De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Assessment en evaluatie in CLIL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Assessment en evaluatie in CLIL"— Transcript van de presentatie:

1 Assessment en evaluatie in CLIL
EVALUEREN Assessment en evaluatie in CLIL

2 Kaat Van Hoecke pedagoog- didacticus
docent en praktijkcoach lerarenopleiding PCVO Het Perspectief – GENT CLIL-coördinator in de opleiding CLIL-taal in educatieve /Het Perspectief CLIL-opleidingen via EPOS in Córdoba, Mallorca, Finland. Klasbezoeken in Vlaanderen, internationale contacten leerkrachten Nederland, Spanje. Contacten met Ministerie van Onderwijs, Vlaanderen Kaat Van Hoecke

3 programma Assessment en evalueren: de (pedagogische) functie
Specifieke kenmerken voor evalueren in CLIL Alternatieve evaluatievormen

4 SMAAKMAKERTJE…… offline link

5 Assessment en evalueren: de (pedagogische) functie

6 Waarvoor gebruik je evaluatie?
summatief formatief Op het einde van het leerproces Ranking ( punten) Doorgaans door de leraar Beoordelend “assessment of learning” Tijdens het leerproces Evolueren, duiden Door de leraar of door de medeleerlingen Sturend “assessment for learning” Als de kok de soep proeft, is het formatief, als de gasten de soep proeven is het summatief….

7 doelstelling leeractiviteiten evaluatie

8 doelstellingen leeractiviteiten Beter inzicht in leren
Evaluatie en feedback Beter inzicht in leren

9 Pedagogisch-didactisch concept in CLIL
TAXONOMIE van BLOOM ( aangepast door Krathwohl en Anderson) VISIES OP LEREN / SKILLS VAN DE 21STE EEUW Professor X TAALVERWERVING Stephen Krashen / Jim Cummins

10 Taxonomie van BLOOM LOTS & HOTS

11 Welke opdrachten ( instructie) komen vaak voor in evaluaties?
Som op ( zich herinneren) bepaal (zich herinneren) identificeer(zich herinneren) benoem (zich herinneren) beschrijf(zich herinneren) Geef commentaar bij…(begrijpen) bespreek(begrijpen) verklaar (begrijpen) Geef voorbeelden van (begrijpen)

12 In welk segment bevinden die opdrachten zich voornamelijk?

13

14 De wereld verandert van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Dit vraagt bepaalde competenties van burgers om succesvol mee te kunnen doen in deze samenleving. Het onderwijs moet hierop inspelen en leerlingen van nu voorbereiden op een toekomst voor later. EU, OESO, UNESCO,….

15 Pedagogisch concept vd 21ste eeuw

16 ASSESSMENT VAN DE 21STE EEUW
BRON: 21st century fluency project

17 Op welke wijze wordt er vaak geëvalueerd?

18 Waarin resulteert evaluatie vaak?

19 Waarvoor cijfers interessant kunnen zijn:
Ouders willen via een cijfer weten hoe hun kind het doet op school ( objectief en vergelijkend) Leraren willen weten in welke mate de inhouden verworven zijn, de doelen behaald zijn Politici willen hun onderwijs aftoetsen aan dat van andere landen, willen weten of hun geld wel goed besteed is …….

20 Assessment should primarily be for learning .
Assessment, often in the form of tests and examinations, is used for all of this. This is not wrong but …… Assessment should primarily be for learning .

21 John Hattie Dylan Wiliam “ Cijfers geven werkt niet”
“Embedded formative assessment” Hoe evalueren om het leren te bevorderen? “ Leren zichtbaar maken” “visible learning for teachers” Leerrendement verhogen. Evaluatie gebruiken als een middel om het leren te verbeteren.

22 INTERESSANTE BEVINDINGEN in verband met EVALUATIE
Lijst van 150 items gerangschikt van belangrijk naar minder belangrijk Jezelf op voorhand een cijfer geven/ verwachtingen van leerlingen 10. ( taakgerichte)Feedback (14. Metacognitieve strategieën) 20. Eerdere prestaties 83. Frequentie en effect van toetsen Nieuwsgierig naar wat amper of een negatief effect op leren heeft? Zie “leren zichtbaar maken “(pag 306) Professor X

23 TWEE gouden regels bij evalueren
maak je doelen duidelijk aan de leerlingen zorg voor transparantie in je evaluatie

24 Summatief of formatief: maak doelen duidelijk aan je leerlingen

25 TE ALGEMEEN SMART De leerling heeft inzicht in het proces van websites bouwen De leerling kan na deze periode een website maken met Websitemaker, bestaande uit minstens vier pagina’s De leerlingen kunnen goed samenwerken Gedurende deze taak kunnen de leerlingen zich houden aan drie afspraken over samenwerken: taken verdelen, luisteren naar anderen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen taak De leerlingen durven hun eigen mening te geven In de komende vijf lesweken geven leerlingen steeds vaker hun eigen mening in het groepje waarin ze samenwerken, zodat ze in de laatste week minimaal vijfmaal per bijeenkomst inbreng hebben

26 Zorg voor transparantie in de evaluatie
Maak rubrics 1. schrijf je doelen zeer concreet uit 2. bepaal succescriteria De leerling kan na deze periode een website maken met Websitemaker, bestaande uit minstens vier pagina’s Kwantitatief, zoals het aantal goede antwoorden van sommen: bijvoorbeeld vijf van de zeven sommen goed maken (globaal). Waarneembare leeropbrengst: bijvoorbeeld vijf van de zeven sommen goed maken en goed kunnen uitleggen hoe je de sommen hebt gemaakt (concreet). Gedifferentieerd: voor verschillende groepen leerlingen KAN je verschillende succescriteria formuleren.

