De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Return to Sender.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Return to Sender."— Transcript van de presentatie:

1 Return to Sender

2 Programma Doel van Return to Sender
Presentatie producten brieven & handleiding Resultaatanalyse, reflectie & terugkoppeling, waarop letten, hoe aanpakken, bespreken met de klas Professionalisering Vragenronde…

3 (ontwikkeld door de CED-Groep i.s.m. Hogeschool Rotterdam)
Doel van Return to Sender Een methode waarmee leerlingen feedback over de les geven aan hun leerkracht. Met deze feedback kan de leerkracht haar les verbeteren en eigen leerdoelen opstellen. (ontwikkeld door de CED-Groep i.s.m. Hogeschool Rotterdam) Hier wordt kort genoemd wat het doel is van deze methode  als aanvulling: deze methode is gemaakt/geschreven en uitgeprobeerd voor leerlingen van gr. 7 en 8

4 Uitgangspunten Goede feedback geeft informatie over het doel, in hoeverre het doel behaald is en wat er nog nodig is om het doel te behalen*. Doel van het materiaal is enerzijds informatie voor de leerkracht over de kwaliteit van de les te verzamelen en anderzijds zicht te krijgen op de betrokkenheid en het leerproces bij de leerlingen (hoe word ik mijn eigen leraar). Leren, plezier, behoeften, veranderingen * Hattie & Timperley, 2007 Om met alle betrokkenen /deelnemers hetzelfde referentiekader te hebben, een korte weergave van onze uitgangspunten bij het ontwikkelen. De punten even langslopen en m.n. het eigen leerproces van de leerkracht kan hier benadrukt worden

5 Eén van zijn ouders was leerkracht……
In deze Ted-talk wordt zo mooi aangegeven dat feedback onontbeerlijk is (5.27) (onder de foto is een hyperlink naar de film)

6 Programma Presentatie producten, brieven & handleiding

7 Welke producten c.q. materialen
Handleiding met daarin: Achtergrondinformatie Stroomdiagram voor toepassing Oefenprogramma Leidraad voor analyse Professionalisering Invoeren op school 3 brieven Groene brief: vragen over de uitleg Blauwe brief: vragen over het oefenen Gele brief: is dat wat je moest leren gelukt Deze producten/materialen worden ingezet

8 Werkwijze Dit stroomdiagram geeft aan welke stappen moeten worden doorlopen. Hier bespreken we ook de frequentie (start aan het begin van het jaar, dan 2x achter elkaar, daarna bijv. maandelijks, tenslotte 1 x per kwartaal)

9 Oefenprogramma Start  zie handleiding video zwemanalyse
gesprek over de film (wat doet de trainer, waarom analyse e.d.?) Woordweb: hoe kun je ergens beter in worden? Verbinding naar leren in de klas Feedback geven: hoe? Geef de deelnemers tijdens de presentatie een handleiding waardoor zij mee kunnen lezen. We beginnen met een film ( de hyperlink zit onder det ekst), hier komt de feedback in “nauwere” zin aan de orde. Dat is wat we ook doen in Return  het is heel gerichte feedback op onderdelen van het directe instructiemodel: introductie, instructie, oefen-, verwerkings- en evaluatie fase. Daarna werkvorm met het woord web en daar moet de leerkracht de verbinding leggen naar beter leren in de klas door feedback. Korte aandacht wordt besteed aan: hoe geef je feedback

10 Hoe leren we (ook) in de klas?
Hier laten leerlingen horen hoe zij vinden dat er les gegeven kan/moet worden  aardige feedback! ( onder de foto zit de hyperlink naar de film)

11 Afname returnbox Groene brief: vragen over de uitleg Blauwe brief:
vragen over het oefenen Gele brief: Is dat wat je moest leren gelukt Hier komen de brieven aan bod die de basis vormen van Return, deze worden ‘verstuurd’ aan de leerkracht

12 Het bespreken en bekijken van de brieven kan het beste m. b. v
Het bespreken en bekijken van de brieven kan het beste m.b.v. de handleiding

13 Werkwijze: Neem de brieven door met de leerlingen
Introduceer de Returnbox Start de normale les Deel na afloop van de les de brieven uit: bijv. deel je groep in 3-en verschillende groepjes krijgen verschillende kleuren vraag aan de kinderen welke brief ze het liefst willen Data analyse Selecteer (daarna) één gouden tip

14 Programma Resultaatanalyse, reflectie & terugkoppeling, waarop letten, hoe aanpakken, bespreken met de klas

15 Data: Duiden: Doelen: Doen:
vul de tabel in aan de hand van de antwoorden van de leerlingen Duiden: Analyseer de samenvatting van de antwoorden van de leerlingen Doelen: Bepaal welke aandachtspunten u gaat hanteren op basis van de antwoorden van de leerlingen Doen: Bespreek met de leerlingen de resultaten van de brieven Voer de verbeteringen door Gestructureerd lopen we de data langs die we hebben na het invullen van de vragenlijst. Op de dia staan slechts een paar stappen de rest kunnen de deelnemers in hun handleiding lezen. Het gaat erom hen hier mee te nemen in een cyclus van data-duiden-doelen-doen

16 Opnieuw vanaf 2, nu bij een herhalingsles
En opnieuw kan de cyclus worden doorlopen. Hier weer even benoemen dat de cyclus nadat kinderen en leerkrachten eraan gewend zijn, het regelmatig en gepland gedaan kan worden ( 1x maand  1x kwartaal)

17 Programma Professionalisering

18 Professionalisering Wat moet/kan er anders om de lessen aan te passen?
Welk doel stel je voor jezelf? Kan het ingepast worden in je professionaliseringplan (pop)? Heb je daar hulp voor nodig? Zo ja, van wie? ?? Het belangrijkste hierbij is dat leerkrachten hun eigen handelen en gedrag willen veranderen en ontwikkelen. De kernvraag is dan ook: wat wordt er anders in jouw gedrag?

19 Instructiefilm Return to sender (gemaakt tijdens de pilot)
We laten hier de film zien, waarin 2 leerkrachten op 2 heel verschillende scholen met Return aan de slag zijn gegaan. Hier benoemen we ook de pilot: wie er bij betrokken waren en wat dat heeft opgeleverd. Nog beter is het als wij hier één van de betrokken leerkrachten aan het woord kunnen laten!

20 Programma Vragenronde…
Inventariseren van vragen en het beantwoorden hiervan

21 Programma Doel van Return to Sender
Presentatie producten, brieven & handleiding Resultaatanalyse, reflectie & terugkoppeling, waarop letten, hoe aanpakken, bespreken met de klas Professionalisering Vragenronde… Nalopen of alle onderdelen inderdaad voor alle betrokkenen voldoende aan bod zijn gekomen!


Download ppt "Return to Sender."

Verwante presentaties


Ads door Google