans-Geschiedenis benoemd als leraar: Frans, Handelscorrespondentie Frans, Geschiedenis, Maatschappelijke Vorming (VE) maar: nieuwe benoeming voor leraar PAV (VO) Eerste prijs gitaar + GPL benoemd als leraar: Instrument gitaar, Begeleidingspraktijk (VE) maar: nieuwe benoeming voor AMV (VO) opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

54 8.1. Definitie draagwijdte Vaste benoeming van leraar geldt voor: - alle vakken waarvoor VE ook bij eerste benoeming enkel in VO vak - alleen die vakken met VO waarvoor een expliciete vaste benoeming is toegekend !! Bestaande vaste benoeming geldt dus niet automatisch voor vakken met VO en dus alleen wanneer betrokkene voor dit VO vak afzonderlijk voorafgaand vast benoemd is. opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

55 8.1. Definitie draagwijdte Ambt van leraar Zelfde vak of specialiteit maar andere rubricering (TV of PV) of andere graad VE > VE : OK VO > VE : OK VO > VO : OK VE > VO : nieuwe benoeming nodig opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

56 8.1. Definitie draagwijdte benoeming in twee ambten en uitbreiding in één van beide ambten leraar (11 u) + godsdienstleraar (5 u)  leraar (9 u) + godsdienstleraar (7 u) Nieuwe vaste benoeming nodig voor 2 u godsdienstleraar opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

57 8.1. Definitie draagwijdte OPGELET Personeelslid VB in ambt leraar VE + vak VO  geen nieuwe benoeming nodig binnen volume leraar AV Engels (VE) 10 u + leraar AV Duits (VO) 5 u = leraar AV Engels (VE) 2 u + leraar AV Duits (VO) 13 u opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

58 8.2 Volume vaste benoeming ten belope van maximaal één voltijdse betrekking in hoofdambt alle onderwijsniveaus exclusief hoger onderwijs bepaling overschrijding: afwijking  grootste noemer in vastbenoemd opdrachtenpakket opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

59 8.2 Volume vaste benoeming: voorbeeld 1 1/1/2015: VB voor 15/22 (= 0,6818) 1/9/2015: betrekking 5/22 + 10/21 (= 0,7033) maximaal toegelaten afwijking? <1/22 (=0,0454) verschil startwaarde? 0,7033 – 0,6818= 0,0215 = OK 1/9/2016: betrekking 14/22 + 2/21 (= 0,7315) maximaal toegelaten afwijking? <1/22 (=0,0454) verschil startwaarde? 0,7315 – 0,6818= 0,0497 = overschrijding opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

60 8.2 Volume vaste benoeming: voorbeeld 2 1/1/2015: VB 6/20 + 5/21 + 4/29 (=0,6759) 1/9/2015: betrekking 9/20 + 5/21 (= 0,6880) maximaal toegelaten afwijking? <1/21 (=0,0476) verschil startwaarde? 0,6880–0,6759= 0,0121 = OK 1/9/2016: betrekking 8/20 + 6/21 + 1/29 (= 0,7201) maximaal toegelaten afwijking? <1/29 (=0,0344) verschil startwaarde? 0,7201 – 0,6759= 0,0442 = overschrijding opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

61 9. Affectatie en mutatie 9.1 Definitie gemeenschapsonderwijs gesubsidieerd onderwijs 9.2 Mededeling aan werkstation opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

62 9.1 Affectatie en mutatie gemeenschapsonderwijs Affectatie van ene instelling naar andere binnen zelfde scholengroep altijd op verzoek van personeelslid (uitz: binnen pedagogische entiteit) Mutatie van ene scholengroep naar andere of naar gesubsidieerd onderwijs opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

63 9.1 Affectatie en mutatie gesubsidieerd onderwijs Affectatie van ene instelling naar andere binnen zelfde inrichtende macht (steeds met instemming personeelslid; uitz: binnen pedagog. entiteit) Mutatie van ene inrichtende macht naar andere of naar gemeenschapsonderwijs opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

64 9.1 Affectatie en mutatie !! OPGELET !! steeds in zelfde ambt binnen zelfde soort en categorie en zelfde onderwijsniveau beperkt tot volume vaste benoeming! opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

65 9.2. Mededeling aan werkstation indieningstermijn=uiterlijk 3 maand na ingangsdatum Volledig RL-4 stopzetting opdrachtenpakket met code 01 (mutatie) of 02 (affectatie) door school waar personeelslid weggaat RL-1 nieuw opdrachtenpakket met ato 04 door nieuwe school Gedeeltelijk RL-1 nieuw opdrachtenpakket ato 04 met resterende uren (!! Géén RL-4) RL-1 voor uren mutatie met ato 04 opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

66 Nalezen? Decreet rechtspositie personeelsleden (27-03-91) GSO: artikel 32bis GMO: artikel 40bis BVR 25-01-1995 - mededeling vaste benoeming aan het Departement Onderwijs Omzendbrief 13cc/VB/ml van 29-11-1999 Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het departement Onderwijs Omzendbrief PERS 2003/05 van 06-06-2003 Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur opleiding schoolsecretariaten 2015-2016


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling personeel secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs Vaste."

Verwante presentaties


Ads door Google