27 Structuur van een eenvoudige rubric

28 Omgangsvormen hanteren t.o.v. - beleefdheid - open houding
Criteria Communiceren Score Omgangsvormen hanteren t.o.v. - beleefdheid - open houding - je plaats weten - respectvol t.a.v. mede-leerlingen en leerkrachten Ik hanteer altijd de juiste omgangsvormen. Ik hanteer meestal de juiste omgangsvormen. Ik vergeet soms de juiste omgangsvormen te hanteren. Ik hanteer zelden de juiste omgangsvormen Lichaamstaal gebruiken - houding - gezichts-uitdrukking Ik ben me goed bewust van wat mijn lichaamstaal bij anderen oproepen. Ik ben me meestal bewust van wat mijn lichaamstaal bij anderen oproepen. Ik ben me vaak niet bewust van wat mijn lichaamtaal bij anderen oproepen. Ik sta niet stil bij wat mijn lichaamstaal bij anderen oproepen. Gesprek voeren - formeel - informeel Ik luister naar anderen en reageer op de juiste manier. Ik luister meestal naar anderen en reageer meestal op de juiste manier Ik luister soms naar anderen en reageer vaak niet op de juiste manier Ik reageer op anderen zonder naar hen te luisteren. Reflecteren op eigen gedrag Ik weet hoe ik overkom en ik kan aangeven op welke punten ik mij kan verbeteren. Ik weet niet altijd hoe ik overkom, ik heb aanwijzingen van anderen nodig om mijn gedrag te verbeteren. Ik vergis me nogal eens over hoe ik overkom en kan alleen met begeleiding mijn gedrag verbeteren. Ik sta zelden stil bij de manier waarop ik overkom.

29 Ik kan dit zonder problemen
Ik kan dit als iemand mij soms even helpt Ik kan dit enkel als ik hulp krijg ik kan dit helemaal niet goed Ik kan binnen de gegeven tijd gerichte informatie vinden op een site ik kan na het lezen van de informatie de kernwoorden uit de tekst halen Ik kan de verbanden tussen de kernwoorden mondeling verklaren Feedback leraar

30 Tips voor rubrics

31 Lisbeth Brevik,”assessment for learning in the CLIL classroom Conferentietekst At the core of CLIL, Mallorca 2014

32 2. Specifieke kenmerken voor evalueren in CLIL
Evaluatievormen Wat gaan we evalueren? Inhoud of taal? Of beide? In welke taal gaan we evalueren? Hoe zorgen we ervoor dat de taal geen barrière vormt voor het evalueren van inhouden?

33 Montse Irun, Let’s CLIL

34 Wat evalueren?

35 Wat evalueren? rolverwarring

36 INHOUD vs TAAL INHOUD TAAL
Selecteren ( BLOOM + assessment van 21ste eeuw) Mix van formatieve en summatieve evaluatie Globale beoordeling van het taalgebruik Vakspecifiek taalgebruik!!! Vakgerelateerd taalgebruik

37 In welke taal evalueren?
instructietaal= bij voorkeur doeltaal niet de moedertaal Let op: lln moeten de eindtermen wel in het Nederlands halen!!!

38 Examen/ toetsen INHOUD
taalgevaar Hoe ervoor zorgen dat de doeltaal geen barrière vormt voor bewijzen dat men de inhoud beheerst? Montse Irun, “ Let’s CLIL” instructietaal

39 Wat we zeker willen vermijden...

40 Kunnen interpreteren van data uit grafieken
Tekst en data kunnen linken Zinnen begrijpen Taaldrempel = laag tot medium

41 Lezen & begrijpen Multiple choice= goede keuze Laag taalrisico

42 Laag taalrisico

43

44

45

46

47

48

49 Alternatieven voor evalueren met pen en papier

50 FILMPJE BLOOM

51

52 digitaal leren en evalueren - LOTS en HOTS

53

54 https://dl. dropboxusercontent. com/u/121271/bloomin/bloominandroid
https://dl.dropboxusercontent.com/u/121271/bloomin/bloominandroid.jpg

55 WEB+2.0+Tools DIGITAL WEBTOOL BLOOM BLOOMING APPS

56

57 LEERLINGEN ZELF EXAMENVRAGEN LATEN MAKEN
WORDLE MINDMAP LEERLINGEN ZELF EXAMENVRAGEN LATEN MAKEN QUIZ


Download ppt "Assessment en evaluatie in CLIL"

Verwante presentaties


Ads door Google